Nieuw

Dewa Romeinse ervaring

Dewa Romeinse ervaring


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dewa Roman Experience is gebouwd op de voormalige plaats van een oud Romeins fort en is een praktische archeologische vindplaats met een aantal artefacten en overblijfselen uit Roman Chester.

Dewa Roman Ervaring geschiedenis

Het Romeinse fort 'Dewa' of 'Deva' in Chester was rond 50 na Christus een strategische basis voor het Romeinse leger en was aanvankelijk een klein fort dat werd gebruikt om de haven van Chester en de oversteekplaats van de rivier de Dee te verdedigen tijdens campagnes tegen stammen in Wales. De naam 'Deva' in het Latijn betekent 'Heilige' en ontleent zijn naam aan de rivier.

De Romeinen vestigden zich aanvankelijk tijdelijk in Chester, omdat middelen werden gebruikt om de Boudiccan-opstanden in 60 na Christus aan te pakken. Kort daarna werd er echter een permanente militaire aanwezigheid gevestigd, toen de Romeinen probeerden Groot-Brittannië in zijn geheel te veroveren. Het Tweede Legioen werd later rond 78 na Christus in Chester gestationeerd, maar werd in 87 na Christus teruggetrokken om de Rijngrens te helpen verdedigen.

De Romeinen hechtten veel waarde aan het bestrijden van conflicten op zee - de uitstekende haven van Chester was daarom bij uitstek geschikt als basis en werd vervolgens ontwikkeld tot een belangrijk militair centrum. Het belang ervan werd benadrukt toen de Romeinen het kozen als het beoogde vertrekpunt voor een geplande invasie van Ierland, hoewel dit plan nooit tot wasdom kwam.

Rond 90 na Christus werd het fort bezet door het Twintigste Legioen en werd het legioensdepot in steen herbouwd. Het Twintigste Legioen was betrokken bij campagnes tegen de Picten in Schotland terwijl het in Chester was gestationeerd, en was ook regelmatig betrokken bij renovatiewerkzaamheden tot het vertrek van de Romeinen uit Groot-Brittannië in de 5e eeuw.

Dewa Roman Experience vandaag

Tegenwoordig hebben bezoekers van Dewa Roman Experience de mogelijkheid om zich onder te dompelen in Roman Chester. Het fort werd in 1991 opgegraven en laat bezoekers nu door de straten dwalen en de archeologische overblijfselen verkennen, maar niet voordat de reis is begonnen met een virtuele reis aan boord van een Romeinse galei!

Er is een museum op het terrein en bezoekers kunnen ook deelnemen aan een aantal activiteiten met een historisch thema, zoals het passen van Romeinse harnassen, het afvuren van een katapult en het maken van een mozaïek. Daarnaast is er een soldatenpatrouille, waar bezoekers het leven als soldaat kunnen ervaren, zich voorbereiden op de strijd en een Romeins amfitheater verdedigen.

Een aantal andere Romeinse bezienswaardigheden van Chester liggen op loopafstand van Dewa Roman Experience, waaronder Chester Roman Amphitheatre en Chester Roman Gardens!

Naar Dewa Roman Experience gaan

Dewa Roman Experience ligt in het centrum van Chester, vlak bij Bridge Street, en er is parkeergelegenheid bij de Little Roodee Car Park, op 7 minuten lopen van het hotel. Het treinstation van Chester ligt op 17 minuten lopen van de camping en een aantal busdiensten rijden naar de nabijgelegen halte Pepper Street, op 2 minuten lopen.


Dewa Romeinse ervaring

Het eigenlijke Dewa Roman fort ligt nu begraven onder het moderne Chester, maar het leeft voort tijdens de Dewa Roman Experience.

De meeste musea hebben exposities die beschikbaar zijn voor de bezoeker, maar hier hebben we een totaal andere aanpak. Bij binnenkomst ga je de Romeinse kombuis binnen waar exposities van Roman Chester zijn, waarvan vele van het 'hands-on'-type, waar je items zoals aardewerk kunt hanteren, een Romeins harnas kunt passen, de katapult kunt afvuren en mozaïeken kunt ontwerpen .
Nadat u de Romeinse kombuis hebt verlaten, komt u in een Romeinse straat die een reconstructie is van een straat zoals deze er in het fort uit zou hebben gezien. Hier kun je de bezienswaardigheden, geluiden en geuren ervaren die de Romeinen bijna 2000 jaar geleden deden. Van daaruit ga je naar een uitgebreide archeologische opgraving waar veel artefacten zijn verzameld uit Chester en rond Groot-Brittannië. Dit is een unieke kans om de ongelooflijke verscheidenheid en ingewikkeldheid van de Romeinse ontwerpen die ze hebben weten te maken in je op te nemen - zonder de moderne tools die we hebben!


Waarom het oude Rome immigranten nodig had om machtig te worden?

Hoe was het Romeinse Rijk? Nou ja, door sommige maatregelen: niet erg.

Terwijl de Romeinse keizers hun rijk probeerden uit te breiden en te versterken, erkenden ze dat immigratie een middel was voor beide. Hoewel de Romeinse elites spotten met immigranten, verwelkomden de keizers hen in de beroepsbevolking en het leger, waarbij ze goed begrepen dat het rijk nieuw bloed moest hebben om te groeien en bloeien. Niet alleen veranderde de bevolking, maar de keizers zelf kwamen uit verschillende achtergronden, van Spanje tot Syrië.

Hun legioenen telden steeds minder Italianen, laat staan ​​Romeinen. Rome werd een smeltkroes, in veel opzichten zowel een Griekse als een Latijnse stad, en ook met Afrikaanse, Keltische, Egyptische, Duitse en Joodse bevolkingsgroepen. Maar niet iedereen was blij met de keizerlijke benadering van immigratie.

Zo schrijft de dichter Juvenalis aan het einde van de eerste eeuw na Christus een personage uit dat niet kan verdragen hoe Grieks de stad Rome was geworden, met haar Griekssprekende bevolking en hun gebruiken. Hij klaagt gefrustreerd dat de Syrische rivier de Orontes al heel lang de Tiber in stroomt. Overigens waren sommige Grieken even xenofoob, zoals de Griekse satiricus Lucian (tweede eeuw na Christus), die grof minachtte Romeinse beschermheren. Maar snobisme kon het tij van verandering niet keren.

Een oude Romeinse militaire parade. Immigranten vormden een groot deel van het Romeinse leger. 

Hulton Archief/Getty Images

Tussen ongeveer 300 voor Christus en 200 na Christus kwamen miljoenen immigranten naar Italië. De meesten kwamen geketend aan, als slaven, de slachtoffers van de Romeinse expansieoorlogen of piraterij. Maar anderen kwamen uit eigen vrije wil, ofwel om hun fortuin te zoeken of om zichzelf te verliezen in de anonimiteit van een grote stad met een bevolking van ongeveer een miljoen inwoners, Rome was de grootste stad van Europa of de Middellandse Zee. Op deze kosmopolitische plek zagen mensen met verschillende achtergronden en vaardigheden volop kansen.

De keizers omhelsden de nieuwkomers, minder uit idealisme dan uit eigenbelang. Rome had het grootste deel van zijn rijk veroverd onder de Republiek (509-31 v.Chr.). In die dagen regeerde een kleine elite, afkomstig uit een paar adellijke families in de stad Rome, het rijk en beschouwde de meeste van zijn miljoenen inwoners als onderdanen die moesten worden uitgebuit. Dat was niet houdbaar, en de Caesars wisten het. Ze kwamen aan de macht met de steun van mensen van buiten de oude elite, eerst van elders in Italië en later van het hele rijk. De keizers (31 v. Chr. 476 n. Chr. in het Westen, eeuwen langer in het Oosten) bleken veel liberaler en ruimdenkender te zijn dan hun voorgangers.

De Romeinse Republiek had het staatsburgerschap verleend aan alle vrije mensen van Italië, maar slechts langzaam en grotendeels onder dwang. De edelen accepteerden andere Italianen nooit echt als gelijken. De keizers breidden het burgerschap uit aan mensen in de provincies die de Romeinse regering steunden, eerst aan elites, daarna aan hele gemeenschappen en uiteindelijk aan alle vrije inwoners van het rijk, die het staatsburgerschap verwierven in 212 na Christus.

Maar de keizers deden ook zaken met slaven en vrijgelatenen. Hoe wreed de Romeinse slavernij ook was, ze bood veel meer wegen naar vrijlating dan de Amerikaanse slavernij. Onder sommige keizers stonden voormalige slaven aan het hoofd van belangrijke overheidsinstanties. De vrijgelatene Narcissus was bijvoorbeeld een van de machtigste adviseurs van keizer Claudius. Een ander geval is Caenis, een invloedrijke vrouwelijke secretaresse in de keizerlijke familie die hielp een staatsgreep tegen de ene keizer te stoppen en uiteindelijk de common law-vrouw van een andere keizer werd. Ze was een ex-slaaf.

Het Romeinse leger vertegenwoordigde ook nieuwe mensen. Mannen uit Duitsland, de Donauvallei of de Balkan werden de ruggengraat van de legioenen. Ondertussen waren soldaten uit Italië schaars. In de derde eeuw na Christus, zoals een schrijver uit die tijd het uitdrukte, waren de mannen van Italië, die lang niet gewend waren aan wapens en oorlog, toegewijd aan landbouw en vreedzame bezigheden.

De Romeinse keizer Constantijn schenkt een schenking van de stad Rome aan de paus ter ondersteuning van zijn hernieuwde toewijding aan de christelijke kerk. (Tegoed: Prisma/UIG/Getty Images)

Het rijk werd in zekere zin geboekt door heersers van sterk verschillende oorsprong. Augustus, de eerste keizer, was een Romeinse edelman, zijn andere voorouders waren rijke Italianen. De eerste christelijke keizer, Constantijn, bereikte bijna 350 jaar later de troon. Zijn vader kwam uit het huidige Servië en zijn moeder kwam uit het huidige Turkije. Tussen deze twee mannen kwamen keizers uit Spanje, Noord-Afrika, Kroatië, Servië en Syrië. Ze weerspiegelden de diversiteit van het rijk dat ze hadden opgebouwd.

Het Romeinse Rijk verwelkomde door de eeuwen heen nieuwe en andere mensen, in het besef dat de grotere culturele, economische en militaire kracht van 2014 lag bij een groeiende bevolking die ideeën, invloed en kracht bracht. Toch waren de nieuwkomers inderdaad Romeinen en werd verwacht dat ze zich aan de grondbeginselen van het rijk zouden houden. De Latijnse taal, Latijnse literatuur, Romeinse basiswaarden zoals eer en gehoorzaamheid, Romeinse architectuur en stedenbouw, Romeins recht en vooral het Romeinse leger, hebben allemaal standgehouden. De immigranten veranderden Rome, maar Rome veranderde op zijn beurt de immigranten.

Barry Strauss, hoogleraar geschiedenis en klassiekers aan de Cornell University, is een vooraanstaand expert op het gebied van oude militaire geschiedenis. Zijn laatste boek is Ten Caesars: Roman Emperors from Augustus to Constantine. Hij is ook de maker en gastheer van de podcast 𠆊ntiquitas: Leaders and Legends of the Ancient World.’ 


We zijn verheugd de overname van Dewa Roman Experience in de Big Heritage-portfolio aan te kondigen. De attractie verwelkomt al 30 jaar toeristen en groepen opgewonden schoolkinderen en deelde het ongelooflijke verhaal van Roman Chester met hen.

We zijn verheugd de overname van Dewa Roman Experience in de Big Heritage-portfolio aan te kondigen. De attractie verwelkomt al 30 jaar toeristen en groepen opgewonden schoolkinderen en deelde het ongelooflijke verhaal van Roman Chester met hen. Met onze aankoop van het bedrijf zullen we voortbouwen op die erfenis, terwijl we een nieuwe reeks ideeën, energie en fondsen injecteren om van de site een Romeinse erfgoedattractie te maken die de belangrijkste Romeinse stad van Groot-Brittannië waardig is.

We hebben ambitieuze ontwikkelingsplannen, maar centraal in dit alles staat de zorgvuldige registratie, analyse en conservering van de archeologie die de afgelopen decennia al tot verschillende kwaliteitsniveaus is opgegraven.

De site heeft enkele van de meest interessante zichtbare archeologische overblijfselen overal in het noordwesten onthuld, niet alleen een reeks indrukwekkende Romeinse bouwwerken, maar een volledige tijdlijn van activiteit die zich uitstrekt over 2000 jaar. Daarom hebben we Dr. Rob Philpott (voormalig hoofd archeologie bij National Museums Liverpool) aangesteld als Archeologiedirecteur voor de site, die zal samenwerken met experts van Cheshire West en Chester's Historic Environment Team om ervoor te zorgen dat de duizenden nationaal belangrijke artefacten die zijn opgegraven uit de site worden geregistreerd en gedeponeerd bij het Grosvenor Museum.

We willen ook ingaan op de verzameling antiquiteiten die zijn gekocht voor weergave op de site, die nu in ons bezit zijn, maar afkomstig zijn van Romeinse sites in Noord-Afrika en het Nabije Oosten. Het is onze bedoeling deze waar mogelijk aan te bieden voor repatriëring naar hun land van herkomst.

Dat is het serieuze deel uit de weg ... nu voor het leuke!
We werken al samen met een team van super getalenteerde mensen om te investeren in een reeks digitale innovaties ter plaatse, van loopgraven met projectiemapping tot holografische soldaten die opnieuw door de stad marcheren. We brengen het verhaal van het amfitheater tot leven dankzij een coole Augmented Reality (denk aan Pokémon GO meets Rome), waarbij we een enorme nieuwe nadruk leggen op het verhaal van vrouwen en kinderen in Roman Chester, en we zullen regelmatig Romeins geïnspireerd eten en drinken aanbieden evenementen.

Onze Romeinse soldaten zullen deze zomer weer de straat op gaan voor toeristen en vanaf september nog duizenden schoolkinderen door de stad begeleiden.


Laat-Romeinse periode

Ondanks het mislukken van de Bar Kochba-opstand, bleven de Joden in aanzienlijke aantallen in het land Israël. De joden die daar achterbleven, hebben talloze ervaringen en gewapende conflicten meegemaakt tegen opeenvolgende bezetters van het land. Enkele van de beroemdste en belangrijkste Joodse teksten werden in die tijd in Israëlische steden gecomponeerd. De Jeruzalem Talmoed, de voltooiing van de Misjna en het systeem van niqqud zijn voorbeelden.

In deze periode is de tannaim en amoraim waren actieve rabbijnen die de joodse mondelinge wet organiseerden en bediscussieerden. Een belangrijke katalysator in het Palestijnse jodendom is haNasi, een rijke rabbijn en een van de laatste tannaim, mondelinge tolken van de wet. Hij had een goede reputatie bij Romeinse gezagsdragers, wat hem hielp om de patriarch van de Joodse gemeenschap in Palestina te worden. De beslissingen van de tannaim zijn opgenomen in de Misjna, Beraita, Tosefta en verschillende Midrasj-compilaties. De Misjna werd kort na 200 na Christus voltooid, waarschijnlijk door Juda haNasi. De commentaren van de amoraim op de Misjna zijn verzameld in de Talmoed van Jeruzalem, die rond 400 na Christus werd voltooid, waarschijnlijk in Tiberias.

In 351 begon de Joodse bevolking in Sepphoris, onder leiding van Patricius, een opstand tegen het bewind van Constantius Gallus, zwager van keizer Constantius II. De opstand werd uiteindelijk onderdrukt door de generaal van Gallus, Ursicinus.

Julianus, de enige keizer die het christendom verwierp na de bekering van Constantijn, stond de Joden toe terug te keren naar het 'heilige Jeruzalem' waar je al jaren naar hebt verlangd om herbouwd te worden en de tempel te herbouwen. Julian werd echter gedood in de strijd op 26 juni 363 in zijn mislukte campagne tegen het Sassanidische rijk, en de Derde Tempel werd op dat moment niet herbouwd.

Tijdens de Byzantijns-Sassanidische oorlog van 602-628 kozen veel joden de kant van het Oost-Romeinse rijk in de joodse opstand tegen Heraclius, die de binnenvallende Perzische Sassaniden met succes hielp bij het veroveren van heel Romeins Egypte en Syrië. Als reactie hierop werden in het hele Oost-Romeinse rijk en zelfs in Merovingisch Frankrijk verdere anti-joodse maatregelen genomen. Kort daarna, 634, begonnen de islamitische veroveringen, waarbij veel joden aanvankelijk weer in opstand kwamen tegen hun Oost-Romeinse heersers.


Wanneer kwamen de Romeinen in Chester aan?

Romeinse troepen vielen Engeland voor het eerst binnen in 43 na Christus, maar ze kregen te maken met weerstand van de Engelse stammen, dus de vooruitgang door het land was traag. Het zou nog 30 jaar duren voordat het 20 e Victorious Valeria Legion, of Legio vigesima Valeria victrix, kwam uiteindelijk in 79 na Christus aan in het noordwesten. Ze zetten hun kamp op aan de oever van de rivier en ze zouden die plek de komende 200 jaar of zo hun thuis noemen.

De banner van de 20e zegevierende Valeria-legioen met het zwijn, hun embleem


Oude exposities gevonden onder de straten van Chester

De Dewa Roman Experience herbergt een verzameling oude artefacten die in de omgeving zijn ontdekt. Van aardewerk en kookgerei tot sieraden, wapens, gedetailleerd houtsnijwerk en ornamenten, je kunt items zien die in het dagelijks leven werden gebruikt door mensen uit het verleden. Hoewel er items verspreid over het museum zijn, vindt u de grootste collectie tegen het einde van de museumervaring.

U kunt ook informatie vinden over andere Romeinse sites rond Chester, zoals de oude hypocaust, het amfitheater en het heiligdom van Minerva, als u graag enkele van de andere historische bezienswaardigheden van de stad wilt bezoeken.


Dewa Romeinse ervaring

De bekroonde Dewa Roman Experience is een door een familie gerunde attractie die geschikt is voor zowel leden van de openbare als privé geboekte groepen. Sinds 1993 hebben bezoekers van alle leeftijden genoten van het dwalen door de Romeinse straten, het verkennen van de archeologische overblijfselen en het hanteren van oude relikwieën in de praktische studio.

Uw bezoek begint in het donkere ruim van een Romeinse kombuis. Grapus the Oars Master vertelt over de gevaren die je zult tegenkomen als je de rand van de bekende wereld nadert. Bij het verlaten van de kombuis kun je de gereconstrueerde graanschuur, kazerne, badhuis, taverna en marktkramen zien die deel zouden hebben uitgemaakt van het fort dat ooit de thuisbasis was van het 5000 man sterke "dappere en zegevierende" Twintigste Legioen. Hier kunt u de bezienswaardigheden, geluiden en geuren van het Romeinse Groot-Brittannië ervaren.

Dewa Roman Experience bevindt zich op een unieke locatie in het hart van het oorspronkelijke legioensfort. In 1991 ontdekten archeologen overblijfselen van het fort op deze plek en de opgravingen zijn opengelaten voor het publiek. Dit is een zeldzame kans om de echte Romeinse, Saksische en middeleeuwse overblijfselen te zien die onder Chester begraven liggen. Een prachtige verzameling artefacten uit zowel Chester als het bredere Romeinse rijk is permanent tentoongesteld in Dewa.

De bekroonde 'hands-on'-kamer is immens populair bij zowel volwassenen als kinderen. Hier kan de bezoeker een verscheidenheid aan activiteiten met een historisch thema doen, zoals het passen van Roman Armor, het afvuren van een katapult, het bouwen van een hypocaust en het maken van een mozaïek. Voor de ontluikende archeoloog is er een kans om oud aardewerk en botten te behandelen en te sorteren. Als 'Horrible History' meer jouw ding is, kun je de Romeinse geuren-uitdaging proberen of je hand in het onbekende steken met de 'Feely Boxes'.


30 interessante oude Romeinse Latijnse zinnen en gezegden

Bron: Pinterest

Eerder hadden we de 25 ongelooflijke oude Romeinse citaten behandeld, hoewel vertaald in hun Engelse vorm. Deze keer hebben we besloten om de originele Latijnse uitdrukkingen en uitspraken op te nemen die werden geuit door de verschillende vooraanstaande oude Romeinse dichters, filosofen, generaals en zelfs keizers. Dus laten we zonder verder oponthoud een kijkje nemen bij 30 oude Romeinse Latijnse uitdrukkingen en gezegden die u moet kennen.

Marcus Tullius Cicero of gewoon Cicero (106 v. Chr. - 43 v. Chr.) wordt vaak beschouwd als een van de grootste Romeinse redenaars en proza-stylisten van zijn tijd. Cicero, afkomstig uit een rijke Romeinse hippische familie, was ook een filosoof, politicus, advocaat, politiek theoreticus en een constitutionalist, die neologismen introduceerde zoals bewijsmateriaal, humanitas, kwaliteit, quantitas, en essentie. Interessant genoeg moet worden opgemerkt dat Cicero zelf werd gedood op bevel van Marcus Antonius (Marcus Antonius). Blijkbaar waren Cicero's laatste woorden aan zijn ontvoerders: "Er is niets corrects aan wat je doet, soldaat, maar probeer me op de juiste manier te vermoorden." In ieder geval zijn hier enkele van de oude Romeinse Latijnse uitdrukkingen en gezegden die Cicero noemde:

1) Omnium Rerum Principia Parva Sunt – ‘Het begin van alle dingen is klein.'

2) Vixere – ‘Ze leefden.’ (na de executie van de deelnemers aan de Catilinarische samenzwering wat betekent: “ze zijn dood”).

3) Semper Idem - 'Altijd hetzelfde.'

4) Pecunia Nervus Belli – 'Geld is de ziel (of pees) van oorlog.'

5) Man Parta Man Dilabuntur – ‘Wat ten onrechte is gewonnen, is ten onrechte verloren.’

Virgil of Publius Vergilius Maro (70 v. Chr. - 19 v. Chr.), was een van de grootste dichters van het oude Rome die overeenkomt met de periode van Augustus. Zijn enorme bijdrage aan de Latijnse literatuur wordt ondersteund door drie belangrijke werken - de Eclogen (of Bucolics), de Georgica, en het epische Aeneis. Dit laatste literaire exemplaar wordt vaak beschouwd als het nationale epos van het oude Rome, waarbij het werk de tradities van Homerus volgt Ilias en Odyssee. Hier zijn twee van de oude Romeinse Latijnse uitdrukkingen die door Vergilius worden genoemd:

6) Amor Vincit Omnia - 'Liefde overwint alles.'

7) Niet Omnia Possumus Omnes – ‘We kunnen niet allemaal alles doen.’

Horace of Quintus Horatius Flaccus (65 v. Chr. - 8 v. Chr.), was de belangrijkste Romeinse lyrische dichter uit de tijd van Augustus, die zich bezighield met zowel hexameterverzen als bijtende jambische poëzie. Hij was ook een officier in het republikeinse leger dat in 42 voor Christus werd verslagen in de Slag bij Filippi. Maar later kreeg hij amnestie van Octavianus, en zo werd Horace een woordvoerder van het nieuwe regime (hoewel hij het landgoed van zijn vader verloor aan een kolonie veteranen). Hier zijn enkele van de oude Romeinse Latijnse uitdrukkingen en gezegden die door Horace werden genoemd -

8) Aere Perennius – ‘Duurder dan brons.’

9) Permitte Divis Cetera - 'Laat al het andere over aan de goden.'

10) Omnes Una Manet Nox – ‘Iedereen wacht een nacht.’

11) Carpe Diem - 'Pluk de dag.'

12) Nihil Desperandum – ‘Wanhoop nooit!’

Lucius Annaeus Seneca, ook bekend als Seneca de Jongere (5 v.Chr. - 65 n.Chr.), was een Romeins stoïcijns filosoof en een toneelschrijver die ook zijn hand in humor probeerde. Lucius, een van de zonen van Seneca de Oudere, trad ook op als keizerlijk adviseur en leraar van de Romeinse keizer Nero. Helaas veroorzaakte zijn connectie met politieke zaken zijn ondergang - toen Lucius werd gedwongen zelfmoord te plegen vanwege zijn vermeende rol in de Pisonian samenzwering om Nero te vermoorden. Hier zijn enkele van de oude Romeinse Latijnse uitdrukkingen en gezegden die door Cicero werden genoemd (meestal in zijn versie van Oedipus) –

13) Veritas Odit Moras – ‘De waarheid heeft een hekel aan uitstel.’

14) Timendi Causa Est Nescire – ‘De oorzaak van angst is onwetendheid.’

15) Vivamus, Moriendum Est - 'Laat ons leven, want we moeten sterven.'

16) Nemo Sine Vitio Est – ‘Niemand is foutloos.’

17) Magna Servitus Est Magna Fortuna – ‘Een groot fortuin is een grote slavernij.’

Decimus Iunius Iuvenalis of Juvenalis (55-60 n.Chr. tot na 127 n.Chr.) wordt gerekend tot de beroemdste dichters van het oude Rome, die bekend stond om zijn verzameling satirische gedichten die bekend staan ​​als de Satires. En hoewel er niet veel bekend is over zijn privéleven, wordt aangenomen dat Juvenal mogelijk een zoon (of geadopteerde zoon) was van een rijke vrijgelatene, en werd geboren in Aquinum, Midden-Italië. Er wordt ook vermoed dat Juvenal een leerling was van Quintilianus en een beoefenaar van retoriek, terwijl zijn carrière als satiricus laat in zijn leven begon. En verder zou Juvenal, net als veel van zijn mede-Romeinse dichters, verbannen zijn (door keizer Trajanus of Domitianus), hoewel de plaats van zijn ballingschap in de academische wereld wordt besproken. Hier zijn enkele van de oude Romeinse Latijnse uitdrukkingen en gezegden die door Juvenal werden genoemd:

18) Vitam Impendere Vero – ‘Wijd je leven aan de waarheid.’

19) Heren Sana In Corpore Sano - 'Een gezonde geest in een gezond lichaam.'

20) Panem et Circenses - 'Brood en spelen.'

21) Quis Costodiet Ipsos Custodies? – 'Wie zal de bewakers bewaken?'

En tot slot hebben we de resterende Latijnse zinnen en citaten verzameld die zijn geuit door de crème de la crème van 'vrienden, Romeinen en landgenoten', waaronder Plinius de Oudere, Quintilianus, Ovidius, Julius Caesar en Augustus.

22) Ars Longa, Vita Brevis - 'Kunst is lang leven is kort.'

Het heeft betrekking op de Latijnse vertaling van de eerste twee Griekse regels van de aforisme, een van de verhandelingen van de Corpus – de beroemde verzameling oude medische werken die vaak worden toegeschreven aan de oude Griekse arts Hippocrates. Wat de historische kant van zaken betreft, Hippocrates, vaak aangekondigd als de 'vader van de geneeskunde', werd waarschijnlijk geboren in circa 460 voor Christus, op het Griekse eiland Kos.

23) Vade Retro Me, Satana – ‘Ga van mijn rug, Satan.’

De Latijnse uitdrukking is afgeleid van de Vulgaat en wordt in het verhaal voorgesteld als door Jezus tot Petrus gesproken. Volgens historische schattingen werd het evangelie van Marcus geschreven in de 1e eeuw (tenminste vóór 90 na Christus, mogelijk tussen 66-70 na Christus) - waardoor het het vroegst bekende geschreven evangelie is, hoewel het auteurschap nog steeds anoniem blijft.

24) In Vino Veritas - 'Waarheid in wijn.'

Plinius de Oudere of Gaius Plinius Secundus (23 AD - 79 AD), was een oude Romeinse auteur, natuuronderzoeker en natuurfilosoof - bekend om zijn encyclopedisch werk, Naturalis Historia. Net als sommige eminente Romeinen van zijn tijd, had Plinius ook een carrière in het leger met zijn hoge status als marine- en legercommandant in het vroege Romeinse rijk. Plinius stierf later in de catastrofale uitbarsting van de Vesuvius (79 na Christus) op het strand van Stabiae, en was daarom een ​​van de beroemde (maar ongelukkige) ooggetuigen van de vernietiging van Pompeii (gereconstrueerd in dit artikel).

25) Acta est Fabula, Plaudiet! – ‘Het stuk is afgelopen, applaudisseer!’

Augustus (63 v. Chr. - 14 n. Chr.), geboren Gaius Octavius, was de stichter van het Romeinse Rijk en de eerste keizer die regeerde tot zijn dood in 14 na Christus (bovendien was hij ook de geadopteerde erfgenaam van Julius Caesar). Het bewind van Augustus gaf een kick-start aan wat bekend staat als Pax romana (de Romeinse vrede), een lange periode van bijna twee eeuwen waarin het Romeinse rijk niet werd verstoord door een langslepend groot conflict, ondanks de 'reguliere' territoriale uitbreidingen van het rijk naar regio's als Egypte, Dalmatië, Pannonia, Germania en complete annexatie van Hispania.

26) Quis, Quid, Ubi, Quibus Auxiliis, Cur, Quomodo, Quando? – ‘Wie, wat, waar, met wat, waarom, hoe, wanneer?’

Een oude Romeinse redenaar uit Hispania, Quintilian of Marcus Fabius Quintilianus, werd geboren in circa 35 na Christus en stond bekend om het openen van zijn openbare school voor retoriek tijdens de chaotische periode van het Jaar van de Vier Keizers (circa 69 na Christus). Er waren enkele eminente namen onder zijn studenten, waaronder Plinius de Jongere en mogelijk Tacitus en Juvenal. En zijn invloed in Rome en zijn opvoedingskring (vooral voor de heersende klasse) was zo groot dat hij later tot a werd benoemd consul door keizer Vespasianus.

27) Alea Jacta Est - 'De teerling is geworpen.'

Julius Caesar (100 v. Chr. - 44 v. Chr.), was een Romeins staatsman en opmerkelijk auteur van Latijns proza. Maar hij staat vooral bekend als de grootste Romeinse generaal van zijn tijd, die de verovering van Gallië voltooide en de eerste Romeinse invasie van Groot-Brittannië lanceerde.

28) Exitus Acta Probat – ‘Het resultaat rechtvaardigt de daad.’

Ovidius of Publius Ovidius Naso (43 v. Chr. – 17 n. Chr.), was een hedendaagse Romeinse dichter van de oudere Vergilius en Horace, en samen vormden deze drie de 'heilige drie-eenheid' van de Latijnse canonieke literatuur tijdens de Augustus-periode. Daartoe is Ovidius vooral bekend om zijn mythologische verhaal – de Metamorfosen, samen met verzamelingen liefdespoëzie zoals de Amores ("Liefdeszaken") en Ars Amatoria ("De kunst van de liefde").

29) Fiat Lux - 'Laat er licht zijn.'

— Oude Testament ‐ Genesis 1:3

Gerekend onder een van de beroemdste Engelse en Latijnse uitdrukkingen, in context, is de volledige vertaling " dixitque Deus fiat lux et facta est lux ” (“En zei God laat er licht zijn, en er was licht”). De Latijnse versie van de Vulgaat is duidelijk afgeleid van de Hebreeuwse uitdrukking vayo'mer 'Elohim, yehi' of vayehi 'or, gevonden in Genesis 1:3 van de Thora, het eerste deel van de Hebreeuwse Bijbel.

30) Waarschuwing Emptor – ‘Laat de koper oppassen.’

Volgens Merriam Webster wordt de (mogelijk) oude Latijnse uitdrukking geassocieerd met de verkoop van goederen: "In het vroeg-Romeinse recht werd de verkoop van goederen geregeld door waarschuwing emptor: kopers werden geadviseerd om de goederen vóór aankoop te onderzoeken, omdat verkopers weinig verplichtingen hadden. Na verloop van tijd, de gebiedende wijs van waarschuwing emptor is verzacht door garanties, zowel expliciet als impliciet.”


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos