Nieuw

De Nederlanders en het tijdperk van ontdekkingen

De Nederlanders en het tijdperk van ontdekkingen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

De Europese regio die bekend staat als de Lage Landen (het huidige België en Nederland) was gedurende een groot deel van de middeleeuwen een binnenwater. Oorlogvoering en huwelijksallianties verbreedden de Bourgondische controle. In 1516 werd hertog Karel van Bourgondië koning van Spanje; drie jaar later werd hij tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gekroond als Karel V. Zo ontstond er een hechte band tussen het machtige Spanje en de relatief zwakke Lage Landen. De protestantse Reformatie had een grote impact op de Lage Landen. Het lutheranisme deed al vroeg zijn intrede, maar werd later op veel gebieden verdrongen door het calvinisme. Spaanse functionarissen verzetten zich echter tegen protestantse winsten, vaak door wrede vervolging. Het verzet ontwikkelde zich snel, vooral toen de angst groeide over de geruchten over het opleggen van de gevreesde Spaanse inquisitie. De hartstochten werden niet gekalmeerd toen Filips II van Spanje, een fervent katholiek, in 1555 de Lage Landen erfde. In 1568 brak de opstand uit, toen edelen zich verenigden onder Willem van Oranje (Willem de Zwijger). Een gedenkwaardige gebeurtenis vond plaats in 1574, toen de Noordelijke Nederlanders de dijken openden (beschermende zeeweringen) om hun vloot in staat te stellen over ondergelopen landerijen te varen om het belegerde Leiden te verdedigen. De zuidelijke gebieden, grotendeels katholiek, keerden terug naar de Spaanse kudde als de Spaanse Nederlanden. De Spanjaarden zouden de Nederlandse onafhankelijkheid pas erkennen aan het einde van de Dertigjarige Oorlog in 1648.Nederlandse exploratie en kolonisatieDe jaren 1600 waren een gouden tijdperk voor de Nederlanders, net zoals de jaren 1500 voor de Spanjaarden waren geweest. De Nederlandse samenleving onderscheidde zich verder door een toevluchtsoord te worden voor de onderdrukten en haar deuren te openen voor Franse Hugenoten en Joden van het Iberisch schiereiland. De Nederlanders begonnen een geeuwend machtsvacuüm te vullen in de Nieuwe Wereld en in Azië. Met de afnemende Spaanse kracht na de nederlaag van de Armada (1588), begonnen Nederlandse "zeebedelaars" te jagen op slecht verdedigde Spaanse en Portugese bezittingen. Hoogtepunten van de Nederlandse entree op het podium waren onder meer:

  • De Nederlandse Oost-Indische Compagnie (opgericht in 1602) is opgericht om een ​​route over het water naar Azië te vinden en niet-opgeëiste gebieden te bezetten die ze daarbij ontdekte. Het bedrijf groeide snel en duwde de concurrerende machten van Spanje, Portugal, Frankrijk en Engeland uit het huidige Indonesië. In 1609 werd de Engelse navigator Henry Hudson uitgezonden op een verkenningsreis naar Noord-Amerika.
  • In 1614 werd de Nieuw-Nederlandse Compagnie gevormd door handelsgroepen in Hoorn en Amsterdam, en kreeg een driejarig monopolie van de Nederlandse regering om land tussen Nieuw-Frankrijk en de Engelse claims in Virginia te bezetten. In het volgende jaar werd Fort Orange gebouwd in de buurt van het huidige Albany. Het bedrijf exploiteerde de pelshandel winstgevend, maar hun charter werd niet verlengd omdat er maar weinig kolonisten naar het gebied waren gelokt. De Nederlandse regering was ervan overtuigd dat permanente nederzettingen nodig waren om de bezittingen van de Nieuwe Wereld te beschermen tegen de Franse en Engelse concurrentie.
  • In 1621 werd de Nederlandse West-Indische Compagnie opgericht om activiteiten uit te voeren in West-Afrika en het westelijk halfrond. Ontvangers van een 24-jarig monopolie, verhuisden de investeerders eerst om een ​​permanente nederzetting te stichten op de gronden die voorheen toebehoorden aan de New Netherland Company. In 1624 zeilde een scheepslading Vlaamse Walen naar de Nieuwe Wereld en verspreidde zich vervolgens over de claim. Nederzettingen werden gestart langs de rivieren Delaware, Connecticut en Hudson, evenals aan de monding van de Hudson. Vanaf het begin werden de afgelegen ondernemingen voortdurend bedreigd door Indiase aanvallen en de meeste werden verlaten. Het zwaartepunt van de Nederlandse bedrijvigheid lag op Nieuw-Nederland en in mindere mate op Fort Oranje.
  • In 1634 namen de Nederlanders Spaanse bezittingen in West-Indië in beslag; deze eilanden vormden de basis van wat later de Nederlandse Antillen zou worden genoemd.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos