Nieuw

Qatar Economie - Geschiedenis

Qatar Economie - Geschiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Qatar

BBP (2008 est.): $ 116 miljard.
Reële groei (geschat 2008): 11,2%.
Inkomen per hoofd van de bevolking (2008 geschat): $ 103.000.

Begroting: Inkomen .............. $ 40,36 miljard
Uitgaven ... $ 28,08 miljard

Belangrijkste gewassen: fruit, groenten; pluimvee; zuivelproducten; rundvlees; vis. Natuurlijke hulpbronnen: Aardolie, aardgas, vis.

Belangrijkste industrieën: productie en raffinage van ruwe olie, meststoffen, petrochemicaliën, stalen wapeningsstaven, cement.

NATIONAAL BNP

Olie vormde tot ver in de jaren negentig de hoeksteen van de economie van Qatar en is nog steeds goed voor meer dan 70% van de totale overheidsinkomsten. In 1973 stegen de olieproductie en -inkomsten aanzienlijk, waardoor Qatar uit de rijen van de armste landen ter wereld kwam en het een van de hoogste inkomens per hoofd van de bevolking kreeg. Ondanks een duidelijke daling van de olieproductie en -prijzen sinds 1990, blijft Qatar een welvarend land, grotendeels dankzij de snel groeiende gasexport.

De economie van Qatar was vanaf het midden van de jaren negentig in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. De quota's van de Organisatie van Olie-exporterende Landen voor de productie van ruwe olie, de lagere olieprijs en de over het algemeen weinig belovende vooruitzichten op de internationale markten zorgden voor een daling van de olie-inkomsten. Op hun beurt moesten de uitgavenplannen van de Qatarese regering worden verlaagd om de lagere inkomsten te evenaren. Het resulterende recessieve lokale ondernemingsklimaat zorgde ervoor dat veel bedrijven expats ontsloegen. Nu de economie aan het eind van de jaren negentig aan het herstellen was, is de bevolking van expats, met name uit Egypte en Zuid-Azië, weer gegroeid.

De olieproductie zal niet lang terugkeren naar het piekniveau van 500.000 vaten per dag (b/d), aangezien de olievelden naar verwachting in 2023 grotendeels zullen zijn uitgeput. Er zijn echter grote aardgasreserves gelegen voor de noordoostkust van Qatar. De bewezen gasreserves van Qatar zijn de op twee na grootste ter wereld, meer dan 7 biljoen kubieke meter en Qatar heeft het grootste enkelvoudige gasveld ter wereld. De economie kreeg in 1991 een boost door de voltooiing van de $ 1,5 miljard Fase I van North Field-gasontwikkeling. In 1996 begon het Qatar-gasproject met de export van vloeibaar aardgas (LNG) naar Japan. Verdere fasen van de ontwikkeling van North Field-gas, die miljarden dollars kost, bevinden zich in verschillende stadia van planning en ontwikkeling, en in 2000 en 2001 zijn overeenkomsten gesloten met de VAE, Bahrein en Koeweit om gas via pijpleidingen uit te breiden en naar Korea, India en China via schip.

De zware industriële projecten van Qatar, allemaal gevestigd in Umm Said, omvatten een raffinaderij met een capaciteit van 50.000 b/d, een kunstmestfabriek voor ureum en ammoniak, een staalfabriek en een petrochemische fabriek. Al deze industrieën gebruiken gas als brandstof. De meeste zijn joint ventures tussen Europese en Japanse bedrijven en het staatsbedrijf Qatar General Petroleum Corporation (QGPC). De VS is de belangrijkste leverancier van apparatuur voor de olie- en gasindustrie in Qatar, en Amerikaanse bedrijven spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van North Field-gas en de daarmee samenhangende ontwikkeling van energie- en waterinfrastructuur.

Qatar voert een krachtig programma van 'Qatarisering', waarbij alle joint venture-industrieën en overheidsdiensten ernaar streven om Qatarese onderdanen te verplaatsen naar posities met meer gezag. Een groeiend aantal in het buitenland opgeleide Qatarezen, waaronder velen die in de VS zijn opgeleid, keren naar huis terug om sleutelposities in te nemen die voorheen door expats werden ingenomen. Om de toestroom van buitenlandse werknemers onder controle te houden, heeft Qatar de afgelopen jaren de administratie van zijn programma's voor buitenlandse arbeidskrachten aangescherpt. Veiligheid is de belangrijkste basis voor de strikte regels en voorschriften voor binnenkomst en immigratie van Qatar.


Economisch en politiek overzicht

Voor de laatste updates over de belangrijkste economische reacties van regeringen om de economische impact van de COVID-19-pandemie aan te pakken, raadpleegt u het beleidsvolgplatform Policy Responses to COVID-19 van het IMF.

Qatar verloor in 2020 zijn status van grootste exporteur van vloeibaar aardgas naar Australië, maar bezit de op twee na grootste gasreserves ter wereld (geschat op 12% van het wereldwijde totaal in 2021). De economie van het emiraat is dus sterk geconcentreerd in de gasindustrie, die twee derde van het BBP vertegenwoordigt en bijna 80% van de exportinkomsten. Net als andere Golfmonarchieën wordt Qatar sinds 2014 getroffen door de wereldwijde daling van de olieprijzen. De economische resultaten zijn echter beter dan die van zijn buurlanden, dankzij succesvolle economische diversificatie, namelijk via de ontwikkeling van grootschalige projecten. Het land doorstond de diplomatieke kloof met andere Golfcrisis door nieuwe import- en exportroutes te vinden, met een groeipercentage van naar schatting 1,2% in 2018, hoewel het BBP in 2019 slechts met 0,8% is gestegen. Als gevolg van de COVID-19-pandemie , daalde het tot -2,6% in 2020, maar afhankelijk van het post-pandemische wereldwijde economische herstel, zal het naar verwachting terugveren tot 2,4% in 2021 en 3,6% in 2022 als conclusie van een verwachte hausse in de dienstensector voorafgaand aan de Wereldkampioenschap voetbal 2022 (IMF, april 2021).

De overheidsschuld is gestegen van 62,3% van het bbp in 2019 tot 71,8% in 2020, aangezien het land op internationale markten bleef lenen. Het IMF verwacht dit jaar en het volgende jaar een schuldvermindering, met een niveau van 59,8% van het bbp in 2021 en 53,9% in 2022. Het overschot op de lopende rekening nam af tot 2,4% van het bbp in 2019, tegen 9,1% een jaar eerder, toen de wereldwijde energieprijzen daalden. Het IMF verwacht echter dat deze trend zal worden versterkt door de negatieve economische impact van de COVID-19-pandemie en de daling van de olieprijzen. Het saldo op de lopende rekening was negatief in 2020 (-3,4% van het bbp) en zal naar verwachting terugkeren naar 7,1% in 2021 en 7,9% in 2022. De ingebruikname van de aardgasinstallatie van Barzan in 2019 zou echter de binnenlandse gasproductie kunnen ondersteunen en een positieve bijdrage leveren aan de groei. Op middellange termijn zal de uitbreiding van North Field-gasprojecten naar verwachting in 2024 worden voltooid, waardoor de gasproductie verder zal toenemen. Qatar heeft een economisch diversificatieprogramma geïmplementeerd om zijn afhankelijkheid van de koolwaterstofsector te verminderen, en in december 2018 kondigde het land aan dat het de OPEC in januari 2019 zou verlaten om zijn inspanningen op aardgas te concentreren (voornamelijk vanwege de diplomatieke spanningen met de buurlanden). Er zijn nieuwe projecten gepland op het gebied van infrastructuur en telecommunicatie en er zijn verschillende bouwprojecten aan de gang ter voorbereiding op het WK in 2022. De inflatie was naar schatting gedaald tot -0,7% in 2019 en -2,7% in 2020. IMF schat dat de inflatie zal toenemen tot 2,4% in 2021 en 2,9% in 2022 in de laatste World Economic Outlook. Qatar zou namelijk in 2021 btw moeten invoeren.

In 2021 houdt de meest directe uitdaging van het land verband met de economische, sociale en volksgezondheidseffecten van de COVID-19-pandemie. Qatar is over het algemeen een politiek stabiel, rijk land (volgens de Wereldbank, PPP, had het in 2020 het op één na hoogste inkomen per hoofd van de bevolking ter wereld). Geschat wordt dat 85% van de inwoners expats zijn, van wie de rechten beperkt zijn, ondanks de vooruitgang die is geboekt met de recente hervormingen. Volgens de Wereldbank is de werkloosheid bijna nul en vertegenwoordigt ze minder dan 1% van de totale beroepsbevolking in 2020.


20 dingen waar we van hielden en een hekel aan hadden aan de 8217 Economy Class van Qatar Airways

Heet asfalt. Heldere lucht. Trollende koffers. Een heldere middag in Sydney en een snelle start van 16.30 uur vroeg meer om een ​​zonnebril dan om het oogmasker en de deken die we kregen op de Boeing 777-300ER-vlucht van Qatar Airways naar Doha.

Begrijp me niet verkeerd: ze waren gewaardeerd. Maar toen ik ze een paar uur later onder de stoel voor me vandaan haalde, hadden ze dezelfde aantrekkingskracht. Maar daar komen we wel op uit. Laten we eerst de toon zetten.

Economy vliegen naar Europa, vroeger had je twee opties. Of je hebt een goedkope red-eye die stopt in Bangkok, Helsinki, Peking en het poolnoorden, of je hebt een oude luchtvaartmaatschappij geboekt die je in twee (relatief) snelle grenzen over de wereld zou vervoeren.

Tegenwoordig hebben British Airways, Emirates en Qantas echter te maken met serieuze concurrentie van onder meer Cathay Pacific, Etihad, Singapore Airlines en Qatar Airways. Voor deze reis koos ik Qatar, vliegend van Sydney naar Doha (op de 777), met een tussenstop van 2 uur, dan Doha naar Madrid (op de A350-900).

Hoewel mijn verwachtingen weliswaar lager waren dan normaal na een reeks rampzalige binnenlandse Jetstar-vluchten, was ik aangenaam verrast door mijn ervaring met de vlaggenschipluchtvaartmaatschappij van Qatar.


Qatar Economie - Geschiedenis

In 1935, na jaren van gekibbel achter de schermen waarbij de sjeik, Britse en Amerikaanse oliemaatschappijen, de Britten en de Saoedi's betrokken waren, werd een onshore-concessie verleend aan de AngloPersian Oil Company, die de concessie overdroeg aan Petroleum Development (Qatar ), een dochteronderneming van de Iraq Petroleum Company (IPC). Britse, Franse en Amerikaanse oliemaatschappijen hadden aandelen in IPC. Petroleum Development (Qatar) werd in 1953 omgedoopt tot Qatar Petroleum Company (QPC).

Als gevolg van de toereikende voorraden ruwe olie in die tijd begonnen de proefboringen in Qatar pas in 1938. In Dukhan, aan de westkust, in 1939 werd olie ontdekt. ​​In 1940 werden er ongeveer 4.000 vaten per dag geproduceerd. De Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan brachten de ontwikkeling tot stilstand tussen 1942 en 1947, en de export begon pas in 1949. Het Dukhan-veld strekt zich uit ten zuiden van Dukhan langs de westkust en heeft drie oliereservoirs die steeds dieper tussen kalksteenformaties en een aardgas liggen. veld dat aan hen allemaal ten grondslag ligt. Dukhan ruwe olie heeft een American Petroleum Institute (API) rating van 40 en een zwavelgehalte van 1,2 procent. Een pijpleiding vervoert ruwe olie van de Dukhan-velden naar opslag-, raffinage- en terminalfaciliteiten aan de oostkant van het schiereiland bij Umm Said.

In 1952 verkreeg een dochteronderneming van Royal Dutch Shell, Shell Company of Qatar (SCQ), een concessie voor offshore-exploratie op het continentaal plat. De meeste offshore-ontdekkingen waren gecentreerd op het eiland Halul, ongeveer negentig kilometer ten oosten van Doha. De belangrijkste offshore-velden en de data waarop ze werden ontdekt, zijn Idd ash Sharqi (1960) en Maydan Mahzam (1963). De offshore-productie begon in 1964. Omdat Qatar en Abu Dhabi het Al Bunduq-veld claimden, kwamen de twee partijen overeen om het vanaf 1969 gezamenlijk te exploiteren. Een ander offshore-veld werd in de zomer van 1991 ontdekt door Elf Aquitaine Qatar. Offshore ruwe olie had een API-rating van 36 en een zwavelgehalte van 1,4 procent. Offshore-ruwe olie wordt opgeslagen in faciliteiten op het eiland Halul, dat ook pompstations heeft en twee aanlegsteigers met één boei voor het laden van tankers. De gecombineerde offshore- en onshore-reserves bedroegen in januari 1990 4,5 miljard vaten, wat neerkomt op een productie van 32 jaar op het niveau van 1989.

Beide concessies waren voor vijfenzeventig jaar en gaven de oliemaatschappijen het recht om alle olie in het vastgestelde gebied te onderzoeken, te produceren, te raffineren, te transporteren en op de markt te brengen. Bovendien waren de concessiehouders vrijgesteld van belastingen en heffingen op import en export, maar moesten ze waar mogelijk lokale arbeidskrachten inhuren. De Anglo-Persian Oil Company (na een aanbetaling van 400.000 roepies in 1935) was verplicht om Shaykh Abd Allah ibn Qasim daarna jaarlijks 150.000 roepies te betalen. (Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de olieactiviteiten werden opgeschort, bedroeg de jaarlijkse betaling 300.000 roepies.) Voordat de commerciële productie kon beginnen, moest er een industrie worden geassembleerd. Het bedrijf bouwde een steiger in Bir Zikrit en verscheepte water, levensmiddelen en bijna 100.000 ton apparatuur en voorraden uit Bahrein voordat de eerste druppel olie werd verpompt. Toen de export eenmaal begon, werd olie extreem winstgevend in Qatar en in de rest van de Perzische Golf als gevolg van gunstige concessievoorwaarden, goedkope arbeidskrachten, relatief goedkope boor- en pompkosten en gemakkelijke toegang tot transport.

In 1952 werd de concessieovereenkomst van 1935 herzien (in lijn met andere in de regio) om de winst fifty-fifty te verdelen tussen het bedrijf en de heerser. Het aandeel van Shaykh Ali ibn Abd Allah steeg van ongeveer 1 miljoen dollar in 1950 tot 61 miljoen dollar in 1958, waarna zijn winst daalde tot 53 miljoen dollar in 1959 en pas in 1963 weer op het niveau van 1958 kwam. Een deel van het geld bereikte de lokale economie, maar het aanvankelijke effect van de olie-export bestond voornamelijk uit hoge inkomens voor de Al Thani en hoge inflatie op basisgoederen.

Vanaf de eerste concessie in 1935 hield QPC zich afzijdig van de shaykh en werd door de heerser en arbeiders gezien als eigenwijs en onbekwaam. . In de jaren vijftig had het bedrijf zijn eigen infrastructuur (stroom, water, communicatie en huisvesting) en bood het de werknemers gezondheidszorg en politiebescherming.

Om wat invloed op de oliemaatschappij te krijgen met betrekking tot inkomsten, prijsstelling en productie, trad Qatar in 1961 toe tot de Organisatie van de Olie-exporterende Landen (OPEC), een jaar na de oprichting. Qatar is dicht bij zijn OPEC-productiequotum gebleven terwijl het in zijn economisch belang was, maar heeft zijn quota vaak overschreden om zwakke markten te compenseren of om te profiteren van de prijsstijgingen die het gevolg waren van de Iraakse invasie van Koeweit in augustus 1990.

Tussen 1960 en 1970 is de jaarlijkse olieproductie meer dan verdubbeld, van 60,4 miljoen vaten (165.000 bpd) tot 132,5 miljoen vaten (363.000 bpd). De productie bereikte in 1973 een piek van 208,2 miljoen vaten (570.000 vaten per dag). Tussen 1974 en 1980 stabiliseerde de productie zich in het bereik van 410.000 bpd tot 520.000 bpd. In het begin van de jaren tachtig was er een gestage daling, afgezien van een klein herstel in 1984, met een jaarlijkse productie van 151,5 miljoen vaten (415.000 vaten per dag). Na opnieuw een vlakke periode in het midden van de jaren tachtig, steeg de productie opnieuw aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig, met een productie van 146,7 miljoen vaten (402.000 vaten per dag) in 1990. De productieniveaus van 395.000 vaten per dag van 1989 en de eerste acht maanden van 1990 waren hoger dan de OPEC. quota.

Na de onafhankelijkheid in 1971 werd in 1972 de Qatar National Petroleum Company opgericht om olieoperaties af te handelen. In 1973 had de regering elk 25 procent van QPC en SCQ in handen. Twee jaar later werd de Qatar General Petroleum Corporation (QGPC) opgericht en ondertekende de regering nieuwe overeenkomsten met de oliemaatschappijen die QGPC 60 procent eigendom gaven. In 1977 waren de onshore- en offshore-activiteiten volledig genationaliseerd en werden servicecontracten gegeven aan voormalige concessiehouders.

De productie van aardolieproducten begon in 1953 toen een raffinaderij van QPC werd opgestart met een capaciteit van 600 bpd. In 1975 was de raffinagecapaciteit uitgebreid tot 6.000 bpd en tegen het begin van de jaren tachtig was daar nog eens 4.000 bpd aan toegevoegd. Een raffinaderij werd in 1983 geopend en voegde 50.000 bpd toe aan capaciteit, waardoor het nationale totaal op meer dan 60.000 bpd kwam. De National Oil Distribution Company verfijnde in 1990 gemiddeld 62.000 vaten per dag, 75 procent van de productie werd geëxporteerd. Als gevolg van de prijsstijgingen als gevolg van de Iraakse invasie van Koeweit, was de winst in 1990 40 procent hoger (1 miljard dollar) dan in 1989. De meeste geraffineerde producten worden lokaal geconsumeerd.

Natuurlijk gas

De regering van Qatar vierde in september 1991 twintig jaar onafhankelijkheid met de inhuldiging van fase één van het ontwikkelingsproject North Field. Het gasproject, in een veld van 6.000 vierkante kilometer voor de noordoostkust van Qatar, staat onder toezicht van Bechtel uit de Verenigde Staten en Technip Geoproduction uit Frankrijk. Het project markeert een belangrijke stap in de omschakeling van Qatar van een afhankelijkheid van olie naar gas voor het grootste deel van zijn inkomsten. Het North Field is 's werelds grootste aardgasveld en de exploitatie ervan zal Qatar in de top van de gasproducenten van de wereld plaatsen. Aardgas uit andere velden levert brandstof voor energieopwekking en grondstoffen voor kunstmest, petrochemie en staalfabrieken. Met de verwachte uitputting van de oliereserves rond 2023, hopen planners dat aardgas uit het North Field een belangrijke basis zal vormen voor de economische ontwikkeling van het land.

In het begin van de jaren zeventig fakkelde Qatar ongeveer 80 procent van de 16,8 miljoen kubieke meter aardgas die dagelijks wordt geproduceerd in verband met het oprapen van ruwe olie. In dat decennium boekte het land ondanks verschillende tegenslagen vooruitgang in het gebruik van zijn aardgasbronnen. Waar in 1974 bijna 66 procent van het gas op land werd afgefakkeld, was dat aandeel in 1979 gedaald tot minder dan 5 procent.

In Umm Said werden in 1981 twee fabrieken voor aardgasvloeistoffen (NGL) in gebruik genomen. NGL-1 gebruikte gas dat werd geproduceerd uit het Dukhan-veld en NGL-2 verwerkt gas dat verband hield met offshore-velden. De gecombineerde dagelijkse capaciteiten waren 2.378 ton propaan, 1.840 ton butaan, 1.480 ton condensaat en 2.495 ton ethaanrijk gas. Door herhaalde problemen konden de fabrieken echter niet volgens plan online komen en op volle capaciteit draaien. Een enorme explosie bij de voorloper van NGL-1 in 1977 kostte zes mensen het leven en veroorzaakte 500 miljoen dollar schade. NGL-2 had problemen met de pijpleidingen die de fabriek met offshore-velden verbond. De scherpe daling van de olieproductie in de jaren tachtig zorgde ervoor dat een gebrek aan grondstoffen fabriekssluitingen en onderproductie veroorzaakte. Als gevolg hiervan hebben ook downstreamgebruikers geleden. In 1982 produceerden de twee fabrieken 500.000 ton propaan en butaan, iets meer dan de helft van de fabriekscapaciteit. De condensaatproductie bleef nog verder achter met 138.000 ton, of 40 procent van de capaciteit.

Deze sombere vooruitzichten worden tot op zekere hoogte verzacht door hoop op ontwikkeling van de enorme aardgasreserves in het North Field. Ontdekt in 1972 door SCQ, zullen de bewezen reserves van 4,6 miljoen kubieke meter (vanaf 1989) tot ver in de eenentwintigste eeuw productief zijn. De Qatar Liquefied Gas Company (Qatargas) werd in 1984 opgericht als een joint venture met QGPC en buitenlandse partners om vloeibaar aardgas (LNG) uit het North Field op de markt te brengen en te exporteren.

Fase één van het project van 1,3 miljard dollar werd officieel ingehuldigd op 3 september 1991. Tegen het einde van de maand pompte het 23 miljoen kubieke meter gas per dag uit zestien bronnen. Hiermee wordt naar schatting aan de binnenlandse vraag van naar schatting 17 miljoen kubieke meter per dag voldaan.

QGPC plant een enorme ontwikkeling in Ras Laffan in samenwerking met het North Field-project. Naast een nieuwe haven met LNG, aardolieproducten en laadplaatsen voor containers, omvatten de projectplannen een methanolfabriek van 2500 ton per jaar en een petrochemisch complex van 450.000 ton per jaar. De ontwikkeling is gepland voor voltooiing in de late jaren 1990.

In overeenstemming met zijn wens om de bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van zijn hulpbronnen te diversifiëren, ondertekende Qatar in februari 1991 een intentieverklaring met Chubu Electrical Power Company uit Japan om gedurende vijfentwintig jaar 4 miljoen ton North Field-gas te leveren, te beginnen in februari 1991. 1997. Dit bedrag vertegenwoordigt twee derde van de verwachte capaciteit van Qatargas van ongeveer 6 miljoen ton per jaar.


Qatar - Economie

Olie vormde tot ver in de jaren negentig de hoeksteen van de economie van Qatar. In 1973 stegen de olieproductie en -inkomsten aanzienlijk, waardoor Qatar uit de rangschikking van de armste landen ter wereld kwam en het een van de hoogste inkomens per hoofd van de bevolking kreeg. Qatar heeft een van de snelst groeiende economieën ter wereld en heeft het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking ter wereld. In 2007 was het inkomen per hoofd van de bevolking van Qatar van bijna 67.000 dollar het op vier na hoogste ter wereld. De economie van Qatar zal naar verwachting in 2013 sterk vertragen, nadat het een van 's werelds hoogste groeicijfers heeft opgetekend na de voltooiing van grote gasprojecten. De groei vertraagde tot naar schatting 6,3 procent in 2012 en zal naar verwachting de neerwaartse trend voortzetten tot 4,9 procent in 2013

Een aanzienlijk deel van de overschotten van Qatar is in het buitenland geïnvesteerd via de Qatar Investment Authority (QIA), die tot doel heeft de economie van het land te versterken door te diversifiëren naar nieuwe gebieden en de afhankelijkheid van Qatar van inkomsten uit koolwaterstoffen te verminderen. De QIA, onder leiding van de premier, sjeik Hamad bin Jassim bin Jabor Al Thani, heeft een aantal dochterondernemingen, waaronder Qatari Diar, dat in 2004 werd opgericht om te investeren in vastgoedprojecten, zowel in Qatar als in het buitenland. Overheidsinspanningen om de economie te diversifiëren hebben geleid tot de oprichting van de petrochemische, olieraffinage- en kunstmestindustrieën, evenals de groei van Doha als regionaal conferentiecentrum en de oprichting van Qatar Airways en de Qatar Foundation.

De economie van Qatar kende een neergang vanaf het midden van de jaren negentig. Lagere olieproductiequota van de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC), een daling van de olieprijzen en de over het algemeen weinig belovende vooruitzichten op de internationale markten zorgden voor een daling van de olie-inkomsten. De Qatarese regering heeft op haar beurt de uitgaven verlaagd om het lagere inkomen te evenaren. Het resulterende recessieve lokale ondernemingsklimaat zorgde ervoor dat veel bedrijven expats ontsloegen. Met het herstel van de economie in de late jaren 1990, zijn de expats weer gegroeid.

Vóór de ontdekking van enorme olie- en gasreserves was de economie van Qatar grotendeels afhankelijk van de parelindustrie. In 1935 werd een 75-jarige olieconcessie verleend aan de Qatar Petroleum Company, een dochteronderneming van de Iraq Petroleum Company, die eigendom was van Engels-Nederlandse, Franse en Amerikaanse belangen. Hoogwaardige olie werd in 1940 ontdekt in Dukhan, aan de westkant van het Qatarese schiereiland. Het begin van de Tweede Wereldoorlog vertraagde echter de exploitatie van de oliebronnen van Qatar en de olie-export begon pas in 1949.

Qatar was in 2012 de op een na kleinste exporteur van ruwe olie onder de OPEC-leden, vóór Ecuador. In 2007 bedroeg de olieproductie ongeveer 835.000 vaten per dag (bpd), en werd verwacht dat deze in 2009 1,1 miljoen vaten per dag zou bereiken. Qatar produceerde bijna 1,6 miljoen vaten per dag (bbl/d) vloeibare brandstoffen (ruwe olie, condensaten, natuurlijke gasfabriekvloeistoffen, gas-to-liquids en andere vloeistoffen) in 2013, waarvan 730.000 bbl/d ruwe olie was en de rest niet-ruwe vloeistoffen. Bij het huidige productietempo zouden de oliereserves naar verwachting meer dan 40 jaar meegaan. Bovendien zijn de bewezen gasreserves van Qatar de op twee na grootste ter wereld, met meer dan 900 biljoen kubieke voet (14% van 's werelds totale bewezen gasreserves). Qatar deelt met Iran het grootste niet-geassocieerde gasveld ter wereld, het North Field. Qatar is nu 's werelds grootste producent van vloeibaar aardgas (LNG), met een capaciteit van meer dan 31 miljoen ton per jaar (mmta), en verwacht wordt dat het tegen 2010 77,5 mmta aan LNG-export zal bereiken. Tegen 2010 was Qatar goed voor een derde van de wereldwijde LNG-voorziening.

Qatar was in 2012 de op drie na grootste producent van droog aardgas (na de Verenigde Staten, Rusland en Iran) en is sinds 2006 de grootste exporteur van vloeibaar aardgas (LNG) ter wereld. Qatar heeft zwaar geïnvesteerd in vloeibaar aardgas van wereldklasse (LNG)-faciliteiten, waaronder een diepwaterhaven in Ras Laffan om het North Dome-gasveld te exploiteren. Dit veld is 's werelds grootste niet-geassocieerde gasveld, met tussen de 14 en 16% van de wereldreserves. Bij de huidige geplande winningssnelheden zal het veld meer dan tweehonderd jaar meegaan. Qatar is al de grootste wereldwijde leverancier van LNG en vierde in december 2010 het bereiken van de doelstelling van 77 miljoen ton productie per jaar. Er zijn twee nationale gasbedrijven - Qatargas en RasGas.

De voltooiing in 1991 van de $ 1,5 miljard Fase I van het North Field-gasontwikkelingsproject gaf een sterke impuls aan de economie. In 1996 begon Qatar vloeibaar aardgas te exporteren naar Japan. Verdere fasen van de ontwikkeling van North Field-gas die miljarden dollars kosten, bevinden zich in verschillende stadia van planning en ontwikkeling, en Qatar heeft overeenkomsten gesloten met de V.A.E. om gas te exporteren via pijpleidingen en naar Spanje, Turkije, Italië, de VS, Frankrijk, Zuid-Korea, India, China, Taiwan en het VK via schepen. De regering heeft echter een verdere uitbreiding van de gasproductie tot 2010 stopgezet, omdat zij haar plannen voor toekomstige exploitatie van het veld beoordeelt.

Qatar's faciliteiten voor het vloeibaar maken van aardgas en aanverwante industrieën bevinden zich in Ras Laffan Industrial City, de locatie van 's werelds grootste LNG-export van meer dan 31 miljoen ton per jaar. De zware industriële basis van Qatar, gelegen in Messaieed, omvat een raffinaderij met een capaciteit van 140.000 bpd, een kunstmestfabriek voor ureum en ammoniak, een staalfabriek en een petrochemische fabriek, en de komende jaren zullen verschillende nieuwe petrochemische fabrieken worden gebouwd. Al deze industrieën gebruiken gas als brandstof. De meeste zijn joint ventures tussen Amerikaanse, Europese en Japanse bedrijven en het staatsbedrijf Qatar Petroleum (QP). De VS is de belangrijkste leverancier van apparatuur voor de olie- en gasindustrie in Qatar, en Amerikaanse bedrijven spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de olie- en gassector en de petrochemie.

Historisch gezien maakte de meeste LNG-export van Qatar deel uit van langlopende, olie-geïndexeerde contracten, maar de afgelopen jaren begon het land over te schakelen naar meer kortetermijncontracten en spotmarktverkopen. In 2012 exporteerde Qatar meer dan een kwart van zijn LNG als kortetermijn- of spotmarktverkoop (19,9 MMt volgens QNB), goed voor meer dan een derde van de kortetermijn- en spotmarktverkoop in de wereld.

Hoewel de totale aardgasproductie van Qatar nog steeds in het niet valt bij die van Rusland, zal de flexibiliteit van LNG Qatar helpen naar voren te komen als een secundaire bron voor Europa en een belangrijke swingleverancier, waardoor de diversiteit en de leveringszekerheid voor het continent worden vergroot. De belangrijkste klanten van Qatar waren Zuid-Korea, Japan en India, die in 2008 samen goed waren voor bijna 77% van de totale export. haar marktpenetratie vergroten. Terwijl de overgrote meerderheid van Qatar's LNG nu naar Azië wordt geëxporteerd, is het uiteindelijke doel van Qatar om ongeveer een derde van zijn LNG te verkopen aan elk van 's werelds belangrijkste verbruikende regio's - Azië, Europa en Noord-Amerika - om zijn klantenbestand te diversifiëren en zich in te dekken tegen een daling van de vraag in een bepaalde regio. Qatar's gebruik van tankers voor de levering van LNG, in tegenstelling tot de Russische pijpleidingen die de LNG-levering in Europa kwetsbaar hebben gemaakt voor leveringsonderbrekingen als gevolg van politieke geschillen, maken Qatar een aantrekkelijk alternatief als 'swing-leverancier'. Hoewel de Nabucco-gaspijpleiding in Turkije een nieuwe doorvoerroute voor Iraans en Russisch aardgas naar Europa mogelijk zou maken, kan het ook een toegangspunt worden voor Qatari LNG naar Europa als de juiste LNG-faciliteiten worden gebouwd.

Technisch gezien is Qatar het enige land dat in theorie voldoende gas kan leveren om Gazprom te compenseren in geval van economische sancties tegen Rusland. Er zijn echter verschillende factoren die een dergelijk scenario vrijwel onmogelijk maken. Een groot deel van de export van Qatar gaat naar de Aziatische markten waar de prijzen 30-50 procent hoger zijn dan in Europa. Het ombuigen van die exportstromen zal een serieuze compensatie van Europa vergen en het ligt voor de hand dat geen enkel Europees land ermee instemt 30 tot 50 procent meer te betalen voor gas alleen om Rusland te pesten. Bovendien kan Qatar alleen gas aan Europa leveren als LNG, wat het vrij duur maakt. De prijs is de reden waarom Qatar er de afgelopen jaren niet in is geslaagd een aanzienlijk marktaandeel in Europa te veroveren. Elke poging om de hoeveelheid LNG-import radicaal te verhogen, vereist ook aanzienlijke investeringen in LNG-terminals in Europa en een aanzienlijke renovatie van het Europese gastransportsysteem.

Het voedselzekerheidsbeleid en de strategieën van Qatar weerspiegelen de snel groeiende intentie van de Amir en de kroonprins om van voedselzekerheid een belangrijke nationale prioriteit voor Qatar te maken, niet alleen in termen van Qatar's eigen voedselzekerheidsbehoeften, maar ook in termen van de voedselzekerheidsbehoeften van de Arabische regio. Qatar investeert in landbouwgrond of bedrijven in verschillende landen, waaronder Kenia, Camobdia, Vietnam, Pakistan, Soedan, Syrië, Jordanië, Maleisië en Nigeria, volgens persberichten. Deze deals zijn vaak gepland als tegenprestatie in Kenia, zo blijkt uit persberichten dat Qatar 40.000 hectare grond wil pachten in ruil voor de bouw van een nieuwe haven in Kenia. Terwijl de kortetermijnfocus van Qatar's National Food Security Program (QNFSP) ligt op de staat Qatar en het opbouwen van de binnenlandse landbouwsector om de afhankelijkheid van import te verminderen, is het strategische doel van QNFSP om de in Qatar ontwikkelde technologieën te exporteren naar landen in de MENA-regio , en andere gebieden met droge klimaten.

De economische groei van het land is verbluffend. Het nominale BBP van Qatar, dat voor 2010 wordt geschat op $128 miljard, is recentelijk met gemiddeld 15% gegroeid en het groeipercentage voor 2010 werd geschat op 19%. Het BBP per hoofd van de bevolking van Qatar in 2007 was $ 67.000, en in 2012 was het het hoogste ter wereld. De strategie van de Qatarese regering is om haar rijkdom te gebruiken om meer welvaart te genereren door de economische basis van het land te diversifiëren tot buiten de koolwaterstoffen.

Qatar voert een krachtig programma van 'Qatarisering', waarbij alle joint venture-industrieën en overheidsdiensten ernaar streven om Qatarese onderdanen te verplaatsen naar posities met meer gezag. Een groeiend aantal in het buitenland opgeleide Qatarezen, waaronder velen die in de VS zijn opgeleid, keren naar huis terug om sleutelposities in te nemen die voorheen door expats werden ingenomen. Om de toestroom van buitenlandse werknemers onder controle te houden, heeft Qatar de afgelopen jaren de administratie van zijn programma's voor buitenlandse arbeidskrachten aangescherpt. Veiligheid is de belangrijkste basis voor de strikte regels en voorschriften voor binnenkomst en immigratie van Qatar.

Zuid-Aziaten uit India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh en Pakistan zijn goed voor naar schatting 800.000 tot 900.000 van de expats en werken in verschillende sectoren, waaronder de bouw, import/export, arbeid, zaken en informatietechnologie. De Indiase gemeenschap van expats blijft de grootste in Qatar. De Nepalese gemeenschap groeide in 2008 van 200.000 naar 300.000 en is nu de op één na grootste. Onderdanen van verschillende Arabische landen zijn sterk aanwezig in Qatar, waaronder Egypte, Palestina (meestal langdurig ingezetenen), Jemen, Jordanië, Libanon, Soedan en Syrië. Expatriate Arabieren vormen naar schatting 300.000 tot 400.000 van de bevolking. Ze werken meestal in engineering, boekhouding, import/export, onderwijs, energie, diensten, hotels en schoonheid. In Qatar wonen naar schatting 200.000 Oost-Aziaten. Ze komen voornamelijk uit de Filippijnen, Indonesië, Japan, Zuid-Korea en China. Oost-Aziaten zijn prominent aanwezig op het gebied van mechanische technologie, energie, constructie, techniek, huishouden en arbeid. Er wonen naar schatting 10.000 tot 20.000 Iraniërs in Qatar. Er wonen maar liefst 40.000 Afrikanen in Qatar.

Europeanen zijn goed voor naar schatting 20.000 tot 25.000 van de expats. Ze zijn over het algemeen burgers van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Turkije. Europeanen werken in energie, scheepvaart, techniek, bouw, management, onderwijs, financiën en investeringen. Er zijn minstens 10.000 tot 12.000 expats uit Noord- en Zuid-Amerika (exclusief de VS) die in Qatar wonen. De Amerikaanse burgerbevolking blijft groeien, met de groei in de energie- en onderwijssectoren en met de toegenomen Amerikaanse militaire aanwezigheid. There were approximately 8,000 American citizens registered with the U.S. Embassy in Doha in 2008, compared with only 1,500 in 2000. At any given time, the Embassy estimates that there are approximately 15,000 private American citizens present in Qatar.

The rights of noncitizen workers continue to be severely restricted. Some employers mistreated foreign domestic servants, predominantly those from South Asia, Indonesia, and the Philippines, by withholding wages or paying wages late. Some cases involved rape and physical abuse. Some foreign embassies provided temporary shelter to their nationals who left their employers because of abuse or disputes before transferring the cases to local government officials. According to these embassies, the majority of cases were resolved within 48 hours by their mediation efforts between employee and employer. Those not resolved within 48 hours were transferred to the Criminal Evidence and Investigation Department of the MOI for a maximum of seven days. Cases not resolved within seven days were transferred to the labor court, a special section of the first instance civil court.


Qatar Economy - History

Qatar is one of the wealthiest nations of the world in terms of income per person, because the Qatar population is small (around 800,000) and the oil / natural gas resources of Qatar are huge. Oil provides around a third of Qatar's GDP and Qatar natural gas reserves are vast - around 5% of the entire world's total. The rest of the Qatar economy is supported by industries such as fertilizers, cement, banking, chemicals, iron and steel, and spin-offs from the petrochemical industry.

Qatar Geography

Qatar Population

Qatar's population is 40% arab and 36% Indian / Pakistani workers.

Qatar Media Profile

One of the Gulf States, Qatar is well known for Al-Jazeera , the independent TV station broadcasting across the Middle East, with huge influence in the region. Independent from the Qatar government, although still partly funded by it, the TV station is known for objective reporting on many issues and controversial challenges to many kinds of authority. The station has many times carried global exclusive Osama Bin Laden interviews and has given Qatar a profile world-wide that is far beyond what one might expect from it's size.

Qatar Tourism

Qatar has a rapidly growing tourist industry and the number of airlines flying in and out each day has increased dramatically over the last five years. Still relatively under-developed compared to Dubai and Abu Dhabi, Qatar is set for rapid expansion in every way under the current leadership.

Qatar host to December 2006 Asian games

A key event will be the next Asian games in 2006 to be held in the Capital city Doha and could attract hundreds of thousands of people to Qatar during the month of December. Qatar has pledged to spend US$ 700 million to build an Olympic-style city for the 10,000 athletes and several thousand officials who will be taking part. The Qatar games is the first time they have been held in an Arab country.

In the last games over 5,500 people took part in the formal opening ceremony before a huge crowd. This is a world-class mega sporting event. The main stadium in Bosan, South Korea, used last time had a seating capacity of 54,000 - although it was hard to fill all the events to capacity. Indeed just four percent of the tickets for the 2002 games had been sold two weeks before the start. Officials were pleading for the citizens of Bosan to support the games. The OCA had projected some US$ 120 million in revenue from the games, but the actual amount was in the region of US$ 68 million. Despite that, the number of athletes and events was greater than ever with many new world records set.

The Qatar investment will be huge, to provide a vast range of new facilities including several sports venues and stadiums, a new 36-lane bowling alley complex, new shooting range, horse-racing track and stables The Khalifa stadium complex is also being renovated.

Qatar has allocated US$ 2.8 billion to bring Qatar up to Olympic Games standards for the Asian Games 2006. This includes, apart from US$ 400 million for the above projects, US$ 1 billion for the New Doha International Airport.

Qatar Future

The long term impact of the games will be significant, placing Qatar firmly on the potential destination list for millions of people in 39 participating nations, and creating a great incentive to invest in long-lasting infrastructure which will provide wonderful facilities for the expanding economy over the following twenty years. Expect major investments to arrive in banking, financial services, wealth and education, as well as in development of industrial plants.

Qatar will continue to benefit from the "Dubai" effect, a huge growth engine in the region, with escalating UAE prices and labour costs. It will be increasingly tempting for developers and companies to locate in Qatar, if the right incentives can be provided to offset some of the disadvantages of being located near a quieter airport hub than Dubai, which has trully become a gateway not only to the world, but also for the world to many Arab nations.


Qatar Economy - History

The Country & People of Qatar

This page contains links to sites in Qatar and Qatar related sites.
For Middle East, North Africa, Arab and regional information visit Arab Countries

  • Use the "FIND" function in the Edit menu of your browser to search the page
  • Use translating services in Chrome or Bing Bar in Internet Explorer to view page and/or linked websites in your language

Geschiedenis
Qatar was ruled by Bahrain from the 1700s until the mid-1800s, when Great Britain and the Ottoman Empire began vying for control of the peninsula. It was a British protectorate from 1916 until 1971, when it became independent. In the 1980s and 90s Qatar had territorial disputes with Bahrain and Saudi Arabia. These disputes were not completely settled until 2001.

During the Persian Gulf War (1991), international coalition forces were deployed on Qatari soil. Palestinians were expelled from Qatar in retaliation for the pro-Iraqi stance of the Palestine Liberation Organization (PLO), but since the war relations with the Palestinians have returned to normal. After the Persian Gulf War, Iraq was still regarded as a threat to Qatar&rsquos oil interests Qatar signed a defense pact with the United States but also restored relations with Iraq.

The present emir, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, came to power in 1995 after ousting his father. In the late 1990s Sheikh Hamad eased press censorship and promoted ties with Iran and Israel.

Since 2001 Qatar has allowed U.S. use of the Al Udeid air base, and the headquarters for the U.S. invasion of Iraq (2003) were in the country.

The emir has moved steadily to democratize the nation&rsquos government and institute elections. In 2003 voters approved a constitution establishing a largely elected advisory council with the power to pass laws, subject to the emir&rsquos approval women have the right to vote and hold office.

The constitution was endorsed by the emir in 2004 and came into force in 2005.

During the Arab Spring Qatar was supportive of uprisings in Libya, Egypt, and Syria, and was seen as politically allied with Muslim Brotherhood groups in number of Arab nations.

Sheikh Hamad abdicated as emir in 2013 and was succeeded by his son Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Preparations for the 2022 World Cup, to be hosted by Qatar, threw light on the country's labor laws and the conditions of migrants working there. Under the country's system of kafala, or sponsorship, workers cannot leave the country or change jobs without their sponsor's permission there were accusations of abuse of foreign workers involved in construction projects. In 2014 there were tensions with Bahrain, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates over Qatar's support for Islamists in foreign countries. ********
Copyright (c) 2012 Columbia University Press.
Used by permission of Columbia University Press.

General Info General information, Cities, towns, municipalities, places, flag, maps, useful Information.
Business Economy, reports, statistics, banks, directories, jobs, investment, promotion.
Culture General resources, heritage, art, literature, photography, cinema, music, song, dance, cultural, scientific,
environmental, sporting entities & info.
Education Schools, colleges, academies, universities, polytechnics, institutions, research, resources, projects.
History Ancient & modern history, human rights, politics & political parties, related sites, articles.
Media Newspapers, magazines, news, newsletters, news agencies, radio, TV, internet, articles, reports, cartoons.
Organizations Government, ministries, overseas missions, embassies, corporations, organizations, industrial entities, centres,
public hospitals, institutions, societies, foreign entities.
Travel Airlines, air, sea & coach charters services, travel, tours, guides, hotels, resorts, inns, hostels, health,
travel tips, weather.
Gateways Gateways, search engines and directories to country related sites and information.
Arab Countries Arab World: Middle East, North Africa, Arab and regional information. Resources to other Arab countries.

About Qatar

Cities, Towns, Municipalities & Places

Maps, Flags, Time, Currency, Stamps, Languages & Other Miscellaneous Info Banknotes of Qatar Description and images Ethnologue Languages Flag Description, meaning, history, interesting facts Flag Explanation, historical, military & political flags, subdivisions, national emblem. GSM Roaming Network Information, Roaming Partners, Services, Coverage Map Maps Stamps Since 1957 - Qatar Philatelic Bureau World Atlas A brief description, fast facts, flag, landforms, maps, traveller info, weather World Clock Local time, sunrise, sunset, GMT offset, daylight saving. Banknote World Paper currency since 1973 General Info * Business * Culture * Education * History * Media * Organizations * Travel * Gateways * Arab Countries

Business and Economy

Banks Al Mashreq Bank locations in Qatar Commercial Bank of Qatar Provides the full range of banking services Doha Bank The largest private commercial bank in the State of Qatar Qatar Central Bank Support the national economy and the stability of the currency Qatar International Islamic Bank Help customers achieve their financial aspirations Qatar Islamic Bank Various Banking and investment services Qatar National Bank Handles all aspects of banking and financial requirements

HSBC Qatar Provides a wide range of banking services for both corporate and individual customers in Qatar

Directories, Job Opportunities Calling Qatar Business Directory - 15,000 mostly Doha based companies Companies in Qatar Web directory of local & foreign companies operating in Qatar. Eligo Recruitment Oil & Gas Industry recruitment specialists Key Resources Recruitment and training specialists Qatar Construction Review News, information and business resources for the construction industry in Qatar

Investment & Promotion. IFP Qatar International exhibitions in Qatar - Up-Coming Events Indian Business & Professional Network To promote trade and commerce and formation of manufacturing and trading joint ventures between India and Qatar Milipol Qatar International exhibition for internal State security displaying security products and services The Pearl Offers unique, true freehold investment opportunities in a safe, relaxed, friendly and exclusive environment Qatar For Exhibitions & Conferences Organizing New and Exhibitions Qatar Expo To organise international exhibitions and to promote trade relations with different countries. Qatar Investment promotion department (IPD) Stimulating the growth of Foreign Direct Investment (FDI) in Qatar and encouraging local entrepreneurs QWETEX Qatar Water and Electricity Technology Exhibition and Conference Ras Laffan Industrial City Combines the services of a modern industrial & commercial port, support services and management services

Art, Culture & Sport

Art, Literature, Photography, Cinema. Doha Players A theatre for entertaining lovers of English drama in Qatar

Photographic Gallery Mohammed Mannai. Portraits, human interest, heritage. Qatar Photographic Society Galleries, slide show, publications, links. Qatar Photo Gallery Part of the TrekEarth Photo Gallery Qatar Photos Shared photos Qatar Photographs Photographs, Images and Pictures of Qatar and it cities, its people, the landscape, buildings, events the colors and the variety

Music, Song & Dance & Events Dunestock An open air Music Festival held annually at the singing dunes of Qatar, featuring local expatriate bands and musicians

Cultural, Scientific, Environmental, Sporting Entities & Info Bangiya Parishad Qatar Bengali social organisation, website has a description of its many social and cultural activities The Diplomatic Club A club with many facilities. Qatar Center For Voluntary Activities Voluntary activities to serve the community Qatar Indian Islahi Centre Functioning among the Indian community, especially Keralites, in Qatar, but it is not limiting its services to any particular community or sect South African Social Group in Qatar Various Social Events involving fellow South Africans are planned and organised throughout the year St. James Jacobite Syrian Orthodox Church Various Social Events involving fellow South Africans are planned and organised throughout the year

Al Shaqab Stud To maintain the breeding of the original Qatari horse. AquaStat Information on quantity and quality of freshwater and its availability Friends of the Environment Center Qatar Animal Welfare Society, (Q.A.W.S.) Daily care of the animals, legislation issues, the recognition needed, community education and involvement Qatar Science Club & Occidental Reef Ball Project Environment awareness which aims at promoting the good of all people

Asian Games Events, participants, historical news and info on the 39 sports in Doha 2006 Al Rayyan Sports Club Different sports, news, analysis. Al Wakra Sports Club Cultural and sport activities. Doha Darts League Results, scoreboard, links. Doha Golf Club Tour, clubhouse, events, news, membership. Doha Sailing Association Motorcycling in Qatar Results, calendar, track info, news, gallery. Oasis Beach Club Club offers many facilities for recreation and relaxation Qatar Aeronautical College Golf Society Regular competitions, play other golf societies, clubs or associations and organise trips. Qatar Amateur Athletic Federation - QAAF Organising various world-class sporting events Qatar Bowling Federation Teams, tournaments, news. Qatar Cricket Association News, schedule, statistics, players, archives. Qatar Racing and Equestrian Club History, dressage, show jumping, events & results, riding school. Qatar Fencing Federation Headlines, events. Qatar Football Association National league, cups, teams. Qatar Golf Association To introduce and train a whole new generation of young Qatari Golfers Qatar Grandprix If you are a serious motoGP fan, and you want to get as close as possible to the action, the VIP Village is the only place to be Qatar Marine Sports Federation Seeking to develop the sport in the state of Qatar and to create a new generation to practices it Qatar Masters One of the most prestigious golf events in Qatar's sporting calendar Qatar Motor and Motorcycle Federation Promote and organize National and International events in the State of Qatar Qatar National Olympic Committee Local and International sport news. Qatar Squash Federation Squash fans will witness an enterprising diversion within the coming years Qatar Taekwondo & Karate Federation Qatar Martial Arts Federation organizes events and hosts visits by experts from overseas Qatar Tennis Federation Qatar Exxon Mobil Open, Qatar Total Fina Elf Open. Qatar Volleyball Association Brings you all news on Qatarian Volleyball in brief, with direct links to all major happening General Info * Business * Culture * Education * History * Media * Organizations * Travel * Gateways * Arab Countries

Education

Ahmad bin Hambal School Information & services Cambridge International School for Girls An education based on the National Curriculum for England to students from Kindergarten to Year 11 Cambridge School Provides an education based on The National Curriculum for England Doha Academy A range of balanced academic, creative and physical programmes Doha College Curriculum is based on the national curriculum for England and Wales Doha English Speaking School - DESS A broad and balanced education within a secure and challenging environment Ideal Indian School Provide high standard of education. Omar Bin Al Khatab Scientific School Info about the school, teachers, students. Qatar Academy Internationally recognized pedagogy and curriculum with Arabic and Islamic studies, from preschool through secondary education Qatar International School Following the British curriculum

Institutions & Organizations Qatar Foundation for Education, Science and Community Development Focuses on the collaboration and integration of research and higher education program

Research, Resources & Projects Discover Nursing Interested in starting your journey in nursing with the University of Calgary in Qatar? Fulbright Program International exchange program offering opportunities for students, scholars and professionals Qatar Science & Technology Park An internationally recognised hub for research and commercialisation General Info * Business * Culture * Education * History * Media * Organizations * Travel * Gateways * Arab Countries

History, Human Right & Politics

Human Rights, Politics & Political Parties. Amnesty International News, reports, urgent action. Latest annual report. Human Rights Watch Human rights developments & report National Human Rights Committee of Qatar Mission, Objectives and Vision, Governance US Department of State Country report on human rights practices

Related Sites, Articles. Constitution Society Articles of the Constitution of Qatar The Duality of the Legal System One applies sharia law (Muslim law). Second, adlia court (civil court) Global Security US military facilities in Qatar. Locations, Satellite Imagery, Units. A Guide to Qatar's Legal System History, legislative system, the judicial system, the judiciary, the legal profession General Info * Business * Culture * Education * History * Media * Organizations * Travel * Gateways * Arab Countries Visit Arab Media for satellite stations & Arab newspapers

Media

OnLine News, Newsletters, News Agencies. Qatar News Agency News, images & pictures. Topixs.Net Free Qatar News continually updated from thousands of sources around the net

Radio, TV, Internet. Al Jazeera All-news satellite TV channel serving audience in the Middle East, North Africa and Europe LyngSat Free TV channels from Qatar. Includes links to Al Jazeera Children, Sport, News channels and others Qatar Television & Radio QTV - Channels 9, 11 & 37

Qatar Expatriates Forum Expatriates discussion forum about living in Qatar

Articles, Reports, Cartoons. General Info * Business * Culture * Education * History * Media * Organizations * Travel * Gateways * Arab Countries Visit Arab Organizations for Pan-Arab, Middle East, North Africa and regional organizations

Government & Organizations.

Amiri Diwan Officials and departments. About Qatar Hukoomi, Qatar e-Government Deliver government services on-line to the citizens, residents and business sector. Ministry of Economy and Commerce Investment and trade, economy, news. Ministry of Endowments & Islamic Affairs Islam as a creed and a way of life Ministry of Foreign Affairs Nation & citizens, government, economy, tourism. Ministry of Interior Visa Tracking System, Traffic violation inquiry service and other services Ministry of Municipal Affairs & Agriculture Online services, MIS centre, structure, job opportunities. National Health Authority Health Education and Media Dept Qatar National Project Management Part of an intelligent i-government culture which will provide leadership with modern tools Supreme Council for the Environment and Natural Reserves An ambitious programs of public awareness and environmental database Supreme Education Council Information, curriculum, listing of state and public schools. Supreme Council For Family Affairs Attend to family welfare and foster ties among its members Supreme Education Council Development and implementation of the education reform effort.

Embassy of Qatar in Italy Rome Embassy of Qatar in USA Washington DC. A profile of Qatar and its political system, its royal family, and visa regulations

Corporations, Organizations, Public Hospitals and Industrial Entities Hamad Medical Corporation Departments, education & Training, health Information, journals, tenders, employment. Internet Qatar The internet service provider Q-Post History, branches, services, philatelic. Qatar Chemical Company Q-Chem - An integrated petrochemical plant Qatar Electricity & Water Company QEWC - Power generation and desalination Qatar Fertilizer Company QAFCO Qatar Gas Qatar Liquefied Gas Company Qatar Lubricants Company QALCO - Makers of Qatar&rsquos own lubricants Qatar National Cement Co ( S.A.Q) A major producer of Ordinary Portland Cement, Sulphate Resistant Cement, Hydrated Lime and Calcined lime Qatar National Hotels Co. QNHC - To establish, own, and manage hotels and tourist related projects Qatar Navigation Qatar's main shipping operator Qatar Petroleum QP- Formerly Qatar General Petroleum Corporation(QGPC) Qatar Petroleum Company QAPCO Qatar Shipping Company Owners/operators of LNG tankers Qatar Steel Company (QASCO) A foremost leader in the steel industry Qatar Telcom Q-TEL Qatar Vinyl Company QVC Ras Gas Access to the North Field, the largest offshore non-associated natural gas field in the world

Centres, Institutions, Societies. Computer Centre Focus Qatar A resource pool for all including the desolate and under privileged Geographic Information Centre GIS - Journal, events, map & data sales, training. Pakistan Engineers Forum Qatar Professional organization for Pakistani engineers and other professionals in Qatar and elsewhere Qatar Charity Society Undertake its activities in Asia, Africa and Europe Qatar Cancer Society pPledges to work towards increasing public awareness about cancer and cancer prevention Qatar Red Crescent RAND Qatar Policy Institute Resource for objective analysis of important problems in the public and private sectors Reach Out to Asia (ROTA) A charity initiative founded in Qatar to provide those in need with quality education Shafallah Center Provide comprehensive services to children with disabilities. Zakah Fund To collect and distribute Zakah and Sadaqa

Foreign Entities Bosnia and Herzegovina Embassy Handles political, economical, cultural, sports, educational and technical issues and also provides full Consular services French Embassy Consular section, economics & commerce, cultural centre. Indian Embassy Consular & visa services, labour/welfare, info. Iranian Embassy Commercial, Consulate, tourist and cultural sections. News & photos. Italian Embassy Consular services, visas, economics & commerce, info about Qatar & Italy. Nepalese Embassy Nepal-Qatar relation, consular services, manpower recruitment, tourism, associations. US Embassy In the embassy, current, regional & global issues, Washington file, information & services

British Council Information on education and training World Health Organization - WHO Provides news, information and statistics on the country's public health issues and services, professional health workers General Info * Business * Culture * Education * History * Media * Organizations * Travel * Gateways * Arab Countries

Travel & Tourism

Travel, Tours, Guides. More country info Doha Airport Provides travel information, hotels near Doha Airport, attractions, getting around, dining. Explore Qatar Provides news and information with community pages, contacts, events, expatriate resources and monthly magazine articles Gulf Adventures The ultimate, never-to-be-forgotten, adventures. Online Qatar Info, weather, accommodation, flights, tourism, attractions, map, photo gallery, business & economy, schools and colleges, embessies & consulates Qatar Happening Timely, up-to-the minute entertainment, arts and culture, sports and restaurant news Qatar Living An online community for everyone living (or interested) in Qatar Qatar Music A guide to live music in Qatar - bands and events, places and dates Qatar Tourism Explore Qatar, practical info, photo gallery, events. Regency Travel & Tourism A leading Travel Agency.

Lonely Planet Travel information, maps, photos, background historical and cultural information Middle East Travel Accommodation, history, after hours, travel info, addresses, cities & sights, business.

Hotels, Resorts, Inns, Hostels. Al Liwan Suites 83 suites with pure Qatari courtesy & hospitality, resturant and pool side cafe Four Seasons Hotel Doha With an exclusive beach and marina, gazes over the Arabian Gulf in the the West Bay business and residential complex Marriott Hotel A state of the art fitness center to mix business with pleasure Merweb Hotel Set to exceed what is expected from a small-sized hotel Movenpick Hotel Doha - Superbly located in the heart of the city, on the spectacular Corniche Road New Capital Hotel 4 star hotel. Situated in the center of Doha Qatar Palace Hotel Situated in the heart of the capital DOHA and Commercial Centre Ramada Encore Located in the heart of the city. Regency Hotel Central location with a classical atmosphere The Ritz-Carlton Luxury Hotels Doha The Ritz-Carlton Luxury Hotels Sharq Village & Spa Rydges Plaza Only ten minutes from the center. Sheraton Doha Hotel and Resort A beautiful and luxurious resort complete with magnificent landscaped lawns and gardens

Hotels of Qatar Best rates and availability for hotels and car rental services Qatar Hotels Choose your hotel using criteria such as name of the hotel, number of stars and location Qatar Links Hotel Stars Qatar's only independent accommodations rating website

Resturants, Fast Food
(Also check the Accommodation section as most resorts, hotels, motels and inns provide dinning and drinking services to the public) McDonald's Qatar Fast food restaurant provides a drive-thru service, a play place area and a private party room

Health & Travel Tips Foreign & Commonwealth Office Travel information, country advise, latest travel updates. Australian Department of Foreign Affairs and Trade Safety and Security, Local Laws, Entry and Exit Requirements, Health Issues US Consular Information Visa, health, crime/drug penalties. Wikitravel Up-to-date and reliable world-wide travel guide

Weather. Falling Rain Genomics Satellite images available for cities and towns, airports, Latitude/Longitude, temperature, cloud cover. Tide Calendar Tide times, sunset, sunrise and global position Weather Underground Temperature, humidity, pressure Yahoo Weather By city. Forecast, sunrise, sunset, humidity, wind, dew point. General Info * Business * Culture * Education * History * Media * Organizations * Travel * Arab Countries Visit Arab Gateways for Arab and other country links

Gateways to Qatar and Directories

Please link to this page.
http://www.hejleh.com/countries/qatar.html

For comments, reports of dead links and adding your URL Names, pictures and logos are the copyright of their respective owners.
(C)Copyright 1998-2017 Mazen Hejleh. Alle rechten voorbehouden.


Qatar

The State of Qatar juts out into the Arabian/Persian Gulf from the Arabian Peninsula, a peninsula itself protruding from Arabia into the Gulf, comprising 11,437 square kilometers (4,416 square miles) of low lying land surrounded by a number of reefs and small islands. The main cities in Qatar are the capital city of Doha, the industrial city of Misaiaeed, and the smaller cities of Al Khor, Al Wakrah, Dukhan, Al Shamal, Al Zubarah, and Ras Laffan. The population of Qatar in 1998 was about 600,000 people, although of this number, only an estimated 120,000-150,000 were national Qataris. The rest of the population was foreign workers, mainly from Iran and Pakistan, as well as India and other countries of Asia. Most Qataris are of the strict Wahhabi sect of Sunni Islam, and the country has socioreligious restrictions, for example the prohibition of alcohol and the veiling of women. The official language is Arabic, but other languages are used such as English and Urdu.

After World War I, Qatar became a British protectorate, this following four centuries of Turkish control. The country was an economically stagnant backwater until oil exports began in 1949. Oil revenues enabled an accelerated pace of development, and today there are attempts underway to diversify the economy because Qatar's petroleum reserves are not expected to last for much longer. The oil reserves are relatively insignificant in comparison to the vast reserves held by neighboring Saudi Arabia and the United Arab Emirates, but Qatari natural gas reserves are extremely large, the third biggest proven reserves after Russian and Iranian reserves.

Historically Qatar has been continuously inhabited since the fourth millennium B.C. The Ubaid culture of Mesopotamia encompassed the Qatari Peninsula, and historians such as Herodotus noted the navigational skills and marine trading of the early inhabitants of the region. On Ptolemy's map of the ancient Arab world, Qatara is listed in reference to an important commercial seaport of the time.

The marine profession of pearling created economic growth in the fourteenth century Abbasid era. The demand for pearls by the Baghdad Caliphate benefited the local pearling and trade-based economy. In the sixteenth century Qatar aligned with the Turks in order to resist the Portuguese, and for the next 400 years Ottoman rule was effected through the headship of local Arab tribal sheikhs subordinated to the Ottomans.

Qatar became an independent nation on September 3, 1971. There had been talk of the emirates of Qatar and Bahrain joining the federation of the United Arab Emirates (UAR), but when Bahrain declared to become a sovereign state instead of joining the UAR, Qatar followed suit, not wanting to be outdone by its rival sheikhdom. Recent (since 1986) rivalry and mistrust between Bahrain and Qatar stems from territorial disputes over the Hawar Islands and gas fields, but the disputes are not considered to be serious and the countries are cooperating with arbitration efforts.

Originally from the Najd region in Saudi Arabia, having moved to the Qatari Peninsula in the eighteenth century, the Al Thani ruling family dominates Qatar today. De emir or ruler of the country, HH (His Highness) Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, deposed his father Sheikh Khalifa Al Thani in a 1995 bloodless coup supported by the military and the Al Thani family. Executive power is vested in the Emir Sheikh Hamad, who governs by royal decrees. No political parties are allowed, but there is a consultative council, the Majlis As Shura, a largely powerless entity performing only consultative duties for issues that the Emir places on the council's agenda. There is talk of establishing a permanent constitution and an elected parliament, and there may possibly be some important changes in Qatar's system of governance as the country again follows the trail of its neighbor Bahrain where there now exists a greater degree of political freedom than before.


The old (and rather worn) joke is that you shouldn’t light a match in Qatar given its vast underground (and, we assume, highly flammable) gas reservoirs. To date, we can confirm that nobody has (yet) set the country ablaze in this way.

Joining a social or sports club is a great way to meet people and find your way in the Qatar expat community. Here are some groups you might want to join:

There are a number of other expat-orientated Facebook groups that offer information on life in the country and details of gatherings and events.


Bekijk de video: Cest quoi le Qatar? (Oktober 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos