Adviezen

Schenck tegen Verenigde Staten

Schenck tegen Verenigde Staten


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Charles Schenck was de algemeen secretaris van de Socialistische Partij in de Verenigde Staten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij gearresteerd voor het maken en verspreiden van pamfletten waarin mannen werden aangespoord om "uw rechten te doen gelden" en zich te verzetten tegen het opstellen van een gevecht in de oorlog.

Schenck werd beschuldigd van pogingen om wervingsinspanningen en het concept te belemmeren. Hij werd aangeklaagd en veroordeeld op grond van de Spionagewet van 1917 waarin werd gesteld dat mensen in tijden van oorlog niets tegen de regering konden zeggen, afdrukken of publiceren. Hij ging in hoger beroep bij het Hooggerechtshof en beweerde dat de wet zijn eerste wijzigingsrecht op vrije meningsuiting had geschonden.

Opperrechter Oliver Wendell Holmes

De voormalige Associate Justice van het Supreme Court van de Verenigde Staten was Oliver Wendell Holmes Jr. Hij diende tussen 1902 en 1932. Holmes passeerde de balie in 1877 en begon in het veld te werken als advocaat bij een privépraktijk. Hij droeg ook redactiewerk bij aan het American Law Review gedurende drie jaar, waar hij vervolgens lezingen gaf aan Harvard en een verzameling van zijn essays publiceerde De gemeenschappelijke wet. Holmes stond bij het Amerikaanse Hooggerechtshof bekend als "het Grote Dissenter" vanwege zijn tegenargumenten met zijn collega's.

Spionagewet van 1917, sectie 3

Hierna volgt het relevante gedeelte van de Spionagewet van 1917 dat werd gebruikt om Schenck te vervolgen:

"Degene die, wanneer de Verenigde Staten in oorlog zijn, opzettelijk valse meldingen doet of overbrengt van valse verklaringen met de bedoeling de werking of het succes van het leger te verstoren ..., zal opzettelijk leiden tot insubordinatie, ontrouw, muiterij, weigering van plicht ..., of zal opzettelijk de wervings- of dienstbetrekking van de Verenigde Staten belemmeren, wordt gestraft met een boete van niet meer dan $ 10.000 of een gevangenisstraf van niet meer dan twintig jaar, of beide. "

Besluit van het Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof geleid door Opperrechter Oliver Wendell Holmes oordeelde unaniem tegen Schenck. Hij voerde aan dat, hoewel hij tijdens vredestijd het recht had op vrijheid van meningsuiting onder het Eerste Amendement, dit recht op vrijheid van meningsuiting tijdens de oorlog werd beperkt als ze een duidelijk en actueel gevaar vormden voor de Verenigde Staten. Het is in deze beslissing dat Holmes zijn beroemde uitspraak deed over vrije meningsuiting:

"De strengste bescherming van de vrijheid van meningsuiting zou een man niet beschermen in vals schreeuwend vuur in een theater en paniek veroorzaken."

Betekenis van Schenck tegen de Verenigde Staten

Dit had destijds een enorme betekenis. Het verminderde de kracht van het Eerste Amendement in oorlogstijd aanzienlijk door de bescherming van de vrijheid van meningsuiting op te heffen wanneer die toespraak tot een criminele actie zou kunnen leiden (zoals het ontwijken van het ontwerp). De regel "Duidelijk en aanwezig gevaar" duurde tot 1969. In Brandenburg tegen Ohio werd deze test vervangen door de test "Dreigende wetteloze actie".

Fragment uit de pamflet van Schenck: "Bevestig uw rechten"

"Door geestelijken en leden van de Vereniging van Vrienden (in de volksmond Quakers) vrij te stellen van actieve militaire dienst, hebben de examencommissies u gediscrimineerd.
Door stilzwijgende of stilzwijgende instemming met de dienstplicht te verlenen, door te verzuimen uw rechten te doen gelden, helpt u (al dan niet bewust) om een ​​beruchte en verraderlijke samenzwering goed te keuren en te ondersteunen om de heilige en gekoesterde rechten van een vrij volk te vernietigen en te vernietigen . Je bent een burger: geen onderwerp! U delegeert uw macht aan de officieren van de wet om te gebruiken voor uw welzijn en welzijn, niet tegen u. "


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos