Nieuwe

De verschillen tussen indexen en schalen

De verschillen tussen indexen en schalen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Indexen en schalen zijn belangrijke en nuttige hulpmiddelen in sociaalwetenschappelijk onderzoek. Ze hebben zowel overeenkomsten als verschillen onderling. Een index is een manier om een ​​score samen te stellen uit een verscheidenheid aan vragen of uitspraken die een overtuiging, gevoel of houding vertegenwoordigen. Schalen meten daarentegen intensiteitsniveaus op het variabele niveau, zoals hoeveel een persoon het eens of oneens is met een bepaalde bewering.

Als u een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksproject uitvoert, is de kans groot dat u indexen en schalen tegenkomt. Als u uw eigen enquête maakt of secundaire gegevens uit de enquête van een andere onderzoeker gebruikt, zijn indexen en schalen vrijwel gegarandeerd in de gegevens opgenomen.

Indexen in onderzoek

Indexen zijn erg nuttig in kwantitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek omdat ze een onderzoeker een manier bieden om een ​​samengestelde maat te creëren die antwoorden voor meerdere rangorde gerelateerde vragen of uitspraken samenvat. Daarbij geeft deze samengestelde maatregel de onderzoeker gegevens over de visie van een onderzoeksdeelnemer op een bepaalde overtuiging, houding of ervaring.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een onderzoeker geïnteresseerd is in het meten van arbeidstevredenheid en een van de belangrijkste variabelen is werkgerelateerde depressie. Dit is misschien moeilijk te meten met slechts één vraag. In plaats daarvan kan de onderzoeker verschillende vragen maken die te maken hebben met werkgerelateerde depressie en een index maken van de opgenomen variabelen. Om dit te doen, zou men vier vragen kunnen gebruiken om werkgerelateerde depressie te meten, elk met de antwoordkeuzes "ja" of "nee":

  • "Als ik aan mezelf en mijn werk denk, voel ik me neerslachtig en blauw."
  • "Als ik op mijn werk ben, word ik vaak zonder reden moe."
  • "Als ik op mijn werk ben, ben ik vaak rusteloos en kan ik niet stil blijven zitten."
  • "Op het werk ben ik meer prikkelbaar dan normaal."

Om een ​​index van werkgerelateerde depressie te maken, zou de onderzoeker eenvoudig het aantal "ja" -antwoorden optellen voor de vier bovenstaande vragen. Als een respondent bijvoorbeeld 'ja' antwoordde op drie van de vier vragen, zou zijn of haar indexscore drie zijn, wat betekent dat werkgerelateerde depressie hoog is. Als een respondent op alle vier vragen nee zou antwoorden, zou zijn of haar werkgerelateerde depressiescore 0 zijn, wat aangeeft dat hij of zij niet depressief is in relatie tot het werk.

Schalen in onderzoek

Een schaal is een soort samengestelde maat die bestaat uit verschillende items die een logische of empirische structuur hebben. Met andere woorden, schalen profiteren van verschillen in intensiteit tussen de indicatoren van een variabele. De meest gebruikte schaal is de Likert-schaal, die antwoordcategorieën bevat zoals "zeer mee eens", "mee eens", "niet mee eens" en "zeer mee oneens". Andere schalen die in sociaal-wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, zijn de Thurstone-schaal, Guttman-schaal, Bogardus sociale afstandsschaal en de semantische differentiaalschaal.

Een onderzoeker die bijvoorbeeld geïnteresseerd is in het meten van vooroordelen tegen vrouwen, kan hiervoor een Likert-schaal gebruiken. De onderzoeker zou eerst een reeks uitspraken maken die bevooroordeelde ideeën weerspiegelen, elk met de antwoordcategorieën 'helemaal mee eens', 'mee eens', 'niet mee eens, niet mee oneens', 'niet mee eens' en 'zeer mee oneens'. Een van de items zou kunnen zijn "vrouwen mogen niet mogen stemmen", terwijl een ander kan zijn "vrouwen kunnen niet zo goed rijden als mannen." We zouden dan elk van de antwoordcategorieën een score van 0 tot 4 toekennen (0 voor "zeer mee oneens," 1 voor "niet mee eens," 2 voor "niet mee eens of niet mee eens", enz.). De scores voor elk van de verklaringen zouden dan voor elke respondent worden toegevoegd om een ​​algemene score van vooroordelen te creëren. Als een respondent "sterk eens" zou antwoorden op vijf stellingen die bevooroordeelde ideeën uitdrukken, zou zijn of haar algemene vooroordeelscore 20 zijn, wat wijst op een zeer hoge mate van vooroordelen tegen vrouwen.

Vergelijk en contrast

Schalen en indexen hebben verschillende overeenkomsten. Ten eerste zijn het beide ordinale maten van variabelen. Dat wil zeggen, ze rangschikken beide de analyse-eenheden in termen van specifieke variabelen. De score van een persoon op een schaal of index van religiositeit geeft bijvoorbeeld een indicatie van zijn of haar religiositeit ten opzichte van andere mensen. Zowel schalen als indexen zijn samengestelde metingen van variabelen, wat betekent dat de metingen op meer dan één gegevensitem zijn gebaseerd. De IQ-score van een persoon wordt bijvoorbeeld bepaald door zijn of haar antwoorden op veel testvragen, niet slechts één vraag.

Hoewel schalen en indexen op veel manieren vergelijkbaar zijn, hebben ze ook verschillende verschillen. Ten eerste zijn ze anders opgebouwd. Een index wordt eenvoudig opgebouwd door de scores op te tellen die aan afzonderlijke items zijn toegewezen. We kunnen bijvoorbeeld religiositeit meten door het aantal religieuze gebeurtenissen op te tellen waaraan de respondent deelneemt gedurende een gemiddelde maand.

Aan de andere kant wordt een schaal opgebouwd door scores toe te kennen aan responspatronen met het idee dat sommige items een zwakke graad van de variabele suggereren, terwijl andere items sterkere graden van de variabele weerspiegelen. Als we bijvoorbeeld een schaal van politiek activisme aan het opbouwen zijn, zouden we "kandidaat-stelling" hoger kunnen scoren dan alleen "stemmen bij de laatste verkiezingen". "Bijdragen aan een politieke campagne" en "werken aan een politieke campagne" zouden waarschijnlijk tussendoor scoren. We zouden dan de scores voor elk individu optellen op basis van hoeveel items ze hebben deelgenomen en ze vervolgens een algemene score voor de schaal toekennen.

Bijgewerkt door Nicki Lisa Cole, Ph.D.


Bekijk de video: MRC ScaleMuscle Strength Grading (Oktober 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos