Nieuw

Achthonderd kinderen worden vergast in Auschwitz

Achthonderd kinderen worden vergast in Auschwitz


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Op 10 oktober 1944 worden 800 Roma-kinderen, waaronder meer dan honderd jongens tussen 9 en 14 jaar, systematisch vermoord.

Auschwitz was eigenlijk een groep kampen, aangeduid als I, II en III. Er waren ook 40 kleinere "satelliet"-kampen. Het was in Auschwitz II, in Birkenau, opgericht in oktober 1941, dat de SS een complex, monsterlijk georkestreerd moordterrein creëerde: 300 gevangenisbarakken; vier "badhuizen", waarin gevangenen werden vergast; lijkkelders; en crematieovens. Duizenden gevangenen werden ook gebruikt als voer voor medische experimenten, onder toezicht van en uitgevoerd door de kampdokter Josef Mengele (“de Engel des Doods”).

LEES MEER: Verschrikkingen van Auschwitz: de cijfers achter het dodelijkste concentratiekamp van de Tweede Wereldoorlog

Op 7 oktober 1944 vond een mini-opstand plaats. Toen enkele honderden Joodse gevangenen werden gedwongen lijken van de gaskamers naar de oven te dragen om de lichamen te verwijderen, bliezen ze een van de gaskamers op en staken ze een andere in brand. met behulp van explosieven die naar hen waren gesmokkeld van Joodse vrouwen die in een nabijgelegen wapenfabriek werkten. Van de ongeveer 450 gevangenen die bij de sabotage betrokken waren, wisten er ongeveer 250 te ontsnappen uit het kamp tijdens de daaropvolgende chaos. Ze zijn allemaal gevonden en doodgeschoten. Die mede-samenzweerders die het kamp nooit hebben verlaten, werden ook geëxecuteerd, net als vijf vrouwen uit de wapenfabriek, maar niet voordat ze werden gemarteld voor gedetailleerde informatie over de smokkeloperatie. Geen van de vrouwen praatte.

Ook het Roma-volk was al vroeg uitgekozen voor een wrede behandeling door het regime van Hitler. Ze werden beschouwd als 'dragers van ziekten' en 'onbetrouwbare elementen die niet nuttig kunnen worden ingezet', en werden vanaf de eerste oorlogsjaren gemarkeerd voor uitroeiing samen met de Joden in Europa. Ongeveer 1,5 miljoen Roma werden vermoord door de nazi's. In 1950, toen het Roma-volk probeerde compensatie te krijgen voor hun lijden, net als andere slachtoffers van de Holocaust, ontkende de Duitse regering hen iets en zei: "ze zijn onder de nazi's niet vervolgd om enige raciale reden, maar vanwege een asociaal en strafblad." Ze werden gestigmatiseerd, zelfs in het licht van de wreedheden die tegen hen waren begaan.


Kinderen in de Holocaust

Tijdens de Holocaust waren kinderen onder het naziregime bijzonder kwetsbaar voor de dood. Volgens schattingen zijn tijdens de Holocaust 1,5 miljoen kinderen, bijna allemaal Joden, vermoord, hetzij direct, hetzij als direct gevolg van nazi-acties.

De nazi's pleitten voor het doden van kinderen van ongewenste of "gevaarlijke" in overeenstemming met hun ideologische opvattingen, hetzij als onderdeel van het nazi-idee van de rassenstrijd of als een maatregel van preventieve veiligheid. De nazi's richtten zich in het bijzonder op Joodse kinderen, maar ook op etnisch Poolse kinderen en Roma (ook wel zigeunerkinderen genoemd) samen met kinderen met mentale of fysieke gebreken (gehandicapte kinderen). De nazi's en hun medewerkers doodden kinderen zowel om deze ideologische redenen als als vergelding voor echte of vermeende partijdige aanvallen. [1] Vroege moorden werden aangemoedigd door de nazi's in Aktion T4, waar kinderen met een handicap werden vergast met koolmonoxide, uitgehongerd, fenolinjecties in het hart kregen of opgehangen.

1.500.000 kinderen, bijna allemaal joods, werden door de nazi's vermoord. Een veel kleiner aantal werd gered. Sommigen overleefden het gewoon, vaak in een getto, af en toe in een concentratiekamp. Sommigen werden gered in verschillende programma's zoals het Kindertransport en de Duizend Kinderen, waarbij beide kinderen hun thuisland ontvluchtten. Andere kinderen werden gered door Verborgen Kinderen te worden. Tijdens en zelfs voor de oorlog werden veel kwetsbare kinderen gered door Œuvre de Secours aux Enfants (OSE).


Het SS-garnizoen

Het aantal SS'ers en vrouwelijke SS-opzieners werd verhoogd in verhouding tot het aantal gevangenen en de ruimtelijke uitbreiding van het kamp: het garnizoen telde ongeveer 700 in 1940, ongeveer 2.000 in juni 1942, 3.342 in augustus 1944 en 4.480 SS'ers en 171 vrouwelijke SS-opzieners op 15 januari 1945. In totaal dienden meer dan 8.000 SS'ers en ongeveer 170 vrouwelijke SS-opzieners in Auschwitz gedurende de periode dat het kamp actief was.

Aanvankelijk werden de kampbeheerders en het schildwachtgarnizoen gerekruteerd uit de garnizoenen van andere concentratiekampen. Na verloop van tijd werden de rangen ook gevuld door leden van de Waffen-SS (frontlinie-eenheden) en, vanaf 1944, door oudere of gehandicapte soldaten van de Wehrmacht en de Territoriale Schutters (Landesschümltzbataillonen - in totaal ongeveer 500 man), die werden na een opleiding bij de SS ingelijfd.

De etnische samenstelling van het garnizoen bleef echter ongewijzigd. De hele tijd was het garnizoen, op enkele uitzonderingen na, volledig Duits (inclusief Oostenrijkers, die binnen het Derde Rijk als Duitsers werden erkend en behandeld en die zichzelf in veel gevallen, en vooral onder de actieve nazi's, als Duitsers beschouwden). Aanvankelijk bestond het garnizoen uit Duitsers uit het Reichsgebied. Na verloop van tijd begonnen etnische Duitsers uit satelliet- en bezette landen te worden gerekruteerd in numerieke volgorde, ze kwamen uit Hongarije, Roemenië, Kroatië, Polen, Slowakije, Litouwen en Estland. Geen enkele poging tot het organiseren van niet-Duitse schildwacht-eenheden is ooit gelukt. In maart 1943 werd inderdaad geprobeerd een Oekraïense wachtcompagnie (8-U-Kompanie) op te richten. Toen de Oekraïners in juli 1943 ontdekten wat de functie van het kamp was, deserteerden ze.

In sociologische termen vertegenwoordigde het SS-garnizoen alle lagen van de Duitse samenleving, ze waren in zekere zin een representatieve steekproef in termen van opleiding en beroep. Ongeveer 70% van het garnizoen had basisonderwijs, 20% had secundair onderwijs en 5,5% had hoger onderwijs. De gemiddelde leeftijd van de garnizoensleden was 36. Na de oorlog werden slechts ongeveer 800 voormalige SS'ers uit Auschwitz berecht.


Inhoud

Het getto van Theresienstadt, gesticht eind 1941, fungeerde gedeeltelijk als een doorgangscentrum voor Joden uit Tsjechoslowakije, Duitsland en Oostenrijk op weg naar vernietigingskampen en andere massamoordcentra. [1] Het eerste transport van Joden van Theresienstadt naar Auschwitz vond plaats op 26 oktober 1942, nadat 42.005 gevangenen elders waren gedeporteerd. [a] Van de 7.001 mensen die in januari en februari 1943 vanuit Theresienstadt naar Auschwitz werden gedeporteerd, werden er 5.600 onmiddellijk vergast en overleefden slechts 96 de oorlog, ondanks het feit dat de transporten gericht waren op valide personen die bedoeld waren als arbeidsdetachement. [4] [5] [6] De volgende zeven maanden werden de transporten vanuit Theresienstadt op bevel van SS-leider Heinrich Himmler stopgezet. Eerder en blijkbaar om verschillende redenen, had de SS een "zigeunerkamp" opgericht in de BIIe-sectie in Auschwitz II-Birkenau, waar de Roma- en Sinti-families bij elkaar werden gehouden en niet-productieve individuen tijdelijk in leven mochten blijven. [7]

Er is geen bewaard gebleven document dat de SS-redenering voor de oprichting van het familiekamp aangeeft, en het is een onderwerp waarover door geleerden wordt gedebatteerd. Het is waarschijnlijk dat de familiekampgevangenen in leven werden gehouden zodat hun brieven familieleden in Theresienstadt en elders konden geruststellen dat "deportatie naar het Oosten" niet de dood betekende. De SS was op dat moment van plan een Rode Kruisbezoek aan Theresienstadt te brengen en wilde misschien het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) ervan overtuigen dat gedeporteerde joden niet werden vermoord. [8] [9] [10] Het familiekamp diende ook als bestemming voor degenen die uit Theresienstadt werden gedeporteerd om de overbevolking te verminderen, wat de ICRC-inspecteurs zouden hebben opgemerkt. [11] [12] De Israëlische historicus Yehuda Bauer suggereert dat mogelijk de gevangenen van het familiekamp werden gebruikt als gijzelaars in afwachting van een succesvol resultaat van de nazi-joodse onderhandelingen, vergelijkbaar met een transport van 1200 kinderen uit het getto van Białystok, die werden vastgehouden in Theresienstadt zes weken voordat hij op 7 oktober 1943 in Auschwitz werd vermoord, maar het enige bewijs hiervan is indirect. [13] [b]

Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd dat de SS een ICRC-bezoek aan het familiekamp in Birkenau had gepland om de buitenwereld te misleiden over het ware doel van Auschwitz. Toen Himmler toestemming gaf aan vertegenwoordigers van het ICRC om Theresienstadt te bezoeken, verleende hij ook toestemming voor een bezoek aan een "joods werkkamp", waarvan de Tsjechische historicus Miroslav Kárný en de Israëlische historici Otto Dov Kulka en Nili Keren geloofden dat ze verwijzen naar het familiekamp in Birkenau. [10] [16] Kárný, die getuige was van de "verfraaiing" van Theresienstadt voorafgaand aan het bezoek van het Rode Kruis, schreef dat de nazi's de natuur van Birkenau hadden kunnen verbergen voor bezoekers van het Rode Kruis. [c] Anderen zijn echter van mening dat de slechte fysieke conditie van de gevangenen duidelijk zou maken dat ze werden mishandeld. [8] [9] [10]

In augustus 1943 deden in Theresienstadt geruchten de ronde over een hervatting van de deportaties. [12] Op 3 september werd in de "Daily Orders" van het Joodse zelfbestuur [17] aangekondigd dat vijfduizend mensen drie dagen later zouden worden gedeporteerd - het grootste aantal tot nu toe op één dag. In tegenstelling tot eerdere transporten gebeurde de selectie niet door de Transportafdeling van het Joodse zelfbestuur, maar rechtstreeks door SS-commandant Anton Burger. [12] Gevangenen die eerder vrijstelling van deportatie hadden gehad, zoals de Aufbaukommando, het werkdetail dat als eerste in Theresienstadt arriveerde, evenals 150 leden van de ontbonden Ghetto Guard werden meegenomen op het transport. [12] Het grootste deel van het transport bestond uit jonge Tsjechische Joden waarvan Himmler vreesde dat ze een opstand in het getto zouden organiseren, zoals al had plaatsgevonden in het getto van Warschau, en hun families. [4] [12] [18] Het transport was bijna volledig Tsjechisch van de 5.000 gedeporteerden waren er 124 Duitse, 83 Oostenrijkse en 11 Nederlandse Joden. [12] Eerdere transporten waren vertrokken naar een geheime locatie in het "Oosten", maar in dit geval kregen de Joden te horen dat ze naar Birkenau zouden worden gestuurd om een ​​werkkamp op te richten dat zogenaamd het "Arbeitslager Birkenau bei Neu-Berun" zou worden genoemd. Leidende figuren in het zelfbestuur, waaronder Leo Janowitz, secretaris van de Raad van Ouderen, en Fredy Hirsch, plaatsvervangend leider van het Bureau Jeugdzorg, werden meegenomen in het transport om het nieuwe kamp te helpen besturen. [19] [20] [21]

Op 6 september vertrokken twee transporten met 5.007 Joden [22] om 14.00 uur en 20.00 uur vanaf treinstation Bauschowitz [12] en kwamen ze twee dagen later aan in Auschwitz II-Birkenau. [d] Er was geen selectie, niemand werd naar de gaskamers gestuurd. Allen werden getatoeëerd en geregistreerd in het kamp door de politieke afdeling, maar in tegenstelling tot de standaardprocedure hielden ze hun kleren aan en werden ze niet geschoren. De bewoners van het familiekamp moesten hun familieleden in Theresienstadt en degenen die nog niet gedeporteerd waren schrijven om de buitenwereld te misleiden over de Endlösung. Strikte censuur verhinderde hen nauwkeurige informatie door te geven. [4] [24] [25] Ze moesten hun bagage en kleding afgeven, maar kregen burgerkleding die was gestolen van eerdere aankomsten. [4] De gegevens van de gevangenen waren gemarkeerd met "SB6", wat betekende dat ze zes maanden na hun aankomst zouden worden vermoord. [16] [26]

In december arriveerden er nog twee transporten met 5.007 mensen [e] uit Theresienstadt. De nieuwkomers werden op dezelfde manier behandeld en vastgehouden in het familiekamp. Deze transporten waren ook gericht op dezelfde doelgroep als het vorige transport. 88,5% van de slachtoffers waren Tsjechische Joden. [29] Verschillende leiders in het zelfbestuur van Theresienstadt zaten in het transport van december en waren gedeporteerd als straf voor het helpen van ontsnappingen of het begaan van ander wangedrag. De beschuldigingen werden geuit door Anton Burger, de commandant van Theresienstadt, die een hekel had aan Jakob Edelstein, de joodse ouderling. Gedeporteerd naar Auschwitz op 15 december, werd Edelstein vastgehouden in Blok 11 in Auschwitz I. [4] [10] [30]

De SS-leider die de leiding had over de sectie was SS-Unterscharführer Fritz Buntrock, die bekend stond om zijn wreedheid en na de oorlog ter dood werd veroordeeld. [4] De Lagerältester (hoofdkapo) in het kamp was een Duitse veroordeelde moordenaar genaamd Arno Böhm. [4] [31] Toen Böhm in maart 1944 bij de SS kwam, werd hij vervangen door een andere Duitse crimineel, Wilhelm Brachmann genaamd. [32] Brachmann was ook een criminele gevangene, maar zijn misdrijf was kleine diefstal en hij probeerde de Joodse gevangenen te helpen waar hij kon. [33] Aanvankelijk waren de blokleiders in het kamp Poolse gevangenen die werden mishandeld omdat ze jaren in Auschwitz hadden doorgebracht. Later, toen de aankomsten van september hadden geleerd wreed tegen elkaar te zijn, werden de meest meedogenloze aangesteld als blokleiders. [34]

Miroslav Kárný merkte op dat de omstandigheden in het kamp gunstig werden beschreven door Auschwitz-gevangenen in andere delen van het kamp, ​​maar zeer hardvochtig door gevangenen van het familiekamp zelf. Hij is van mening dat de laatste perceptie nauwkeuriger is omdat het algemene sterftecijfer als gevolg van "natuurlijke" kampsterfgevallen in het familiekamp hetzelfde was als in de rest van Birkenau. [10] De sterfte had dezelfde oorzaken: honger, ziekte, slechte sanitaire voorzieningen, onderkoeling en uitputting. Van de aankomsten in september stierven 1140 (ongeveer 25%) in de eerste zes maanden. [8] [32] [35] BIIb was slechts 600 bij 150 meter (1970 bij 490 ft), "een smalle, modderige strook omringd door een elektrisch hek", in de woorden van het Terezín-initiatief. [9] In tegenstelling tot andere Joodse gevangenen in Auschwitz, mochten ze pakketten ontvangen, die ze ontvingen van het ICRC in Zwitserland, evenals vrienden en familieleden in de Tsjechische landen. Er waren echter maar weinig pakketten die de beoogde ontvangers bereikten, omdat ze door de SS waren gestolen. [36] [37] In het kamp zijn een paar kinderen geboren. [38] De sanitaire omstandigheden waren bijzonder slecht, aangezien er slechts drie latrines waren, elk met drie betonnen platen met 132 gaten. De latrines werden ook gebruikt als clandestiene ontmoetingsplaatsen voor gezinnen, omdat het de enige plek was om weg te komen van de SS. [36]

Hoewel BIIb slechts een paar honderd meter verwijderd was van de gaskamers en crematoria, waren deze niet echt zichtbaar vanaf de sectie. [10] [39] Van de 32 kazernes werden 28 gebruikt voor het huisvesten van kazernes 30 en 32 voor ziekenbossen, 31 was de kinderbarak en één barak werd gebruikt voor een weverij waarin vrouwen werden gedwongen om machinegeweerriemen te naaien. Vrouwen werden gehuisvest in oneven genummerde kazernes en mannen in even genummerde kazernes, die tegenover het pad stonden dat naar het midden van de sectie leidde. Toen de septembertransporten arriveerden, waren de kazernes nog niet compleet en werkten de meeste gevangenen in het kamp aan de bouw. Gevangenen werden om 5 uur 's ochtends gewekt en hadden dertig minuten om zich klaar te maken voor de appel (appèl) na het werk hadden ze voor het avondappèl slechts een uur dat ze met hun gezin mochten doorbrengen. [40] Omdat de vrouwen in het kamp niet geschoren waren en betere kleding droegen, waren ze aantrekkelijker voor SS-bewakers en ontstonden er gedwongen relaties. [25]

Hirsch haalde Arno Böhm over om een ​​kazerne, Blok 31, toe te wijzen voor kinderen jonger dan veertien, en werd de opzichter van deze kazerne. [36] [41] In deze regeling woonden de kinderen 's nachts bij hun ouders en brachten de dag door in de speciale kazerne. Hirsch overtuigde de bewakers ervan dat het in hun belang zou zijn om de kinderen Duits te laten leren. [42] Gebaseerd op de kindertehuizen in Theresienstadt, organiseerde Hirsch een onderwijssysteem dat bedoeld was om het moreel van de kinderen te behouden. Kinderen werden vroeg gewekt voor ontbijt en gymnastiek, en kregen dagelijks zes uur les in kleine groepen, gescheiden naar leeftijd, [43] [44] geleid door leraren die waren gerekruteerd uit jeugdwerkers in Theresienstadt. De vakken die werden onderwezen omvatten geschiedenis, muziek en jodendom in het Tsjechisch, evenals een paar Duitse uitdrukkingen om op inspecties te reciteren. [36] [42]

Omdat er maar twaalf boeken waren en bijna geen benodigdheden, moesten de leraren lessen uit het hoofd opzeggen, [36] [42] vaak gebaseerd op verbeelding en verhalen vertellen. [45] Het gebrek aan onderwijs van de kinderen [46] — ze waren al voor hun deportatie van school gestuurd [47] — maakte hun taak moeilijker. [46] Een koor oefende regelmatig een kinderopera werd uitgevoerd en er werden voorraden bijeengeschraapt om de muren van de kazerne te versieren, die door Dina Gottliebová met Disney-figuren waren beschilderd. [48] ​​[49] [50] Een productie van Vijf minuten in het koninkrijk van Robinson, een Tsjechische bewerking van Robinson Crusoe geschreven door een van de verzorgers, werd ingestudeerd en uitgevoerd. [49] [51] Kinderen speelden spelletjes over concentratiekampen, zoals "Lagerältester en Blockältester", "appel" (appèl), en zelfs "gaskamer". [50] [52] Omdat het blok zo ordelijk was, werd het getoond aan SS'ers die in andere delen van het kamp werkten. [46] SS'ers die direct deelnamen in het uitroeiingsproces, vooral Josef Mengele, bezocht regelmatig en hielp bij het organiseren van beter voedsel voor de kinderen.[49] [53]

Door zijn invloed bij de Duitsers te gebruiken, kreeg Hirsch beter voedsel voor de kinderen, waaronder voedselpakketten voor overleden gevangenen. [49] [54] De soep voor de kinderen was dikker dan voor andere gevangenen, zogenaamd uit het zigeunerkamp en bevatte griesmeel. [55] SS'ers voorzagen de kinderen van suiker, jam en af ​​en toe zelfs wit brood of melk. [49] [56] Hij overtuigde ook de Duitsers om appèl te houden in de kazerne, zodat de kinderen de urenlange beproeving van buiten staan ​​in alle weersomstandigheden bespaard bleven. [57] Na de aankomst van het decembertransport waren er ongeveer 700 kinderen in het familiekamp. [50] Hirsch wist een tweede kazerne te bemachtigen voor kinderen van drie tot acht jaar, zodat de oudere kinderen een voorstelling konden voorbereiden van Sneeuwwitje, waar de SS om had gevraagd [58], werd op 23 januari uitgevoerd in aanwezigheid van vele SS'ers, waaronder Mengele. [49] [59] Door strikte discipline op te leggen aan de kinderen, zorgde Hirsch ervoor dat er geen gewelddadigheden of diefstallen plaatsvonden, die anders gebruikelijk waren in concentratiekampen. [54] Hij eiste dat de kinderen elke ochtend gymnastiekoefeningen deden en organiseerde voetbal- en softbalwedstrijden. [49] Hirsch' striktheid ten aanzien van de hygiëne van de kinderen - hij stond erop dat ze zich dagelijks moesten wassen, zelfs in de ijskoude winter van 1943-44 en voerde regelmatig controles uit op luizen [57] [60] - verminderde het sterftecijfer bijna geen kinderen stierven voor de liquidatie. [54]

Hirsch, die stierf in de eerste liquidatie van 8-9 maart, had Josef Lichtenstein aangesteld als zijn opvolger. De opvoeders probeerden een gevoel van normaliteit te herstellen voor de overgebleven kinderen, ondanks hun kennis van wat er met hen zou gebeuren. In april 1944 vierden kinderen een geïmproviseerde Pesach Seder. Een gemengd koor van 300 kinderen en volwassenen zong delen van Ludwig van Beethovens Symfonie nr. 9, inclusief de tekst dat "alle mannen broers zijn". In mei leefden de kinderen gescheiden van hun ouders. [61] [62]

Eerste liquidatie Edit

In februari 1944 bezocht een delegatie van het Reichs Main Security Office en het Duitse Rode Kruis. De bezoekers waren het meest geïnteresseerd in de kinderbarakken, de enige poging om onderwijs in Auschwitz te organiseren. De meest opvallende bezoeker, Adolf Eichmann, was positief over de culturele activiteit van de kinderen in Birkenau. [63] [64] Het verzet van Auschwitz informeerde Hirsch en andere leiders in het familiekamp van tevoren dat de liquidatie op handen was. [58] [65] Vóór de liquidatie waren er ongeveer 8.000 overlevende gevangenen in het familiekamp, ​​van wie de aankomst in september iets minder dan de helft was. [66]

De commandant van Auschwitz II-Birkenau, SS-Obersturmführer Johann Schwarzhuber, bezocht het kamp op 5 maart en vertelde de aankomsten van september dat ze spoedig naar Heydebreck zouden worden vervoerd om een ​​nieuw werkkamp te stichten. De gevangenen kregen het bevel om ansichtkaarten van 25 maart in te vullen voor hun familieleden in Theresienstadt. De postdating was een routinepraktijk waarbij rekening werd gehouden met de tijd die nodig was voor censuur. In deze brieven verzochten ze hun familieleden om hun pakketten met voedsel te sturen. [63] [67] Op 6 maart beval Schwarzhuber de registratie van alle september-gevangenen voor toewijzing om details te werken, de hoofden van elk detail werden zelfs benoemd. Tegenstrijdige geruchten deden de ronde, ofwel dat de gevangenen allemaal zouden worden gedood of dat de nazi-beloften echt waren. De volgende dag beval de SS de gevangenen om na de ochtend in hun kazerne te blijven appel om de aankomsten van september en december te scheiden. Ondertussen werden de gevangenen van het aangrenzende quarantaineblok (BIIa) verwijderd, met uitzondering van een Oostenrijkse arts, Otto Wolken, en de blokklerk, Rudolf Vrba. [68]

Vanuit het familiekamp werden eerst de mannen en later de vrouwen overgebracht naar het quarantaineblok waar ze alle bezittingen mochten meenemen en het lijkt erop dat de meesten werden misleid door te denken dat dit gewoon weer een verhuizing was. [69] [70] Decembergevangenen hielpen ouderen en zieken tijdens de verhuizing, die om 17.00 uur was voltooid. Patiënten in de ziekenboeg werden niet naar het quarantaineblok verplaatst omdat de nazi's het bedrog wilden handhaven en paniek wilden voorkomen. [71] [72] Erich Kulka slaagde erin zijn vrouw en zoon Otto Dov Kulka daar te verbergen en hun leven te redden. [73] Sommige SS'ers hebben ook hun joodse vriendinnen gered door ze tijdelijk naar andere delen van het kamp te verhuizen. [74]

Vrba bezocht Hirsch in de ochtend van 8 maart om hem te informeren over de voorbereidingen voor de liquidatie van het familiekamp en om hem aan te sporen een opstand te leiden. [75] Hirsch vroeg een uur om na te denken, en toen Vrba terugkwam, lag Hirsch in coma. Het wordt betwist of hij zelfmoord heeft gepleegd, of is vergiftigd door artsen die door Mengele zijn leven beloofd hadden. [76] [77] De nazi's gingen het quarantaineblok binnen om elf tweelingen (voor gebruik in nazi-experimenten op mensen), artsen en de kunstenaar Dina Gottliebová op de middag van 8 maart te verwijderen. [50] [78] Ongeveer 60 [25] of 70 [35] [36] mensen van de septembertransporten kwamen niet om het leven. 38 van hen hebben de oorlog overleefd. [10] Op 8 maart om 20.00 uur werd een strikte avondklok ingesteld en werd het quarantaineblok omringd door een halve compagnie SS'ers en hun honden. Twee uur later arriveerden er twaalf overdekte vrachtwagens en kregen de mannen het bevel om aan boord te gaan. Ze lieten hun bezittingen achter, verzekerd dat de bezittingen apart zouden worden vervoerd. Om de misleiding in stand te houden, sloegen de vrachtwagens rechtsaf, richting het treinstation, in plaats van links, richting de gaskamers. Nadat de mannen naar Crematorium III waren gereden, werden de vrouwen per vrachtwagen naar Crematorium II gebracht. [50] [79] Dit proces duurde enkele uren toen bange Joden in een kazerne om 2 uur 's nachts begonnen te zingen en de SS waarschuwingsschoten op hen afvuurde. Zelfs de uitkleedkamers waren gecamoufleerd, zodat de joden hun lot niet beseften totdat ze het bevel kregen om zich uit te kleden. [79] Volgens Sonderkommando gevangenen zongen ze het Tsjechische volkslied, Hatikvah en de Internationale voordat ze de gaskamers binnengingen. [9] [79] In totaal werden 3.791 [50] [79] of 3.792 [80] mensen vermoord.

Verdere ontwikkelingen Bewerken

Na de liquidatie verwachtten de overgebleven gevangenen dat ze op soortgelijke wijze zouden worden vermoord. [9] Tegen die tijd was het voor de gevangenen duidelijk dat de Duitsers de oorlog zouden verliezen en sommigen hoopten op een snelle geallieerde overwinning voordat hun zes maanden waren verstreken. [58] [65] De verzorgers van de kinderen gingen door met de lessen om ze nog een dag van geluk te bezorgen en de kinderen af ​​te leiden van hun uiteindelijke lot. [81] Volgens overlevende Hanna Hoffman nam het aantal zelfmoorden toe naarmate de liquidatiedatum naderde voor de aankomsten in december. Mensen pleegden zelfmoord door de elektrische draad te naderen, waarna ze meestal werden neergeschoten door SS-bewakers. [82] Een opmerkelijke gebeurtenis in deze periode was de ontsnapping van Siegfried Lederer, een Tsjechische jood en blokoudste in het familiekamp, ​​met Viktor Pestek, een Roemeense Volksduitser SS-bewaker, op 7 april. Lederer probeerde de buitenwereld te waarschuwen voor de benarde situatie van gevangenen in het familiekamp en gewapend verzet te organiseren in Theresienstadt, maar beide pogingen mislukten. [83] [84]

Nieuwsberichten Bewerken

Het familiekamp werd genoemd in een artikel op pagina negen van de Joodse kroniek in Londen op 25 februari 1944: "Er zijn ook 7.000 Tsjechoslowaakse Joden in het kamp. Ze waren afgelopen zomer gedeporteerd naar Birkenau." [85] Op 9 juni berichtte de officiële krant van de Poolse regering in ballingschap prominent dat 7.000 Tsjechische Joden waren vermoord in de gaskamers van Auschwitz, en dat ze gedwongen waren om gepostdateerde ansichtkaarten aan hun families te schrijven. [86] Deze aantijgingen werden dagen later bevestigd door de verspreiding van het Vrba-Wetzler-rapport, dat meer details verschafte over de Joden in het familiekamp en hun lot. [87] Op 14 juni gaf Jaromír Kopecký, een Tsjechoslowaakse diplomaat in Zwitserland, een kopie van het rapport aan het ICRC. Het rapport vermeldde de eerste liquidatie van het familiekamp en dat de resterende gevangenen op 20 juni zouden worden vermoord. [88]

De Tsjechoslowaakse regering in ballingschap drong er bij de BBC en de Amerikaanse radio op aan om nieuws over het familiekamp te publiceren in de hoop de moord op de overgebleven gevangenen te voorkomen. [10] [88] De BBC European Service zond de informatie over het vrouwenprogramma van de Duitse dienst op 16 juni 1944 om 12.00 uur uit en waarschuwde de Duitsers dat zij verantwoordelijk zouden worden gehouden: [89]

Het nieuws heeft Londen bereikt dat de Duitse autoriteiten in Tsjechoslowaaks [sic] op of rond 20 juni opdracht hebben gegeven tot het afslachten van 3000 Tsjechoslowaakse Joden in gaskamers in Birkenau. . 4.000 Tsjechoslowaakse Joden die in september 1943 van Theresienstadt naar Birkenau werden gebracht, werden op 7 maart in de gaskamers afgeslacht.

De Duitse autoriteiten in Tsjechoslowakije en hun ondergeschikten moeten weten dat in Londen volledige informatie is ontvangen over de bloedbaden in Birkenau. Al degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke bloedbaden van boven naar beneden zullen ter verantwoording worden geroepen. [89]

Michael Fleming schrijft dat er waarschijnlijk ook vóór 16 juni een uitzending was, omdat de BBC-nieuwsrichtlijn die dag zei: "Meld opnieuw onze waarschuwing aan de Duitsers over de moordpartijen op Tsjechische Joden." [90] Volgens de Poolse historicus Danuta Czech hebben deze rapporten de liquidatie van het kamp waarschijnlijk uitgesteld tot juli. [91]

ICRC bezoek Bewerken

In november 1943 had het ICRC toestemming gevraagd om Theresienstadt te bezoeken. [92] Ter voorbereiding op het bezoek voerde de SS een 'verfraaiing'-programma uit, waarbij in mei 1944 nog eens 7.503 mensen naar Auschwitz werden gedeporteerd om de overbevolking te verminderen. [11] De meeste nieuwkomers waren Duitstalig, slechts 2543 waren afkomstig uit het Protectoraat. [36] [f] Deze nieuwkomers werden op dezelfde manier behandeld als de eerdere aankomsten, maar het familiekamp raakte erg vol en er was geen tijd om de nieuwkomers te integreren voor de tweede liquidatie. [81] Op 23 juni 1944 bezochten ICRC-vertegenwoordiger Maurice Rossel en twee Deense functionarissen Theresienstadt. Hun bezoek was zorgvuldig gechoreografeerd door de SS, en Rossel meldde ten onrechte dat Theresienstadt de eindbestemming was van gedeporteerde Joden. Als gevolg daarvan drong het ICRC volgens Kárný en Kulka niet aan op een bezoek aan Birkenau en had de SS geen zin meer in het familiekamp. [10] [93]

Tweede liquidatie

Eind juni werd verwacht dat de december-aankomsten zouden worden afgevoerd om te worden vermoord, maar er gebeurde niets, behalve de familieleden van Jakob Edelstein, die werden verwijderd. [81] Op 20 juni was Edelstein getuige van de moord op zijn familie voordat hij zelf werd vermoord. [10] [94] [95] De zomer van 1944 was het hoogtepunt van de massamoord in Auschwitz, en de liquidatie van het familiekamp viel samen met de moord op meer dan 300.000 Hongaarse Joden van mei tot begin juli 1944. [96] [ 97]

De toenemende behoefte aan arbeidskrachten voor de Duitse oorlogsindustrie verhinderde dat de latere transporten volledig werden geliquideerd zoals de mensen van de septembertransporten waren geweest. [98] Op 1 [61] [99] of 2 [100] juli keerde Mengele terug naar het kamp en begon een selectie uit te voeren. De gevangenen kleedden zich uit tot aan hun middel en passeerden één voor één SS-dokters. Gezonde individuen tussen de 16 en 45 jaar werden geselecteerd om te leven en werden overgebracht naar andere delen van het kamp. SS-mannen dwongen meisjes en vrouwen om zich uit te kleden en op en neer te springen om hun conditie te bewijzen. Velen beweerden over nuttige vaardigheden te beschikken, zoals tuinieren of naaien. Moeders zouden kunnen leven als ze van hun kinderen zouden scheiden, maar volgens Ruth Bondy kozen bijna allemaal ervoor om achter te blijven. Sommige oudere kinderen kwamen door de selectie door te liegen over hun leeftijd of door een tweede keer terug te keren nadat ze naar links waren gestuurd. Anderen kozen ervoor om bij hun ouders achter te blijven. [101]

Later hield Johann Schwarzhuber een selectie in de jongenskazerne om die tussen de veertien en zestien jaar te scheiden, hoewel sommige jongere jongens erin slaagden door te komen. Hermann Langbein gaf Fredy Hirsch de eer dat hij dit postuum tot stand had gebracht en verklaarde dat de SS-bezoeken aan het kinderblok ervoor hadden gezorgd dat ze sympathie voor de kinderen hadden gekregen. Zelfs brutale SS-bewakers die later werden veroordeeld voor moord probeerden het leven van de kinderen te sparen, omdat ze de theatervoorstellingen hadden bijgewoond. Otto Dov Kulka, toen elf jaar oud, werd gered door Fritz Buntrock, een bewaker die berucht was vanwege het slaan van gevangenen. [102] Ongeveer tachtig [100] of negentig jongens werden geselecteerd om te leven. [103] De pogingen van SS-bewaker Stefan Baretzki en anderen om enkele meisjes te sparen, werden echter tegengehouden door de SS-arts Franz Lucas. [104] In totaal werden ongeveer 3.500 mensen uit BIIb verwijderd [10] de overige 6.500 gevangenen werden tussen 10 en 12 juli 1944 vermoord in de gaskamers. [10]

Van degenen die de selectie overleefden, werden 2.000 vrouwen naar het concentratiekamp Stutthof of kampen bij Hamburg gestuurd, terwijl 1.000 mannen naar Sachsenhausen werden gestuurd. [100] De jongens bleven in Auschwitz, in blok BIId van het mannenkamp. [105] Tweederde later stierf door uitroeiing door arbeid of tijdens de dodenmarsen [10] slechts 1.294 gevangenen van het familiekamp overleefden de oorlog. [9] In september en oktober 1944 werd het blok gebruikt om Poolse gevangenen te huisvesten die waren vervoerd vanuit een doorgangskamp in Pruszków, voornamelijk burgers die tijdens de opstand van Warschau waren gevangengenomen. Vanaf november huisvestte het vrouwelijke gevangenen van BIb. [50] [106]

De liquidatie van het kamp op 8-9 maart was de grootste massamoord op Tsjechoslowaakse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gedurende vele jaren was het verhaal van het familiekamp echter bijna onbekend buiten de Tsjechisch-joodse gemeenschap en kreeg het veel minder aandacht dan misdaden tegen niet-joodse Tsjechen, zoals het bloedbad in Lidice. [107] Sommige overlevenden beweerden dat de liquidatie daadwerkelijk had plaatsgevonden op 7 maart, op de verjaardag van de Tsjechische staatsman Tomáš Garrigue Masaryk, of zelfs dat de SS de datum om die reden had gekozen. Het feit dat de gebeurtenis daadwerkelijk op 8 maart plaatsvond, is echter "onbetwistbaar" volgens Kárný, die betwijfelde of de SS-commandant op de hoogte zou zijn geweest van Masaryks verjaardag. [6] Op de vijftigste verjaardag van de misdaad organiseerde het Terezín-initiatief een internationale conferentie en publiceerde de conferentiepapers als een boek. [g] In 2017 erkende het parlement van de Tsjechische Republiek 9 maart officieel als een herdenking van het bloedbad. [108] [109] [u]

De Israëlische psycholoog Deborah Kuchinsky en andere overlevenden keken terug op de uiteindelijke selectie in het familiekamp en merkten op dat in plaats van kinderen fatsoen en vrijgevigheid te leren, de opvoeders hun beschuldigingen hadden moeten leren liegen, bedriegen en stelen om te overleven. [101] Het familiekamp is de focus geweest van verschillende literaire memoires van overlevende kinderen, waaronder die van Ruth Klüger Nog steeds in leven, Gerhard Durlacher [de fy it nl] 's Strepen in de lucht, en Otto Dov Kulka's Landschappen van de metropool van de dood. [73] [110]

Bron: Adler (2017, pp. 613-614, 616) en Czech (1990, pp. 483, 548, 551, 627-628), tenzij anders aangegeven.

Vertrek Aankomst Transportcode Aantal gevangenen Overlevenden
6 september 1943 8 september dl 2479 38 [10]
6 september 1943 8 september Dm 2528 [d]
15 december 1943 16 december dokter [111] 2504 262
18 december 1943 20 december Ds [111] 2503 [e] 443
15 mei 1944 16 mei Dz 2503 119
16 mei 1944 17 mei Ea 2500 5
18 mei 1944 19 mei Eb 2500 [f] 261
Totaal 17,517 1,294 [9]

 1. ^ Voorafgaand aan het transport van 26 oktober 1942 waren 42.005 Theresienstadt-gevangenen gedeporteerd naar getto's en uitroeiing, met name het getto van Minsk, Treblinka en het Lublin-reservaat (waarvan de meeste naar Bełżec en Sobibór werden gestuurd). [2] Slechts 356 van deze gedeporteerden overleefden. [3] Na 26 oktober werden 46.101 mensen gedeporteerd vanuit Theresienstadt naar Auschwitz en slechts 90 naar andere kampen. [2]
 2. ^ Begin 1943 zond de Zwitserse diplomaat Anton Feldscher een Brits voorstel door aan het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken om 5.000 joodse kinderen toe te staan ​​via Zweden van het Generalgouvernement naar Palestina te verhuizen. Himmler ging hier in principe mee akkoord, maar eiste de vrijlating van jonge Duitse krijgsgevangenen, waar de geallieerde regeringen niet mee konden instemmen, dus werd het voorstel opgeschort. [14] Tegelijkertijd was de werkgroep, een ondergrondse Joodse organisatie in de Slowaakse staat, betrokken bij grootschalige pogingen om nazi-functionarissen om te kopen om de redding van Joden mogelijk te maken. [15] Volgens Bauer is het mogelijk dat het familiekamp verband hield met de inspanningen van Feldscher of de werkgroep, en het indirecte bewijs suggereert dit, maar er is geen bewijs. [7]
 3. ^Miroslav Kárný merkt op dat de SS de werking van de gaskamers niet heeft stopgezet voor het bezoek van 29 september 1944 van ICRC-vertegenwoordiger Maurice Rossel aan Auschwitz I. Op die dag werden meer dan 1.000 mensen vergast en hun lichamen vervolgens gecremeerd. Rossel zei later dat hij had het niet door. [10]
 4. ^ eenB Van de transporten van september is één persoon overleden tijdens het transport. De overige 2.293 mannen en 2.713 vrouwen kregen respectievelijk de nummers 146694-148986 en 58471-61183. [23] Van de gedeporteerden waren er 918 ouder dan 60 en 290 kinderen jonger dan 15 jaar. [12]
 5. ^ eenB Van de 5.007 mensen die in december werden gedeporteerd, stierven er 43 in de Holocaust-treinen voordat ze in Auschwitz aankwamen. [4] 2.491 mensen kwamen op 16 december aan in Auschwitz. 981 mannen kregen de nummers 168154-169134 toegewezen, terwijl 1.510 vrouwen de nummers 70513-72019 en 72028-72030 kregen. [27] 2.473 gevangenen arriveerden op 20 december: 1.137 mannen, die de nummers 169969-171105 kregen en 1.336 vrouwen, die de nummers 72435-73700 kregen. [28]
 6. ^ eenB Slachtoffers van het transport van 15 mei kregen de nummers A-76-A-842 (tot 707 mannen en jongens) en A-15-A-999 en A-2000-A-2750 (tot 1.736 vrouwen en meisjes). Het transport van 16 mei kreeg de nummers A-843-A-1418 (de 576 mannen en jongens) en A-1000-A-1999 en A-2751-A-3621 (de 1.871 vrouwen en meisjes). Het derde transport kreeg de nummers A-1445-A-2506 (de 1062 mannen en jongens) en A-3642-A-5078 (de 1437 vrouwen en meisjes). [112] De samenstelling van de drie meitransporten:
 • Naar leeftijd: 511 kinderen van veertien jaar en jonger, 3601 volwassenen tot zestig jaar, 3.391 ouderen
 • Naar nationaliteit: 3.125 Duitse joden, 2.543 Tsjechische joden, 1.276 Oostenrijkse joden, 559 Nederlandse joden.
 1. ^Jan 2007, p. 112.
 2. ^ eenBAdler 2017, p. 45.
 3. ^Karna 1999, p. 9.
 4. ^ eenBCNSeFGHJan 2007, p. 113.
 5. ^Adler 2017, p. 46.
 6. ^ eenBKarna 1999, p. 12.
 7. ^ eenBBauer 1994, p. 114.
 8. ^ eenBCBondy 2002, blz. 2.
 9. ^ eenBCNSeFGTerezín-initiatief 2011.
 10. ^ eenBCNSeFGHlJkikmNOKarni 1994.
 11. ^ eenBAdler 2017, p. 123.
 12. ^ eenBCNSeFGHKarna 1999, p. 10.
 13. ^Bauer 1994, blz. 114, 118-119.
 14. ^Bauer 1994, p. 113.
 15. ^Bauer 1994, p. 80.
 16. ^ eenBKeren 1998, p. 429.
 17. ^Yad Vashem 2018.
 18. ^Adler 2017, p. 116.
 19. ^Bondy 2002, blz. 1.
 20. ^Adler 2017, blz. 41-42.
 21. ^Karno 1999, blz. 10-11.
 22. ^Adler 2017, p. 48.
 23. ^Tsjechisch 1990, p. 483.
 24. ^Pijper 2009, p. 210.
 25. ^ eenBCTsoer 1994, blz. 137.
 26. ^Paldiel 2017, p. 386.
 27. ^Tsjechisch 1990, p. 548.
 28. ^Tsjechisch 1990, p. 551.
 29. ^Karna 1999, p. 11.
 30. ^Adler 2017, blz. 129-130.
 31. ^Kulka 1965, p. 187.
 32. ^ eenBStrzelecka & Setkiewicz 1999, blz. 112-114.
 33. ^Hadjková 2018.
 34. ^Langbein 2005, p. 174.
 35. ^ eenBLangbein 2005, p. 47.
 36. ^ eenBCNSeFGJan 2007, p. 114.
 37. ^Kulka 1965, blz. 187-188.
 38. ^Langbein 2005, p. 236.
 39. ^Kulka 1967, p. 198.
 40. ^Jahn 2007, blz. 113-114.
 41. ^Keren 1998, blz. 430-431.
 42. ^ eenBCBondy 2002, blz. 4.
 43. ^Paldiel 2017, blz. 387-388.
 44. ^Keren 1998, p. 430.
 45. ^Paldiel 2017, p. 387.
 46. ^ eenBCLangbein 2005, p. 245.
 47. ^Bondy 2002, blz. 9.
 48. ^Nendza & Hoffmann 2017, p. 31.
 49. ^ eenBCNSeFGPaldiel 2017, p. 388.
 50. ^ eenBCNSeFGJan 2007, p. 115.
 51. ^Keren 1998, p. 435.
 52. ^Keren 1998, blz. 437-438.
 53. ^Langbein 2005, p. 353.
 54. ^ eenBCBondy 2002, blz. 8.
 55. ^Nendza & Hoffmann 2017, p. 29.
 56. ^Keren 1998, p. 431.
 57. ^ eenBBondy 2002, blz. 6.
 58. ^ eenBCLangbein 2005, p. 246.
 59. ^Bondy 2002, blz. 10.
 60. ^Keren 1998, p. 432.
 61. ^ eenBPaldiel 2017, p. 390.
 62. ^Keren 1998, blz. 436-437, 439.
 63. ^ eenBKulka 1965, p. 188.
 64. ^Tsjechisch 1990, p. 591.
 65. ^ eenBBondy 2002, blz. 2-3.
 66. ^Karna 1999, p. 16.
 67. ^Karno 1999, blz. 15-16.
 68. ^Karno 1999, blz. 16-17.
 69. ^Lasik 2000, blz. 228.
 70. ^Tsjechisch 1990, p. 593.
 71. ^Karna 1999, p. 17.
 72. ^Vlaming 2014, p. 366.
 73. ^ eenBHadjková 2014.
 74. ^Tsoer 1994, blz. 139.
 75. ^Paldiel 2017, p. 389.
 76. ^Bondy 2002, blz. 13.
 77. ^Karno 1999, blz. 30-31.
 78. ^Karna 1999, p. 18.
 79. ^ eenBCNSTsjechisch 1990, p. 595.
 80. ^Karna 1999, p. 19.
 81. ^ eenBCBondy 2002, blz. 14.
 82. ^Langbein 2005, p. 124.
 83. ^Karno 1997, blz. 169, 171.
 84. ^Keren 1998, p. 437.
 85. ^Vlaming 2014, p. 199.
 86. ^Fleming 2014, blz. 214-215.
 87. ^Fleming 2014, blz. 215-216.
 88. ^ eenBFleming 2014, blz. 231-232.
 89. ^ eenBFleming 2014, blz. 215, 366, noot 190, onder verwijzing naar het BBC Written Archives Centre (BBC WAC), C165, 16 juni 1944.
 90. ^Fleming 2014, blz. 215, 366, noot 191, onder vermelding van BBC WAC, E2/131/17, 16 juni 1944.
 91. ^Milland 1998, p. 218.
 92. ^Farré & Schubert 2009, p. 70.
 93. ^Blodig & White 2012, p. 181.
 94. ^Rothkirchen 2006, p. 261.
 95. ^Adler 2017, p. 130.
 96. ^Langbein 2005, p. xi.
 97. ^Bauer 1994, p. 156.
 98. ^Karna 1997, p. 172.
 99. ^Keren 1998, p. 439.
 100. ^ eenBCTsjechisch 1990, p. 656.
 101. ^ eenBBondy 2002, blz. 15.
 102. ^Langbein 2005, blz. 83, 247, 324, 358, 424.
 103. ^Bondy 2002, blz. 16.
 104. ^Langbein 2005, p. 357.
 105. ^Tsjechisch 1990, p. 660.
 106. ^Gedenkteken en museum Auschwitz-Birkenau 2004.
 107. ^Frankl 2013, blz. 166-167.
 108. ^Kropáčková & Svoboda 2018.
 109. ^ eenBTsjechisch persbureau 2017.
 110. ^Gaita 2013.
 111. ^ eenBTerezín-initiatief 2016.
 112. ^Tsjechisch 1990, blz. 627-628.
 113. ^Adler 2017, p. 616.
 • Adler, HG (2017). Theresienstadt 1941-1945: het gezicht van een gedwongen gemeenschap. Vertaald door Cooper, Belinda. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN9780521881463 .
 • Bauer, Yehuda (1994). Joden te koop?: nazi-joodse onderhandelingen, 1933-1945 . New Haven: Yale University Press. ISBN9780300059137 .
 • Blodig, Vojtěch White, Joseph Robert (2012). Geoffrey P., Megargee Dean, Martin (red.). Encyclopedie van kampen en getto's, 1933-1945. 2. Holocaust Memorial Museum in de Verenigde Staten. ISBN978-0-253-00202-0 .
 • Bondy, Ruth (2002). "משחקים בצל המשרפות מעון הילדים במחנה המשפחות בבירקנאו (ספטמבר 1943 יולי (1944" [Spelen in de schaduw van de crematoria: de kinderbarakken in het familiekamp Birkenau (september 1943 – 1944)]. עקורים: פרקים בתולדות יהדות צ'כיה, 1945-1939 [Ontheemde wortels: hoofdstukken in de geschiedenis van het Tsjechische jodendom, 1939-1945] (in het Hebreeuws). Jeruzalem: Yad Vashem. blz. 137-158. ISBN9789653081512 . Van een online versie gepagineerd van 1-16. CS1 onderhoud: naschrift (link)
 • Tsjechisch, Danuta (1990). Auschwitz-kroniek, 1939-1945. New York: Henry Holt en Bedrijf. ISBN9780805052381 .
 • Farré, Sébastien Schubert, Yan (2009). "L'illusion de l'objectif" [De illusie van de doelstelling]. Le Mouvement Social (in het Frans). 227 (2): 65-83. doi:10.3917/lms.227.0065.
 • Vlaming, Michael (2014). Auschwitz, de geallieerden en censuur van de Holocaust. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN9781139917278 .
 • Frankl, Michal (2013). "The Sheep of Lidice: de Holocaust en de bouw van de Tsjechische nationale geschiedenis". In Himka, John-Paul Michlic, Joanna Beata (red.). Het donkere verleden aan het licht brengen: de ontvangst van de Holocaust in postcommunistisch Europa. Lincoln: Universiteit van Nebraska Press. ISBN9780803246478 .
 • Jahn, Franziska (2007). " " Theresienstädter Familienlager" (BIIb) in Birkenau". In Benz, Wolfgang Distel, Barbara (red.). Der Ort des Terrors (In het Duits). 5. München: CHBeck. blz. 112–115. ISBN978-3-406-52965-8 .
 • Karno, Miroslav (1994). "Terezínský rodinný tábor v konečném řešení" [Gezinskamp Theresienstadt in de Endlösung]. In Brod, Toman Kárný, Miroslav Kárná, Margita (red.). Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau: sborník z mezinárodní konference, Praag 7.-8. brězna 1994 [Familiekamp Theresienstadt in Auschwitz-Birkenau: werkzaamheden van de internationale conferentie, Praag 7-8 maart 1994] (in het Tsjechisch). Praag: Melantrich. ISBN978-8070231937 .
 • Karno, Miroslav (1997). "Die Flucht des Auschwitzer Häftlings Vítězslav Lederer und der tschechische Widerstand" [De ontsnapping van Auschwitz-gevangene Vítězslav Lederer en het Tsjechische verzet]. Theresienstädter Studien und Dokumente (in het Duits) (4): 157-183.
 • Karno, Miroslav (1999). Vertaald door Liebl, Petr. "Fragen zum 8. März 1944" [Vragen over 8 maart 1944]. Theresienstädter Studien und Dokumente (in het Duits) (6): 9-42.
 • Keren, Nili (1998). "Het familiekamp". In Berenbaum, Michael Gutman, Israël (red.). Anatomie van het vernietigingskamp Auschwitz . Bloomington: Indiana University Press. blz. 428-440.
 • Kulka, Erich (1965). "Terezín, een masker voor Auschwitz". In Ehrmann, František Heitlinger, Ota Iltis, Rudolf (red.). Terezín. Praag: Raad van Joodse Gemeenschappen in de Tsjechische landen. blz. 182-203. OCLC12720535.
 • Kulka, Erich (1967). "Vijf ontsnappingen uit Auschwitz". In Suhl, Yuri (red.). Ze vochten terug: het verhaal van joods verzet in nazi-Europa. New York: Crown Publishers. blz. 196-214.
 • Langbein, Hermann (2005). Mensen in Auschwitz. Chapel Hill: Universiteit van North Carolina Press. ISBN978-0-8078-6363-3 .
 • Lasik, Aleksander (2000). Auschwitz 1940-1945: centrale thema's in de geschiedenis van het kamp. De oprichting en organisatie van het kamp. Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau. ISBN9788385047872 .
 • Milland, Gabriël (1998). Een vage hoop en moed: de BBC en de definitieve oplossing, 1942-45 (Proefschrift). Universiteit van Leicester. hdl:2381/29108.
 • Paldiel, Mordechai (2017). Je eigen redden: Joodse redders tijdens de Holocaust. Lincoln: Universiteit van Nebraska Press. ISBN9780827612976 .
 • Piper, Franciszek (2009). Geoffrey P., Megargee (red.). Encyclopedie van kampen en getto's, 1933-1945. 1. Vertaald door Majka, Gerard. Holocaust Memorial Museum in de Verenigde Staten. ISBN978-0-253-35328-3 .
 • Rothkirchen, Livia (2006). De joden van Bohemen en Moravië: de Holocaust onder ogen zien. Lincoln: Universiteit van Nebraska Press. ISBN978-0803205024 .
 • Strzelecka, Irena Setkiewicz, Piotr (1999). "Das Familienlager für Juden aus Theresienstadt (B IIb)" [Het familiekamp voor Joden uit Theresienstadt (BIIb)]. In Dlugoborski, Waclaw Piper, Franciszek (red.). Auschwitz 1940-1945 : Studie van de Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz [Auschwitz 1940-1945: Studies over de geschiedenis van het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz] (In het Duits). 1: Aufbau en Struktur des Lagers [Organisatie en structuur van het kamp]. Oswiecim: gedenkteken en museum Auschwitz-Birkenau. blz. 112-114. ISBN9788385047766 .
 • Tsur, Jakov (1994). "Lederův a Pestekův útěk" [Lederer en Pestek's ontsnapping]. In Brod, Toman Kárný, Miroslav Kárná, Margita (red.). Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau: sborník z mezinárodní konference, Praag 7.-8. brězna 1994 [Familiekamp Theresienstadt in Auschwitz-Birkenau: werkzaamheden van de internationale conferentie, Praag 7-8 maart 1994] (in het Tsjechisch). Praag: Melantrich. blz. 135-148. ISBN978-8070231937 .
 • "Vervoer van Polen van Warschau naar concentratiekamp Auschwitz na het uitbreken van de opstand". Gedenkteken en museum Auschwitz-Birkenau. 10 augustus 2004. Gearchiveerd van het origineel op 26 augustus 2011 . Ontvangen 24 september 2018 .
 • "Češi si 10. června budou místo vyhlazení Lidic připomínat památku obětí" [Op 10 juni herdenken de Tsjechen de slachtoffers van Lidice in plaats van de verwoesting van het dorp]. ČT24 (in het Tsjechisch). Tsjechisch persbureau. 27 juni 2017. Ontvangen 19 september 2018 .
 • Gaita, Raimond (14 juni 2013). "In de stad van moord". De Sydney Morning Herald . Ontvangen 21 oktober 2018 .
 • Hájková, Anna (30 oktober 2014). "Israëlische historicus Otto Dov Kulka vertelt Auschwitz-verhaal van een Tsjechische familie die nooit heeft bestaan". Tablet Magazine . Ontvangen 17 september 2018 .
 • Hájková, Anna (8 juni 2018). "Willy Brachmann aus Billstedt: Wie ein Krimineller zum Judenretter wurde" [Willy Brachmann uit Billstedt: hoe een crimineel een redder van Joden werd]. Hamburger Morgenpost (In het Duits) . Ontvangen 18 december 2018 .
 • Kropáčková, Renata Svoboda, Vítek (9 maart 2018). "Tisíce mrtvých Židů za jedinou noc. Oběti rodinného tábora v Osvětimi připomíná významný den" [Duizenden Joden vermoord in één nacht. De slachtoffers van het familiekamp Auschwitz worden herdacht met een belangrijke dag]. eský rozhlas (in het Tsjechisch). Ontvangen 18 september 2018 .
 • Nendza, Jürgen Hoffmann, Eduard (28 januari 2017). "Eine Lange Nacht über Fredy Hirsch: Der stille Held von Auschwitz" [A Long Night over Fredy Hirsch: De onbezongen held van Auschwitz] (PDF) (in het Duits).
 • "Het familiekamp Terezín in Auschwitz-Birkenau". Terezín-initiatief. 5 sept 2011 . Ontvangen 14 september 2018 .
 • "Seznam transportů z Terezína" [Lijst van transporten van Theresienstadt] (in het Tsjechisch). Terezín-initiatief. 1 dec 2016 . Ontvangen 27 oktober 2018 .
 • "Transport Dl van Theresienstadt, Getto, Tsjecho-Slowakije naar Auschwitz Birkenau, vernietigingskamp, ​​Polen op 06/09/1943". Yad Vashem. Ontvangen 20 december 2018 .

Yad Vashem's databasegegevens voor transporten Dl (6 september 1943), Dm (6 september 1943), Dr (15 december 1943), Ds (18 december 1943), Dz (15 mei 1944), Ea (16 mei 1944) en Eb (18 mei 1944), inclusief links naar passagierslijsten.


Ja, de geallieerden hadden meerdere kansen om Auschwitz . te bombarderen

Veel historici hebben zich sindsdien afgevraagd: "Waarom werd Auschwitz niet gebombardeerd door de geallieerden?" Dit is een van de meest controversiële en fel bediscussieerde onderwerpen onder historici die de Tweede Wereldoorlog bestuderen. Wisten de geallieerden van Auschwitz? Zo ja, zou het zijn gebombardeerd of was het te ver weg? Zou het bombarderen van Auschwitz de oorlogsinspanning hebben weggenomen? Ten slotte, als het mogelijk was, zou het dan effectief zijn geweest of meer kwaad dan goed hebben gedaan?

Bij het overwegen van de haalbaarheid van het bombarderen van Auschwitz, moet men weten of de westerse regeringen op de hoogte waren van 's werelds grootste moordcentrum. Het antwoord is een definitief ja. Zoals historicus Tami Davis Biddle heeft ontdekt, werd het eerste rapport over Auschwitz al in januari 1941 gemaakt - slechts zes maanden nadat het was geopend en voordat de gaskamers waren geïnstalleerd. Een rapport van de Poolse ondergrondse werd naar de Poolse regering in ballingschap in Londen gestuurd, waar het werd doorgestuurd naar Sir Charles Portal, de chef van de Britse Royal Air Force. Het rapport zei dat Auschwitz een van de 'slechtst georganiseerde (sic) en meest onmenselijke concentratiekampen van de nazi's was'.

In november 1942 rapporteerde de Poolse ondergrondse aan de Poolse regering in Londen dat tienduizenden Joden en Sovjet-krijgsgevangenen naar Auschwitz waren verscheept "met als enig doel hun onmiddellijke uitroeiing in gaskamers".

Het Amerikaanse publiek maakte voor het eerst kennis met de verschrikkingen van Auschwitz op 25 november 1942, toen de New York Times op pagina 10 een artikel publiceerde waarin stond: “Treinladingen volwassenen en kinderen [worden] naar grote crematoria in Oswiencim [Auschwitz] gebracht, in de buurt van Krakau.” In maart 1943 meldde het directoraat van het burgerlijk verzet in Polen dat er 3.000 mensen per dag werden verbrand in een nieuw crematorium in Auschwitz.

Een ander rapport, van een Poolse agent met de codenaam Wanda, werd in januari 1944 aan de Amerikaanse militaire attaché in Londen gegeven. Ze beweerde: "Kinderen en vrouwen worden in auto's en vrachtwagens gezet en naar de gaskamer gebracht .... Daar worden ze verstikt met het meest afschuwelijke lijden dat tien tot vijftien minuten duurt…. Op dit moment zijn er in Birkenau-Brzezinka drie grote crematoria gebouwd voor 10.000 mensen per dag die onophoudelijk lichamen cremeren.”

Op 21 maart 1944 bracht het Poolse Ministerie van Informatie een rapport uit aan de Associated Press dat “meer dan 500.000 personen, voornamelijk Joden, ter dood waren gebracht in een concentratiekamp” in Auschwitz. Het rapport vermeldde dat de meesten waren omgekomen in gaskamers "maar aangezien de gastoevoer beperkt was, zijn sommige personen niet dood wanneer ze in het crematorium worden gegooid." Het verhaal werd gedrukt in zowel de Los Angeles Times als de Washington Post.

In april 1944 wisten twee mannen, Rudolf Vrba en Alfred Wetzler, uit Auschwitz te ontsnappen. Zij gaven op hun beurt een gedetailleerd verslag van het kamp, ​​inclusief kaarten en locaties van de gaskamers en crematoria, aan de Slowaakse regering. Het rapport werd doorgestuurd naar de Britse inlichtingendienst en de inhoud ervan werd in juni 1944 via de BBC-radio uitgezonden.

Na de oorlog werd ook ontdekt dat tegen de tijd dat Auschwitz was bevrijd, de geallieerden het kamp in de loop van de oorlog minstens 30 keer hadden gefotografeerd. De foto's, gemaakt door de Amerikaanse luchtmacht, werden opgeslagen in de mediterrane Allied Photo Reconnaissance Wing in Italië, die onder bevel stond van de zoon van president Franklin D. Roosevelt, kolonel Elliott Roosevelt. Sommige foto's toonden zelfs dat gevangenen naar de gaskamers werden gemarcheerd.

Waren de geallieerden in staat Auschwitz te bombarderen?

Nogmaals, het antwoord is ja. In november 1943 richtte de U.S. Army Air Forces (USAAF) de Vijftiende Luchtmacht op, gevestigd in Foggia, Italië. Auschwitz, dat 925 mijl verderop in het zuidwesten van Polen lag, was eindelijk binnen het bereik van de zware bommenwerpers van de Amerikaanse Boeing B-17 Flying Fortress en Consolidated B-24 Liberator.

In mei 1944 was de USAAF begonnen met het aanvallen van de synthetische oliefabrieken van het Derde Rijk in Duitsland, Polen en Roemenië. Het doel was om Hitlers oorlogsmachine tot stilstand te brengen. Op 8 augustus 1944 vlogen 55 bommenwerpers van de Amerikaanse Achtste Luchtmacht vanaf vliegvelden in de Sovjet-Unie en gooiden meer dan 100 ton bommen op een olieraffinaderij in Trzebinia, ongeveer 20 mijl ten noordoosten van Auschwitz.

Twee weken later, op 20 augustus, viel de Vijftiende Luchtmacht de I.G. Farben-raffinaderij voor synthetische brandstof in Auschwitz, minder dan elf kilometer van de gaskamers. Op 13 september liet een inval van 94 B-24 bommenwerpers opnieuw 236 ton bommen vallen op de olieraffinaderij in Auschwitz. Een foto die tijdens deze inval door een Amerikaanse bommenwerpersbemanning is gemaakt, toont de gaskamers en crematoria onder de vallende bommen van 500 pond. Dit meeslepende beeld is gemaakt omdat bommenwerperbemanningen hun bommenladingen moesten lossen en daarbij rekening moesten houden met luchtsnelheid, windkracht en afstand tot het beoogde doelwit om maximale nauwkeurigheid te bereiken.

Zoals historicus Rondall Rice heeft geschreven: “Het bewijs toont duidelijk het vermogen van de Vijftiende Luchtmacht om Auschwitz te bombarderen, in vliegtuigen en in bevelsdiscretie binnen de doelprioriteiten. Tegen de zomer van 1944 controleerde het commando een groot aantal vliegtuigen die voldoende bereik en nuttige lading hadden die nodig waren voor een dergelijke missie en bombardementsrichtlijnen gaven commandanten de flexibiliteit om aanvallen op speciale doelen te richten.

Zou het bombarderen van Auschwitz afbreuk hebben gedaan aan de oorlogsinspanning?

In juni 1944 deed John W. Pehle, de uitvoerend directeur van de War Refugee Board, een beroep op de Amerikaanse regering om de spoorwegen naar Auschwitz te bombarderen. In juli heeft Johan J.Smertenko, de uitvoerend vice-voorzitter van het Noodcomité om het Joodse volk van Europa te redden, stuurde een brief naar president Roosevelt met het verzoek de vernietigingskampen te bombarderen, met name de "gifgaskamers van [de] kampen Auschwitz en Birkenau."

In augustus vroeg A. Leon Kubowitzki, het hoofd van de reddingsafdeling van het World Jewish Congress, de Amerikaanse regering om de gaskamers te vernietigen "door bombardementen".

De Amerikaanse regering verwierp al deze verzoeken om Auschwitz te bombarderen. Adjunct-secretaris van Oorlog John J. McCloy antwoordde in brieven van 4 juli en 14 augustus: "Een dergelijke operatie kan alleen worden uitgevoerd door aanzienlijke luchtsteun om te leiden die essentieel is voor het succes van onze strijdkrachten die nu elders beslissende operaties uitvoeren."

Met andere woorden, met de D-Day-invasie die begin juni 1944 had plaatsgevonden, konden de Verenigde Staten geen enkel vliegtuig missen om Auschwitz te bombarderen, aangezien hun belangrijkste doel was om het Duitse leger in Frankrijk te verslaan. De Amerikaanse regering geloofde dat de beste manier om het Joodse volk dat in Auschwitz werd vermoord te redden, was om het Duitse leger te verslaan en Hitler te dwingen zich over te geven.

De Amerikaanse historicus Stuart Erdheim heeft echter de geldigheid van de bewering van McCloy in twijfel getrokken. Erdheim gelooft dat de gaskamers en crematoria in Auschwitz in één strategische aanval met 100 vliegtuigen hadden kunnen worden vernietigd. Erdheim schrijft: "Hoe 'aanzienlijk' zou een aanval van 80 jagers (de helft voor escorte) of 100 bommenwerpers (met escorte) tegen de achtergrond van de vijftiende AF-operaties zijn geweest?... Met het gemiddelde aantal vluchten per dag tussen 500 en 650, een missie van 80 jachtvluchten vertegenwoordigt een zevende tot een achtste van het totale aantal missies van een dag.” Zoals Erdheim concludeert: "De omvang van een dergelijke luchtaanval zou de oorlogsinspanning op geen enkele noemenswaardige manier hebben beïnvloed."

Historicus Richard G. Davis is het met Erdheim eens. Hij stelt dat de vernietiging van de vernietigingsinstallaties in Auschwitz echter waarschijnlijk "minimaal vier missies van ongeveer vijfenzeventig effectieve vluchten voor zware bommenwerpers vereist zou hebben". Hij stelt dat de Amerikaanse Vijftiende Luchtmacht in zowel juli als augustus 1944 ongeveer 10.700 zware bommenwerpers per maand uitvoerde. Davis schrijft: "Zelfs als men aanneemt dat de driehonderd vluchten ... allemaal ten koste zouden zijn gegaan van het hoogste prioriteitsdoel van de Vijftiende, de Duitse olievoorziening, zou de inspanning voor Birkenau ongeveer zeven procent van die inspanning hebben bedragen .”

Davis concludeert dat "driehonderd sorties en 900 ton bommen, of zelfs het dubbele van dat aantal, geen substantiële afleiding van deze totale inspanning zouden zijn geweest."

De vraag is dan of het bombarderen van Auschwitz de oorlogsinspanning zou hebben weggenomen en daarmee de oorlog zou hebben verlengd. Het antwoord is volgens Erdheim en Davis een nadrukkelijk nee.

Een van de argumenten tegen het bombarderen van Auschwitz is dat het waarschijnlijk veel gevangenen zou hebben gedood in het proces. In wezen zouden de geallieerden net zo schuldig zijn als de nazi's voor het doden van onschuldige gevangenen. Veel historici zijn echter van mening dat een aanval op de crematoria in Auschwitz succesvol zou zijn geweest en had moeten worden geprobeerd. Precisiebombardementen gebruiken om een ​​concentratiekamp aan te vallen zou moeilijk zijn geweest, maar niet onmogelijk. In feite was er een precedent geschapen toen de Amerikaanse Achtste Luchtmacht op 24 augustus 1944 de Gustloff-munitiefabriek naast het Duitse concentratiekamp Buchenwald aanviel.

Volgens het Buchenwald-rapport heeft de aanval de wapenfabriek "volledig vernietigd" in één enkele, goed gerichte slag. Hoewel er bij de aanval gevangenen omkwamen, was dit niet vanwege dolende bommen, maar omdat de gevangenen in de fabrieksgebieden aan het werk waren en zich niet mochten terugtrekken naar de veiligheid van het concentratiekamp. Een gevangene zei zelfs: “Vooral de geallieerde piloten hebben er alles aan gedaan om de gevangenen niet te raken. Het hoge aantal vermoorde gevangenen zal uitsluitend ten laste worden gebracht van de debetrekeningen van de nazi-moordenaars.”

In Auschwitz gebruikten de nazi's vier gaskamers onder vier crematoria-gebouwen. Twee bevonden zich in de noordwestelijke hoek van het kamp, ​​en de andere twee bevonden zich in de zuidwestelijke hoek. Volgens Erdheim zouden er maar heel weinig of helemaal geen gevangenen zijn omgekomen als de Amerikaanse vijftiende luchtmacht had besloten de gaskamers te bombarderen. De gevangenen woonden nergens in de buurt van de crematoria, maar hun kazerne bevond zich ten oosten van de gaskamers. Daarom stelt Erdheim dat eventuele verkeerd geplaatste bommen “niet zouden resulteren in het vallen van bommen in het gebied van de kazerne, maar eerder in: (1) open velden ten noorden of ten zuiden van de crematoria (2) de tweede crematoria van elke groep en (3) de ' Canada' buitopslaggebied tussen de twee paar crematoria.

Erdheim is ook van mening dat, aangezien veel van de gevangenen als dwangarbeiders buiten het kamp en ver weg van de crematoria werden gebruikt, de kans op het doden van onschuldige gevangenen nog meer werd verkleind.

Rondall Rice schrijft dat als de Vijftiende Luchtmacht “bij helder weer een front met drie bommenwerpers had gebruikt, waarbij elke bommenwerper het doel had bereikt … en gezien de nauwkeurigheid van de bombardementen van de Vijftiende Luchtmacht voor augustus en september 1944, de kans om de Birkenau-faciliteiten te vernietigen of te beschadigen, terwijl de mogelijkheid van schade wordt beperkt tot degenen die hun inspanningen moesten sparen.”

Sommige historici hebben betoogd dat het bombarderen van de gaskamers en crematoria in Auschwitz er niet toe zou hebben gedaan. De nazi's zouden de gevangenen toch gewoon hebben vermoord. Dit is echter slechts een vermoeden. Het kostte de nazi's acht maanden om de crematoria en gaskamers in de eerste plaats te bouwen op het hoogtepunt van de nazi-macht.

Erdheim schrijft dat de wederopbouw van de crematoria "moeilijk, zo niet onmogelijk" zou zijn geweest in de zomer van 1944 met de eisen van de oorlog en een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. Daarom hadden de nazi's zonder crematoria moeten terugkeren naar het neerschieten van de gevangenen en het verbranden van de lijken in de open lucht. Erdheim is echter van mening dat "crematiegreppels ... nauwelijks een praktisch alternatief waren vanwege de problemen die de vochtigheid en de dreiging van ziekten met zich meebrachten. Het was eigenlijk om deze redenen dat Himmler de crematoria in de eerste plaats had laten bouwen.”

Het overbrengen van de gevangenen naar andere kampen, zoals Mauthausen en Buchenwald, was niet haalbaar omdat geen van beide vernietigingskampen waren en ze niet "in staat waren om op korte termijn een paar honderdduizend gevangenen op te nemen".

Historicus Richard Davis schrijft: "Gezien de zes tot acht weken die nodig zijn om de fysieke vernietiging van de gaskamers en crematoria te bewerkstelligen... zou Auschwitz op 1 september 1944 niet meer kunnen functioneren... Birkenau stopte medio november 1944 met zijn massamoordoperaties. Voor elke dag voorafgaand aan deze stopzetting had de volledige vernietiging van zijn crematoria/gaskamercomplexen meer dan duizend levens kunnen redden.... De geallieerden hadden Auschwitz kunnen bombarderen en vernietigen. De geallieerden hadden Auschwitz moeten bombarderen en vernietigen.”

Als de geallieerden van Auschwitz wisten en in staat waren het te vernietigen, waarom is het dan niet gebeurd? Het lijkt erop dat toen Auschwitz in het late voorjaar van 1944 eindelijk binnen het bereik van de Amerikaanse luchtmacht was, de geallieerden al hun inspanningen elders concentreerden. Zoals Tami Davis Biddle heeft geschreven: "Militaire planners werden verteerd door een overvloed aan onmiddellijke eisen en problemen in de strijd tegen de oorlog.... Het besluit om [tegen Auschwitz] in de zomer en herfst van 1944 niet in actie te komen, werd genomen in de kolkende draaikolk van concurrerende oorlogsprioriteiten…. Auschwitz was een verre en nog steeds slecht begrepen plaats die niet dezelfde doorslaggevende claim op geallieerde hulpbronnen leek te hebben als de invasie van Normandië, de slag om Frankrijk, de V-wapenlanceringsplaatsen van de nazi's of de voortdurende, kostbare grondgevechten in Italië .”

In een memo die eind juni 1944 na de invasie van D-Day werd geschreven, somde generaal Dwight D. Eisenhower, de opperbevelhebber van de geallieerden, de doelen op die de geallieerde luchtmachten moesten bombarderen in volgorde van belangrijkheid. Eerst waren er de V-1 en V-2 raketlanceerplaatsen en fabrieken. De volgende prioriteiten waren “a. Vliegtuigindustrie b. olie c. Kogellagers d. Productie van voertuigen.” Het bombarderen van Auschwitz was niet eens een overweging.

Het argument dat de Amerikaanse luchtmacht het te druk en te zwaar had om Auschwitz te bombarderen is echter niet helemaal overtuigend. Nadat het Sovjet Rode Leger in augustus 1944 tot op 10 mijl van Warschau was gereden, kwam het Poolse Thuisleger in de stad op en probeerde de nazi-onderdrukkers omver te werpen. De Britse premier Winston Churchill drong er bij Roosevelt op aan om de Poolse rebellen te helpen. De volgende maand, terwijl het Amerikaanse leger worstelde om de havenstad Brest in te nemen, V-2-raketten Londen insloegen en Operatie Market-Garden in Nederland mislukte, ontving de Amerikaanse Achtste Luchtmacht een nieuw bevel om naar Warschau te vliegen en de broodnodige voorraden aan het thuisleger te laten vallen, waaronder geweren, voedsel en medicijnen.

Tegen de wil van generaal Carl "Tooey" Spaatz, de opperbevelhebber van de Amerikaanse Strategische Luchtmacht in Europa, verlieten 107 B-17 Flying Fortress-bommenwerpers, geëscorteerd door 137 Noord-Amerikaanse P-51 Mustang-jagers, Engeland op 18 september, 1944 en vloog over Warschau. Nadat ze hun voorraden hadden gedropt, landden de vliegtuigen in Poltava in de Oekraïne. Deze missie toont aan dat, in tegenstelling tot wat assistent-minister van Oorlog McCloy schreef, aanzienlijke luchtsteun kon worden afgeleid van beslissende operaties elders en het succes van de geallieerde troepen nog steeds niet in de weg stond.

Historicus Donald L. Miller heeft gevraagd: "Waarom werden de Warschau Polen gesteund, en niet de Joden in Auschwitz?" Het antwoord is dat de Polen meer invloed hadden dan de Joden. Zoals Miller schrijft: "In die tijd hadden de Polen wat de Joden niet hadden, een regering in Londen, een met invloed op Churchill."

Historicus Henry L. Feingold komt misschien het dichtst bij de waarheid door te schrijven: "De vernietiging van de Joden van Europa werd grotendeels genegeerd ... [omdat] de Joden van Europa niet volledig deel uitmaakten van het 'universum van verplichting' dat de westerse wereld informeert." Met andere woorden, de geallieerden voelden zich verplicht om Polen in Warschau te helpen, er was geen vergelijkbare verplichting om Joodse vrouwen en kinderen te redden die stierven in gaskamers in Auschwitz.

De geallieerde regeringen wisten van Auschwitz en wat daar gebeurde, Auschwitz lag op korte afstand van de Amerikaanse vijftiende luchtmacht in Italië, het bombarderen van Auschwitz zou geen substantiële middelen van de oorlogsinspanning hebben onttrokken, en de gaskamers hadden hoogstwaarschijnlijk vernietigd kunnen worden met minimale slachtoffers. Erdheim concludeert: "Met het soort politieke wil en morele moed die de geallieerden tijdens andere missies gedurende de oorlog hebben getoond, is het duidelijk dat het niet bombarderen van [Auschwitz] Birkenau, de plaats van de grootste gruwel van de mensheid, een gemiste kans was van monumentale proporties .”

Hugo Gryn was 13 jaar oud toen hij naar Auschwitz werd gestuurd. Hij verloor zowel zijn moeder als zijn jongere broer in de gaskamers. Na de oorlog zei hij: "Het was niet zo dat de Joden er niet toe deden [het was gewoon dat] ze er niet genoeg toe deden."

Brent Douglas Dyck is een Canadese leraar en historicus. Zijn artikel, "Hitler's gestolen kinderen", verscheen in het decembernummer van WWII History.


Holocaust van de Roma (zigeuners)

'Net als de joden werden zigeuners door de nazi's uitgekozen voor raciale vervolging en vernietiging. Ze waren 'niet-personen','van 'vreemd bloed','arbeidsverlegen', en werden als zodanig asocialen genoemd.

Tot op zekere hoogte deelden ze het lot van de joden in hun getto's, in de vernietigingskampen, voor de vuurpelotons, als medische proefkonijnen, en werden ze met dodelijke stoffen geïnjecteerd. Ironisch genoeg beweerde de Duitse schrijver Johann Christof Wagenseil in 1697 dat zigeuners afstamden van Duitse joden.

Een meer hedendaagse nazi-theoreticus geloofde dat 'de zigeuner, vanwege zijn innerlijke en uiterlijke samenstelling (Konstruktion), geen nuttig lid van de menselijke gemeenschap kan zijn.'

De wetten van Neurenberg van 1935, gericht op de Joden, werden al snel gewijzigd om ook de zigeuners op te nemen. In 1937 werden ze geclassificeerd als asocialen, tweederangsburgers, onderworpen aan concentratiekampen. Al in 1936 waren sommigen naar kampen gestuurd.

Na 1939 werden zigeuners uit Duitsland en uit de door Duitsland bezette gebieden eerst met duizenden verscheept naar Joodse getto's in Polen in Warschau, Lublin, Kielce, Rabka, Zary, Siedlce en anderen.

Het is niet bekend hoeveel doden zijn gevallen door de Einsatzgruppen die werden beschuldigd van snelle uitroeiing door te schieten. Omwille van de efficiëntie werden ook zigeuners naakt neergeschoten, met het gezicht naar hun voorgegraven graven. Volgens de nazi-experts was het doodschieten van Joden makkelijker, ze stonden stil, 'terwijl de zigeuners voortdurend schreeuwen, huilen en bewegen, zelfs als ze al op het schietterrein staan.

Sommigen van hen sprongen zelfs voor het salvo in de sloot en deden alsof ze dood waren.' De eersten die gingen waren de Duitse zigeuners die 30.000 in drie golven in 1939, 1941 en 1943 naar het oosten werden gedeporteerd.

Degenen die met Duitsers getrouwd waren, waren vrijgesteld, maar werden gesteriliseerd, net als hun kinderen na de leeftijd van twaalf. Hoe werden de zigeuners van Europa 'versneld'? Adolf Eichmann, hoofdstrateeg van deze duivelse logistiek, gaf het antwoord in een telegram van Wenen aan de Gestapo:

Betreffende het transport van zigeuners wordt medegedeeld dat op vrijdag 20 oktober 1939 het eerste transport van Joden uit Wenen zal vertrekken. Aan dit transport moeten 3-4 auto's zigeuners worden gekoppeld. Volgende treinen vertrekken vanuit Wenen, Mahrisch-Ostrau en Katowice [Polen]. De eenvoudigste methode is om aan elk transport enkele autoladingen zigeuners te bevestigen. Omdat deze transporten volgens schema moeten verlopen, wordt een vlotte uitvoering van deze zaak verwacht. Betreffende een start in de Altreich [eigenlijk Duitsland] wordt medegedeeld dat deze over 3-4 weken zal plaatsvinden. Eichmann.

Ook voor de zigeuners werd het open seizoen uitgeroepen. Een tijdlang wilde Himmler twee stammen vrijstellen en 'slechts' steriliseren, maar in 1942 tekende hij het decreet dat alle zigeuners naar Auschwitz moesten worden verscheept. Daar werden ze onderworpen aan alles wat Auschwitz bedoelde, inclusief de medische experimenten, voordat ze werden uitgeroeid.

Zigeuners kwamen om in Dachau, Mauthausen, Ravensbruck en andere kampen. In Sachsenhausen werden ze onderworpen aan speciale experimenten die wetenschappelijk moesten bewijzen dat hun bloed anders was dan dat van de Duitsers. De artsen die verantwoordelijk waren voor dit 'onderzoek' waren dezelfde die eerder hadden geoefend op zwarte krijgsgevangenen. Toch werden ze om 'raciale redenen' ongeschikt bevonden voor experimenten met zeewater.

Zigeuners werden vaak beschuldigd van wreedheden die door anderen waren begaan, ze kregen bijvoorbeeld de schuld van het plunderen van gouden tanden van honderd dode joden die op een Roemeense weg waren achtergelaten. Zigeunervrouwen werden gedwongen proefkonijnen te worden in de handen van nazi-artsen.

Ze werden onder andere gesteriliseerd als 'onwaardig voor menselijke voortplanting' (fortpflanzungsunwuerdig), om uiteindelijk te worden vernietigd als onwaardig om te leven. … Bovendien waren de zigeuners in Bulgarije, Griekenland, Denemarken en Finland de gelukkigen die werden gespaard.

Er was een tijdje een zigeunerfamiliekamp in Auschwitz, maar op 6 augustus 1944 werd het geliquideerd. Sommige mannen en vrouwen werden als slaven naar Duitse fabrieken verscheept, de rest, ongeveer 3.000 vrouwen, kinderen en oude mensen, werden vergast. Er bestaan ​​geen precieze statistieken over de uitroeiing van Europese zigeuners.

Volgens sommige schattingen ligt het aantal tussen de 500.000 en 600.000, waarvan de meeste in Auschwitz zijn vergast. Anderen wezen op een conservatievere 200.000 zigeunerslachtoffers van de Holocaust

Raul Hilberg, “The Destruction of the European Jewish'8221 (Chicago: Quadrangle Books, 1961), p.641 citaat door Staatsrat Turner, hoofd van het burgerlijk bestuur in Servië, 26 oktober 1941, in ibid., p.438

Donald Kenrick en Grattan Puxon, “Destiny of Europe's8217s Gypsies'8221 (New York: Basic Books, 1972), p.72

Jan Yoors, '8220Crossing, A Journal of Survival and Resistance in World War II'8221 (New York: Simon & Schuster, 1971), pp. 33-34

Ruzena Bubenickova, et al., 'Tabory utrpeni a smrti'8221 (Kampen van het martelaarschap en de dood) (Praag: Svoboda, 1969), pp. 189-190

Simon Wiesenthal, “The Murderers Among Us” (New York: Bantam, 1967) pp. 237-238

Hilberg, blz. 602, 608 de artsen waren Hornbeck en Werner Fischer

Julian E. Kulski, “Dying We Live” (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1979), p.200

Ota Kraus en Erich Kulka, “Tovarna na smrt'8221 (Death Factory) (Praag: Nase vojsko, 1957), p.200

Yoors, p.34 Bubenickova, p. 190

Gilbert, Maarten. “The Holocaust, Maps and Photographs'8221 (New York: Mayflower Books, 1978. p.22

Geëxtraheerd uit – “WOMEN IN THE RESISTANCE AND IN THE HOLOCAUST: THE VOICES OF EYEWITNESSES'8221 Bewerkt (en met inleiding) door Vera Laska.


Afgevoerd naar Auschwitz

Toen, op 14 juni 1940, kreeg Murray te horen dat hij werd overgeplaatst naar een sokkenfabriek in Duitsland - wat Auschwitz zou blijken te zijn.

Hij was een van de eerste acht joden die in het kamp gevangenzaten - die allemaal een pact hadden gesloten om elkaar te helpen hun joodse identiteit verborgen te houden.

Tijdens de afschuwelijke veetreinreis naar Auschwitz, volgepropt met honderden Poolse gevangenen, zag Murray mensen om hem heen sterven.

Sommigen verloren hun verstand en stortten in. Anderen stierven door de hitte of gebrek aan voedsel of zuurstof. Het duurde niet lang of er lag een stapel lichamen in de hoek.


Poolse kinderen simuleren dat ze worden vergast tijdens een dansrecital met als thema Auschwitz

Een Poolse basisschool hield een dansrecital met als thema Auschwitz, waarbij kinderen in concentratiekampuniformen simuleerden dat ze werden vergast.

Tijdens het evenement, dat op 10 december in het dorp Łabunie werd gehouden, lagen studenten op de grond terwijl een rookmachine wolken nep-gifgas de lucht in stuurde, terwijl andere studenten verkleed als nazi's, compleet met hakenkruisarmbanden, in de houding stonden in de buurt.

Sommige van de kinderen waren nog maar zeven jaar oud, volgens de Notes from Poland-website, die verschillende Poolstalige persberichten over het incident citeerde.

De site, die wordt beheerd door de historicus Daniel Tilles van de Pedagogische Universiteit van Krakau, citeerde een Newsweek Polska-rapport waarin stond dat de burgemeester van Łabunie de kinderen vertelde dat ze de Latijnse beschaving moesten verdedigen.

Een andere spreker, wiens ouders in Auschwitz omkwamen, zei dat wetgevers die tegen Duitse herstelbetalingen waren, het verdienden hun hoofd kaal te scheren alsof ze nazi-collaborateurs waren.

Het evenement markeerde de hernoeming van de school als Dzieci Zamojszczyzny (Zamość-kinderen), een verwijzing naar Poolse kinderen die door de nazi's waren gedeporteerd, van wie sommigen onder dwang werden geadopteerd door Duitse families als ze voldoende Arisch werden bevonden.

Newsweek Polska meldde dat '8220duizenden scholen' in het hele land dergelijke evenementen hebben gehouden, volgens Notes uit Polen, waarin de aandacht werd gevestigd op een toneelstuk in juni waarin eersteklassers zich verkleedden in concentratiekampuniformen ter nagedachtenis aan een Poolse priester die in Auschwitz werd vermoord.

Eersteklas leerlingen van een katholieke basisschool gekleed in Auschwitz-gevangenenuniformen, terwijl anderen verkleed als bewakers hun geweren op hen richtten tijdens een ceremonie in een kerk.

Ze herschepten het verhaal van Maximilian Kolbe, een Poolse priester vermoord in Auschwitz https://t.co/msiqA7MNT7 pic.twitter.com/7p0o6AA5lp

&mdash Notes uit Polen . (@notesfrompoland) 21 juni 2019

Na de joden stierven er meer Polen in Auschwitz dan enige andere groep.

Sinds de nationalistische Partij voor Recht en Rechtvaardigheid in 2015 aan de macht kwam, neemt Polen een steeds harder standpunt in tegen wat het ziet als pogingen om het land en zijn bevolking de schuld te geven van Duitse misdaden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn begaan.

Critici hebben Warschau er echter van beschuldigd de geschiedenis van de Holocaust te willen herzien. Dit heeft geleid tot aanzienlijke spanningen tussen Israël en Polen, waarbij de betrekkingen in februari een dieptepunt bereikten met het besluit van Polen om zich terug te trekken uit een veelgeprezen diplomatieke top in Jeruzalem als reactie op de opmerking van minister van Buitenlandse Zaken Israël Katz, -Semitisme met de moedermelk.”

Ondanks de verschillen tussen de twee landen kwam Israël deze week echter ter verdediging van Polen nadat de Russische president Vladimir Poetin het land beschuldigde van het aanzetten tot de Tweede Wereldoorlog.

Ik zal je de waarheid vertellen: het leven hier in Israël is niet altijd gemakkelijk. Maar het is vol schoonheid en betekenis.

Ik ben er trots op om bij The Times of Israel te werken samen met collega's die dag in dag uit hun hart in hun werk storten om de complexiteit van deze buitengewone plek vast te leggen.

Ik geloof dat onze berichtgeving een belangrijke toon van eerlijkheid en fatsoen zet die essentieel is om te begrijpen wat er werkelijk in Israël gebeurt. Het kost veel tijd, inzet en hard werken van ons team om dit goed te krijgen.

Uw steun, door lidmaatschap van The Times of Israel Community, stelt ons in staat om ons werk voort te zetten. Zou jij vandaag lid worden van onze Community?

Sarah Tuttle Singer, redacteur nieuwe media

We zijn erg blij dat je hebt gelezen X Times of Israel artikelen in de afgelopen maand.

Daarom komen we elke dag naar ons werk - om kritische lezers zoals jij te voorzien van een must-read verslag van Israël en de Joodse wereld.

Dus nu hebben we een verzoek. In tegenstelling tot andere nieuwsuitzendingen hebben we geen betaalmuur opgehangen. Maar aangezien de journalistiek die we doen kostbaar is, nodigen we lezers voor wie The Times of Israel belangrijk is geworden uit om ons werk te steunen door lid te worden van The Times of Israel Community.

Voor slechts $ 6 per maand kunt u onze kwaliteitsjournalistiek helpen ondersteunen terwijl u geniet van The Times of Israel RECLAMEVRIJ, evenals toegang tot exclusieve inhoud die alleen beschikbaar is voor leden van de Times of Israel Community.


Auschwitz-Birkenau: Crematoria en gaskamers

Toen in de eerste helft van 1942 grotere Joodse transporten naar het concentratiekamp Auschwitz werden gestuurd, begonnen de nazi's - naast de eerste operationele gaskamer - twee voorlopige gaskamers te gebruiken in boerderijen waarvan de eigenaren uit het dorp Brzezinka waren verdreven.

Joodse mannen, vrouwen en kinderen, evenals Poolse politieke gevangenen die door artsen in het kamphospitaal waren geselecteerd, werden met gifgas gedood in bunker nr. 1, die ook bekend stond als "het kleine rode huis" (vanwege de bakstenen muren). De bunker bevatte twee voorlopige gaskamers. Het werkte van de eerste maanden van 1942 tot het voorjaar en de zomer van 1943, toen vier nieuwe gebouwen met gaskamers en crematoriumovens in gebruik werden genomen in het concentratiekamp Birkenau. Op dat moment is Bunker nr. 1 gesloopt en zijn de aangrenzende brandputten gedempt en aangelegd.

Bunker nr. 2

Toen in het eerste deel van 1942 grotere Joodse transporten naar het concentratiekamp Auschwitz werden gestuurd, begonnen de nazi's - naast de eerste operationele gaskamer - twee voorlopige gaskamers te gebruiken in boerderijen die toebehoorden aan mensen die uit het dorp waren verdreven. Brzezinka.

Joodse mannen, vrouwen en kinderen, evenals Poolse politieke gevangenen die door artsen in het kamphospitaal waren geselecteerd, werden met gifgas vermoord in bunker nr. 2, ook wel bekend als "het kleine witte huis" (vanwege de kleur van het gips die de muren bedekken). De bunker bevatte vier voorlopige gaskamers, die vanaf 1942 in gebruik waren. In het voorjaar en de zomer van 1943 werden in het concentratiekamp Birkenau vier nieuwe gebouwen met gaskamers en crematoriumovens in gebruik genomen. In de periode dat de Duitsers extra gaskamers nodig hadden voor de vernietiging van de Joden die in 1944 uit Hongarije werden gedeporteerd, hebben ze Bunker nr. 2 tijdelijk weer in gebruik genomen.

Crematorium II

Het gebouw van Crematorium II, dat een gaskamer en ovens voor het verbranden van lijken bevatte. Enkele honderdduizenden Joodse mannen, vrouwen en kinderen werden hier met gifgas vermoord en hun lichamen verbrand. Ook werden hier de lichamen verbrand van joodse en niet-joodse gevangenen die in het concentratiekamp omkwamen. Volgens berekeningen van de Duitse autoriteiten zouden in dit crematorium elke 24 uur 1440 lijken kunnen worden verbrand. Volgens de getuigenissen van voormalige gevangenen was het cijfer hoger.

De gaskamer en Crematorium II functioneerden van maart 1943 tot november 1944.

Aan het einde van de oorlog, in verband met de operatie die bedoeld was om het bewijs van hun misdaden te verwijderen, gaven de kampautoriteiten in november 1944 opdracht tot de sloop van de ovens en het crematoriumgebouw. ​​Op 20 januari 1945 blies de SS alles op wat niet verwijderd.

Crematorium III

Het gebouw van Crematorium III, dat een gaskamer en ovens voor het verbranden van lijken bevatte. Enkele honderdduizenden Joodse mannen, vrouwen en kinderen werden hier met gifgas vermoord en hun lichamen verbrand. Ook werden hier de lichamen verbrand van joodse en niet-joodse gevangenen die in het concentratiekamp omkwamen. Volgens berekeningen van de Duitse autoriteiten zouden in dit crematorium elke 24 uur 1440 lijken kunnen worden verbrand. Volgens de getuigenissen van voormalige gevangenen was het cijfer hoger.

De gaskamer en Crematorium III functioneerden van juni 1943 tot november 1944.

Aan het einde van de oorlog, in verband met de operatie die bedoeld was om het bewijs van hun misdaden te verwijderen, gaven de kampautoriteiten in november 1944 opdracht tot de sloop van de ovens en het crematoriumgebouw. ​​Op 20 januari 1945 blies de SS alles op wat niet verwijderd.

Crematorium IV

Het gebouw van Crematorium IV, dat een gaskamer en ovens voor het verbranden van lijken bevatte.

Duizenden Joodse mannen, vrouwen en kinderen werden hier met gifgas vermoord en hun lichamen verbrand.

Ook werden hier de lichamen verbrand van joodse en niet-joodse gevangenen die in het concentratiekamp omkwamen. Volgens berekeningen van de Duitse autoriteiten zouden in dit crematorium elke 24 uur 768 lijken kunnen worden verbrand. Volgens de getuigenissen van voormalige gevangenen was het cijfer hoger.

Het massamoordapparaat in dit gebouw functioneerde, met onderbrekingen, van maart 1943 tot 7 oktober 1944. Het gebouw brandde af op de dag van de muiterij van de Joodse gevangenen uit het Sonderkommando.

Crematorium V

Het gebouw van Crematorium V bevatte een gaskamer en ovens voor het verbranden van lijken. Duizenden Joodse mannen, vrouwen en kinderen werden hier met gifgas vermoord en hun lichamen verbrand.


De verschrikkingen van het concentratiekamp Kraków-Płaszów

'Toen je Göth zag, zag je de dood.' Dat waren de huiveringwekkende woorden van de overlevende van het concentratiekamp Kraków-Płaszów, Poldek Pfefferberg, toen hem werd gevraagd zijn herinneringen aan de psychotische commandant van het kamp te delen. Het was een al te passende beschrijving.

Kraków-Płaszów, gebouwd in 1943 op de plaats van twee joodse begraafplaatsen, was een vreselijke plek, zelfs volgens de normen van de nazi-concentratiekampen. De angstaanjagende, twee meter lange SS-Hauptsturmführer, Amon Göth, had de leiding over het kamp. Oorspronkelijk afkomstig uit Oostenrijk, had Göth zich in 1933 bij de SS aangesloten. In de jaren voor de oorlog bleef hij fel loyaal aan de nazi-zaak en vluchtte uiteindelijk naar het SS-trainingskamp Dachau in Duitsland nadat het feest in zijn geboorteland Oostenrijk was verboden.

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verwierf Göth een reputatie als een bekwaam bestuurder, vooral bij het oppakken en verplaatsen van joden in door de nazi's bezet gebied. Dit leidde ertoe dat hij in 1942 werd overgebracht naar de Poolse stad Lublin. Daar hielp hij bij het opzetten van de Duitse vernietigingskampen Treblinka, Sobibór en Bełżec.

Na de bouw van deze drie vernietigingskampen werd besloten dat er een nieuw werkkamp nodig was dicht bij het centrum van de stad Krakau, en Göth werd gekozen als de man om niet alleen toezicht te houden op de bouw, maar ook om het te leiden. Het werk aan het kamp in de buitenwijk Płaszów in Krakau begon op 11 februari 1943 en was slechts een maand later voltooid.

Het kamp zou bevolkt worden met de Joden uit het getto van Krakau. Het getto, gesticht in de wijk Podgórze van de stad in 1941, telde op zijn hoogtepunt 15.000 joden, maar tegen de tijd dat Göth en zijn troepen arriveerden om het getto voorgoed te liquideren op de ochtend van 13 maart 1943, waren deze aantallen al aanzienlijk gedaald als gevolg van eerdere ontruimingen in het getto.

De liquidatie van het getto van Krakau was een brute, onmenselijke aangelegenheid. Achtduizend Joden werden opgepakt en geschikt bevonden om te worden overgeplaatst om als dwangarbeider te worden ingezet in het pas opgerichte Płaszów-kamp. De rest van de bewoners van het getto - naar schatting 2.000 mensen - die arbeidsongeschikt werden bevonden, werden opgepakt en op straat vermoord. Alle achterblijvers die na deze moorden werden gevonden, werden naar Auschwitz gestuurd, waar ze tijdens de reis stierven of onmiddellijk bij aankomst werden vergast.

Göth hield ervan mensen te vernederen, te martelen en te vermoorden, en de regels die hij in zijn eigen kleine koninkrijkje opstelde, behoorden tot de strengste die ooit zijn opgelegd

Nu bevolkt met gevangenen, begon Płaszów als een werkkamp voor slaven voordat het uiteindelijk werd opgewaardeerd tot de status van volledig concentratiekamp naarmate het kamp groter werd. Het dagelijkse leven in het kamp was zelfs nog afschuwelijker dan in de andere kampen die de nazi's in hun veroverde gebieden vestigden, voornamelijk als gevolg van de activiteiten van de commandant. Göth genoot ervan mensen te vernederen, te martelen en te vermoorden, en de regels die hij in zijn eigen kleine leengoed opstelde, behoorden tot de strengste die ooit zijn opgelegd binnen het nazi-concentratiekampsysteem.

Gevangenen kunnen om een ​​hele reeks redenen worden geëxecuteerd, variërend van gevonden worden met extra voedsel verborgen in hun kleding tot verwantschap met een gevangene die had geprobeerd te ontsnappen. Göth geloofde in collectieve bestraffing en zou niet aarzelen om gevangenen die eigenlijk niets verkeerds hadden gedaan te executeren of zwaar te slaan. Er vonden bijna dagelijks executies plaats op een grote heuvel in de buurt van het kamp dat bekend staat als Hujowa Górka. Op de helling werden loopgraven gegraven en gevangenen werden gedwongen naakt in rijen in de loopgraven te gaan staan, waar ze de een na de ander in het achterhoofd werden geschoten. Göth beval dat alle gevangenen van het kamp naar deze massa-executies moesten kijken, inclusief de kinderen die in het kamp woonden. Deze kinderen werden uiteindelijk opgepakt en naar Auschwitz gestuurd om te worden vergast toen Göth ruimte moest maken voor binnenkomende gevangenen.

Het waren echter niet alleen de strikte regels die Göth aan het kamp oplegde waardoor gevangenen in een permanente staat van angst leefden. Het psychotische gedrag van de commandant maakte het leven in Płaszów bijna ondraaglijk. Gevangenen die de oorlog hebben overleefd, beschrijven een enorme, slechtgehumeurde en vaak dronken man die graag elke dag minstens één persoon doodschiet voordat hij zijn ontbijt had gehad.

Doorgewinterde gevangenen die wisten van het plezier dat Göth genoot van het doden van mensen, verspreidden zich en verstopten zich als ze wisten dat hij in de buurt was. Degenen die zich niet verstopten, liepen altijd groot gevaar om bij het zien doodgeschoten te worden. Göth zou mensen vermoorden alleen maar omdat ze hem in de ogen keken hij zou mensen doden waarvan hij dacht dat ze te langzaam door het kamp liepen, hen neerschieten met een krachtig geweer vanuit het raam van zijn kantoor hij zou mensen vermoorden voor het maken van eenvoudige fouten, zoals zoals het te heet opdienen van zijn soep of het niet goed schoonmaken van zijn laarzen. Niemand was veilig in de helse wereld die de commandant schiep.

En dan waren er nog de honden van Göth. Rolf en Ralf waren een Duitse dog en een Duitse herder die Göth persoonlijk had getraind om gevangenen op commando aan te vallen, ze van ledematen van ledematen scheurend terwijl hun geschreeuw door het kamp weerklonk. Zelfs de mannen die voor Rolf en Ralf zorgden waren niet veilig. Toen Göth begon te vermoeden dat de honden de voorkeur gaven aan een van hun geleiders boven hun baas, liet hij de man voor zich brengen en doodschieten.

'Als overlevende kan ik je vertellen dat we allemaal getraumatiseerde mensen zijn', herinnert Helen Jonas-Rosenzweig zich, een jonge vrouw die gedwongen werd om als Göths dienstmeisje te werken en uit de eerste hand getuige was van zijn weerzinwekkende sadisme. 'Nooit zou ik, nooit, geloven dat een mens in staat zou zijn tot zulke verschrikkingen, tot zulke wreedheden.'

Er was echter een sprankje hoop voor de gevangenen die onder het verachtelijke regime van Göth leefden. Dat sprankje nam de vorm aan van de Duits-Tsjechische industrieel en lid van de nazi-partij, Oskar Schindler. Schindler was in 1939 naar Krakau gekomen om een ​​emaille kookgereifabriek op te zetten in de wijk Podgórze van de stad. Aanvankelijk had hij Joden in zijn fabriek in dienst omdat ze aanzienlijk minder betaald kregen dan Poolse arbeiders. Als zakenman was het financieel logisch om Joden in dienst te nemen boven Polen. Het betekende ook dat Schindler veel meer geld overhield om aan zichzelf en zijn vele invloedrijke vrienden te besteden.

Naarmate de oorlogsjaren vorderden, begon Schindler echter te beseffen dat de nazi-partij die hij ooit had gesteund een gruwel was, en zijn aanvankelijke uitbuiting van goedkope arbeidskrachten veranderde in een overweldigend verlangen om zijn arbeiders te beschermen tegen monsters zoals Amon Göth. De industrieel wist zich bij Göth in de gunst te brengen door hem te overladen met vleierij, geschenken en steekpenningen. Schindler was zo goed in het overbrengen van de charme dat Göth zou blijven geloven dat ze de beste vrienden waren. In werkelijkheid verachtte Schindler de sadistische commandant.

Dankzij Schindler's charme, vindingrijkheid en bereidheid om steeds duurdere steekpenningen te overhandigen aan ambtenaren zoals Göth, was hij in staat zijn arbeiders met succes te redden van vergassing in Auschwitz toen het besluit werd genomen om Płaszów eind 1944 te sluiten toen het Rode Leger trok steeds dichterbij. Schindler haalde Göth over om hem zijn arbeiders te laten overplaatsen naar een nieuw, zogenaamd door de SS gerund kamp in Brünnlitz in zijn thuisstaat Bohemen-Moravië. Niet wetende dat Schindler hem bedroog en niet van plan was Brünnlitz als een typisch concentratiekamp te leiden, stemde Göth toe, en Schindler was uiteindelijk in staat om 1200 Joden te redden van een bijna zekere dood, hoewel niet zonder eerst nog meer steekpenningen aan de commandant te moeten verstrekken van Auschwitz toen driehonderd van zijn vrouwelijke arbeiders daarheen werden gestuurd in plaats van Brünnlitz door de opvolger van Göth.

Amon Göths schrikbewind in Płaszów kwam op 13 september 1944 tot een einde toen hij werd gearresteerd en beschuldigd van diefstal van staatseigendom, mishandeling van gevangenen (wat al met al een hele prestatie was) en het toestaan ​​van ongeoorloofde toegang tot kamp verslagen. Tegen de tijd van zijn ontslag en arrestatie waren duizenden mannen, vrouwen en kinderen onder zijn bevel omgekomen in wat een van de meest nodeloos sadistische concentratiekampregimes in het hele nazi-imperium was.

Tegen de tijd dat het Rode Leger op 20 januari de buitenwijk Płaszów binnenrolde, was er alleen nog maar een stuk verschroeide grond over van deze gruwelijke plaats van terreur en dood.

Na de arrestatie van Göth kwam het kamp in handen van SS-Obersturmführer Arnold Büscher. Hoewel hij zelf geen heilige was, maakte Büscher het leven van de gevangenen onder zijn hoede onmiddellijk draaglijker door hun rantsoenen te verhogen en de willekeurige ophangingen en schietpartijen te stoppen die een dagelijks onderdeel waren van het kampleven onder Göth. Kraków-Płaszów werd uiteindelijk gesloten in januari 1945, en de overige gevangenen marcheerden te voet naar Auschwitz, waar de meerderheid van hen stierf. Het kamp werd volledig ontmanteld, alle lichamen werden opgegraven en verbrand, en alle documenten werden vernietigd. Tegen de tijd dat het Rode Leger op 20 januari de buitenwijk Płaszów binnenrolde, was er alleen nog maar een stuk verschroeide grond over van deze gruwelijke plaats van terreur en dood.

En hoe zit het met de sadistische commandant van het kamp? Na zijn arrestatie werd Göth door een panel van artsen gevonden aan een geestesziekte en werd hij opgesloten in een ziekenhuis in de stad Bad Tölz in Beieren. Hij werd in 1945 in de stad gearresteerd door Amerikaanse troepen. Op het moment van zijn gevangenneming droeg hij een uniform van het Duitse leger en werd niet onmiddellijk geïdentificeerd als een SS-officier. Echter, overlevenden van Płaszów identificeerden hem later en hij werd berecht en schuldig bevonden aan het opsluiten, martelen en doden van duizenden mensen.

Amon Göth werd ter dood veroordeeld voor zijn misdaden. Hij werd op 13 september 1945 opgehangen in de Montelupich-gevangenis in Krakau, op korte afstand van de plaats van het beruchte concentratiekamp waar zijn sadisme en volslagen gebrek aan menselijkheid zoveel menselijk leed hadden veroorzaakt. In de annalen van de nazi-tirannie was Amon Göth echt een van de grootste monsters van het regime.


Bekijk de video: Auschwitz, German Nazi Concentration Camp and Extermination - Drone footage 4k (Januari- 2023).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos