Interessant

Het Mughal-rijk in India

Het Mughal-rijk in India


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Het Mughal Empire (ook bekend als Mogul, Timurid of Hindustan imperium) wordt beschouwd als een van de klassieke periodes van de lange en verbazingwekkende geschiedenis van India. In 1526 vestigde Zahir-ud-Din Muhammad Babur, een man met Mongools erfgoed uit Centraal-Azië, voet aan de grond in het Indiase subcontinent dat meer dan drie eeuwen zou duren.

Tegen 1650 was het Mughal-rijk een van de drie leidende machten van de islamitische wereld - de zogenaamde Gunpowder-rijken - waaronder ook het Ottomaanse rijk en Safavid Perzië. Op zijn hoogtepunt, rond 1690, regeerde het Mughal-rijk bijna het gehele subcontinent van India, met vier miljoen vierkante kilometer land en een bevolking van ongeveer 160 miljoen.

Economie en organisatie

De Mughal-keizers (of Grote Mughals) waren despotische heersers die op een groot aantal heersende elites vertrouwden en deze in handen namen. Het keizerlijke hof omvatte officieren, bureaucraten, secretaresses, hofhistorici en accountants, die verbazingwekkende documentatie produceerden van de dagelijkse operaties van het rijk. De elites waren georganiseerd op basis van de mansabdari systeem, een militair en administratief systeem ontwikkeld door Genghis Khan en toegepast door de leiders van Mughal om de adel te classificeren. De keizer beheerste het leven van de edelen, van wie ze trouwden met hun opleiding in rekenen, landbouw, medicijnen, huishoudbeheer en de regels van de overheid.

Het economische leven van het rijk werd gestimuleerd door een sterke internationale markthandel, inclusief goederen geproduceerd door boeren en ambachtslieden. De keizer en zijn hof werden ondersteund door belastingheffing en de eigendom van een regio die bekend staat als de Khalisa Sharifa, die in grootte varieerde met de keizer. De heersers vestigden ook Jagirs, feodale landsubsidies die gewoonlijk werden beheerd door lokale leiders.

Erfregels

Hoewel elke klassieke periode Mughal heerser de zoon van zijn voorganger was, was de opvolging geenszins een van primogeniture - de oudste won niet noodzakelijkerwijs de troon van zijn vader. In de Mughal-wereld had elke zoon een gelijk aandeel in het patrimonium van zijn vader, en alle mannen binnen een heersende groep hadden het recht om te slagen op de troon, het creëren van een open, maar omstreden systeem. Elke zoon was semi-onafhankelijk van zijn vader en ontving semipermanente territoriale bedrijven toen hij oud genoeg werd geacht om ze te beheren. Er waren vaak hevige gevechten tussen de vorsten toen een heerser stierf. De erfopvolgingsregel kan worden samengevat met de Perzische zin Takht, ya takhta (troon of begrafenisbier).

De oprichting van het Mughal-rijk

De jonge prins Babur, die afstamde van Timur aan de zijde van zijn vader en Genghis Khan aan de zijde van zijn moeder, beëindigde zijn verovering van Noord-India in 1526 en versloeg de Delhi Sultan Ibrahim Shah Lodi bij de eerste slag om Panipat.

Babur was een vluchteling van de felle dynastieke strijd in Centraal-Azië; zijn ooms en andere krijgsheren hadden hem herhaaldelijk de heerschappij over de Silk Road-steden Samarkand en Fergana, zijn geboorterecht, ontzegd. Babur kon echter een basis in Kabul vestigen, vanwaar hij naar het zuiden keerde en een groot deel van het Indiase subcontinent veroverde. Babur noemde zijn dynastie 'Timurid', maar het is beter bekend als de Mughal-dynastie - een Perzische weergave van het woord 'Mongool'.

Babur's Reign

Babur heeft Rajputana nooit kunnen veroveren, de thuisbasis van de oorlogszuchtige Rajputs. Hij regeerde echter over de rest van Noord-India en de vlakte van de rivier de Ganges.

Hoewel hij een moslim was, volgde Babur in sommige opzichten een nogal losse interpretatie van de koran. Hij dronk zwaar op zijn beroemde weelderige feesten en genoot ook van het roken van hasj. Babur's flexibele en tolerante religieuze opvattingen zouden des te duidelijker blijken uit zijn kleinzoon, Akbar de Grote.

In 1530 stierf Babur op 47-jarige leeftijd. Zijn oudste zoon Humayan vocht een poging af om de echtgenoot van zijn tante als keizer te plaatsen en nam de troon over. Het lichaam van Babur werd negen jaar na zijn dood teruggegeven aan Kabul, Afghanistan, en begraven in de Bagh-e Babur.

Hoogte van de Mughals

Humayan was geen erg sterke leider. In 1540 versloeg de Pashtun-heerser Sher Shah Suri de Timuriden en zette hij Humayan af. De tweede Timuridische keizer herwon zijn troon pas met hulp van Perzië in 1555, een jaar voor zijn dood, maar in die tijd slaagde hij er zelfs in het Babur-rijk uit te breiden.

Toen Humayan stierf na een val van de trap, werd zijn 13-jarige zoon Akbar gekroond. Akbar versloeg de overblijfselen van de Pashtuns en bracht een aantal eerder onbetwiste Hindoe-regio's onder Timuridische controle. Hij kreeg ook controle over Rajput door diplomatie en huwelijkallianties.

Akbar was een enthousiaste beschermheer van literatuur, poëzie, architectuur, wetenschap en schilderkunst. Hoewel hij een toegewijde moslim was, moedigde Akbar religieuze tolerantie aan en zocht wijsheid bij heilige mannen van alle geloven. Hij werd bekend als Akbar de Grote.

Shah Jahan en de Taj Mahal

Akbar's zoon, Jahangir, regeerde het Mughal-rijk in vrede en voorspoed van 1605 tot 1627. Hij werd opgevolgd door zijn eigen zoon, Shah Jahan.

De 36-jarige Shah Jahan erfde een ongelooflijk rijk in 1627, maar elke vreugde die hij voelde, zou van korte duur zijn. Slechts vier jaar later stierf zijn geliefde vrouw, Mumtaz Mahal, tijdens de geboorte van hun 14e kind. De keizer ging diep in de rouw en werd een jaar lang niet in het openbaar gezien.

Als uitdrukking van zijn liefde gaf Shah Jahan de opdracht een prachtig graf te bouwen voor zijn geliefde vrouw. Ontworpen door de Perzische architect Ustad Ahmad Lahauri, en gebouwd van wit marmer, wordt de Taj Mahal beschouwd als de bekroning van de architectuur van Mughal.

Het Mughal Empire verzwakt

Shah Jahan's derde zoon, Aurangzeb, greep de troon en liet al zijn broers executeren na een langdurige successiestrijd in 1658. Destijds leefde Shah Jahan nog, maar Aurangzeb had zijn ziekelijke vader beperkt tot het fort in Agra. Shah Jahan bracht zijn dalende jaren door met staren naar de Taj en stierf in 1666.

De meedogenloze Aurangzeb bleek de laatste van de 'Grote Mughals' te zijn. Gedurende zijn bewind breidde hij het rijk in alle richtingen uit. Hij dwong ook een veel meer orthodoxe vorm van de islam af, verbood zelfs muziek in het rijk (waardoor veel hindoeïstische riten onmogelijk uitvoerbaar waren).

Een driejarige opstand van de oude bondgenoot van de Mughals, de Pashtun, begon in 1672. In de nasleep verloren de Mughals veel van hun autoriteit in wat nu Afghanistan is, waardoor het rijk ernstig werd verzwakt.

The British East India Company

Aurangzeb stierf in 1707 en de staat Mughal begon een lang, langzaam proces van afbrokkeling van binnen en buiten. Toenemende boerenopstanden en sektarisch geweld bedreigden de stabiliteit van de troon, en verschillende edelen en krijgsheren probeerden de lijn van zwakke keizers te beheersen. Over de hele grens sprongen krachtige nieuwe koninkrijken op en begonnen weg te breken in Mughal-grondbezit.

De British East India Company (BEI) werd opgericht in 1600, terwijl Akbar nog op de troon zat. Aanvankelijk was het alleen geïnteresseerd in handel en moest het zich tevreden stellen met het werken rond de randen van het Mughal-rijk. Toen de Mughals verzwakten, werd de BEI echter steeds krachtiger.

De laatste dagen van het Mughal-rijk

In 1757 versloeg de BEI de belangen van Nawab van Bengalen en het Franse bedrijf tijdens de Slag om Palashi. Na deze overwinning nam de BEI de politieke controle over een groot deel van het subcontinent en markeerde daarmee het begin van de Britse Raj in India. De latere Mughal-heersers hielden hun troon vast, maar het waren eenvoudig marionetten van de Britten.

In 1857 kwam de helft van het Indiase leger in opstand tegen de BEI in wat bekend staat als de Sepoy-rebellie of de Indiase muiterij. De Britse thuisregering kwam tussenbeide om haar eigen financiële belang in het bedrijf te beschermen en de opstand neer te slaan.

Keizer Bahadur Shah Zafar werd gearresteerd, berecht wegens verraad en verbannen naar Birma. Het was het einde van de Mughal-dynastie.

Nalatenschap

De Mughal-dynastie liet een groot en zichtbaar stempel achter op India. Een van de meest opvallende voorbeelden van Mughal-erfgoed zijn de vele mooie gebouwen die in de Mughal-stijl zijn gebouwd - niet alleen de Taj Mahal, maar ook het Rode Fort in Delhi, het Fort van Agra, Humayan's Tomb en een aantal andere mooie werken. De samensmelting van Perzische en Indiase stijlen creëerde enkele van 's werelds bekendste monumenten.

Deze combinatie van invloeden is ook te zien in de kunst, de keuken, de tuinen en zelfs in de Urdu-taal. Door de Mughals bereikte de Indo-Perzische cultuur een hoogtepunt van verfijning en schoonheid.

Bronnen

  • Asher, Catherine B. "Sub-imperiale paleizen: macht en autoriteit in Mughal India." Ars Orientalis 23, 1993.
  • Begley, Wayne E. "De mythe van de Taj Mahal en een nieuwe theorie over de symbolische betekenis ervan." Het kunstbulletin, 1979.
  • Chand, Shyam. "Boekbespreking: religieuze dimensies van het Indiase nationalisme: een studie van de RSS door Shamsul Islam," Tribune India, 2006.
  • Faraqui, Munis D. "De vorsten van het Mughal-rijk, 1504-1719. "Cambridge University Press, 2012.
  • Foltz, Richard. "Culturele contacten tussen Centraal-Azië en Mughal India." Centraal Aziatisch Tijdschrift, 1998.
  • Haider, Najaf. "Normen van professionele excellentie en goed gedrag in accountancy handleidingen van het Mughal Empire." Internationaal overzicht van sociale geschiedenis, 2011.
  • Mukhia, Harbans. "The Mughals of India, New Delhi. "Wiley-Blackwell, 2004.
  • Schimmel, Annemarie & Burzine K. Waghmar. "The Great Empire of the Mughals: History, Art and Culture. " Reaktion Books, 2004.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos