Adviezen

'Lord of the Flies' Thema's, symbolen en literaire apparaten

'Lord of the Flies' Thema's, symbolen en literaire apparaten


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

heer der vliegen, Het verhaal van William Golding over Britse schooljongens die op een verlaten eiland zijn gestrand, is nachtmerrieachtig en brutaal. Door de verkenning van thema's zoals goed versus kwaad, illusie versus realiteit en chaos versus orde, heer der vliegen roept krachtige vragen op over de aard van de mensheid.

Goed tegen kwaad

Het centrale thema van heer der vliegen is de menselijke natuur: zijn we van nature goed, van nature slecht of iets heel anders? Deze vraag loopt van begin tot eind door de hele roman.

Wanneer de jongens zich voor het eerst verzamelen op het strand, opgeroepen door het geluid van de schelp, hebben ze zich nog niet het feit eigen gemaakt dat ze zich nu buiten de normale grenzen van de beschaving bevinden. Met name, een jongen, Roger, herinnert zich dat hij stenen naar jongere jongens gooide maar doelbewust zijn doelen miste uit angst voor vergelding door volwassenen. De jongens besluiten een democratische samenleving op te richten om de orde te handhaven. Ze kiezen Ralph als hun leider en creëren een ruw mechanisme voor discussie en debat, waarmee wordt aangegeven dat iedereen die de schelp vasthoudt, het recht heeft om gehoord te worden. Ze bouwen schuilplaatsen en tonen bezorgdheid voor de jongsten onder hen. Ze spelen ook make believe en andere spellen, jubelend in hun vrijheid van klusjes en regels.

Golding lijkt te suggereren dat de democratische samenleving die ze creëren gewoon een ander spel is. De regels zijn slechts zo effectief als hun enthousiasme voor het spel zelf. Het is opmerkelijk dat alle jongens aan het begin van de roman aannemen dat redding op handen is, en dat de regels waaraan ze gewend zijn zich eraan te houden binnenkort opnieuw zullen worden ingevoerd. Naarmate ze gaan geloven dat ze niet snel weer in de beschaving zullen terugkeren, verlaten de jongens hun spel van democratische samenleving en worden hun gedrag steeds angstiger, woester, bijgelovig en gewelddadig.

De vraag van Golding is misschien niet of mensen inherent goed of slecht zijn, maar eerder of deze concepten een echte betekenis hebben. Hoewel het verleidelijk is om Ralph en Piggy als 'goed' en Jack en zijn jagers als 'slecht' te zien, is de waarheid complexer. Zonder de jagers van Jack zouden de jongens honger en ontbering hebben geleden. Ralph, de gelovige in regels, mist autoriteit en het vermogen om zijn regels te handhaven, wat tot een ramp leidt. Woede en geweld van Jack leiden tot de vernietiging van de wereld. Van Piggy's kennis en boekleren is bewezen dat ze zinloos zijn als zijn technologie, voorgesteld door de vuurstartende bril, wanneer ze in handen vallen van jongens die ze niet begrijpen.

Al deze kwesties worden subtiel weerspiegeld door de oorlog die het verhaal omkadert. Hoewel slechts vaag beschreven, is het duidelijk dat de volwassenen buiten het eiland verwikkeld zijn in een conflict, vergelijkingen uitnodigen en ons dwingen na te denken of het verschil slechts een kwestie van schaal is.

Illusie versus realiteit

De aard van de realiteit wordt op verschillende manieren in de roman onderzocht. Aan de ene kant lijken de jongens de jongens tot bepaalde rollen te veroordelen, met name Piggy. Piggy spreekt aanvankelijk de vage hoop uit dat hij kan ontsnappen aan het misbruik en de pesterijen van zijn verleden door zijn alliantie met Ralph en zijn bruikbaarheid als een goed gelezen kind. Hij valt echter snel terug in de rol van de gepeste 'nerd' en wordt afhankelijk van Ralph's bescherming.

Aan de andere kant worden veel aspecten van het eiland niet duidelijk waargenomen door de jongens. Hun geloof in The Beast komt voort uit hun eigen verbeelding en angsten, maar het neemt al snel aan wat de jongens een fysieke vorm lijken te zijn. Op deze manier wordt het beest heel reëel voor de jongens. Naarmate het geloof in The Beast groeit, dalen Jack en zijn jagers af naar wreedheid. Ze schilderen hun gezichten, veranderen hun uiterlijk om een ​​angstaanjagend en beangstigend gezicht te projecteren dat hun ware kinderachtige aard verloochent.

Meer subtiel, wat echt leek in het begin van het boek - de macht van Ralph, de kracht van de schelp, de veronderstelling van redding - erodeert langzaam in de loop van het verhaal, bleek niets meer te zijn dan de regels van een denkbeeldig spel. Uiteindelijk is Ralph alleen, er is geen stam, de schelp wordt vernietigd (en Piggy vermoord) in de ultieme weerlegging van zijn kracht, en de jongens verlaten de signaalbranden, zonder enige moeite voor te bereiden op redding.

Bij de angstaanjagende climax wordt Ralph door het eiland gejaagd terwijl alles brandt - en dan, in een laatste draai van realiteit, wordt deze afdaling naar horror onthuld als onwerkelijk. Toen ze ontdekten dat ze in feite zijn gered, storten de overlevende jongens onmiddellijk in en barsten in tranen uit.

Orde versus chaos

Het beschaafde en redelijke gedrag van de jongens aan het begin van de roman is gebaseerd op de verwachte terugkeer van een ultieme autoriteit: volwassen redders. Wanneer de jongens het vertrouwen in de mogelijkheid van redding verliezen, stort hun geordende samenleving in. Op dezelfde manier wordt de moraliteit van de volwassen wereld bestuurd door een strafrechtsysteem, strijdkrachten en spirituele codes. Als deze controlerende factoren zouden worden verwijderd, impliceert de roman, zou de samenleving snel in chaos vervallen.

Alles in het verhaal wordt gereduceerd tot zijn kracht of het gebrek daaraan. De glazen van Piggy kunnen vuren veroorzaken en zijn dus begeerd en gevochten. De schelp, die orde en regels symboliseert, kan ruwe fysieke kracht uitdagen en wordt dus vernietigd. De jagers van Jack kunnen hongerige monden voeden, en dus hebben ze een grote invloed op de andere jongens, die snel doen wat hun wordt gezegd, ondanks hun twijfels. Alleen de terugkeer van volwassenen aan het einde van de roman verandert deze vergelijking, waardoor een krachtiger kracht naar het eiland wordt gebracht en onmiddellijk de oude regels worden overgenomen.

Symbolen

Op een oppervlakkig niveau vertelt de roman een verhaal over overleven in een realistische stijl. Het proces van het bouwen van schuilplaatsen, het verzamelen van voedsel en het zoeken naar redding worden met een hoog detailniveau vastgelegd. Golding ontwikkelt echter verschillende symbolen in het hele verhaal die langzaam aan steeds meer gewicht en kracht krijgen in het verhaal.

De schelp

De schelp komt om reden en orde te vertegenwoordigen. In het begin van de roman heeft het de kracht om de jongens te kalmeren en hen te dwingen naar wijsheid te luisteren. Naarmate meer jongens overgaan in de chaotische, fascistische stam van Jack, vervaagt de kleur van de Conch. Uiteindelijk wordt Piggy - de enige jongen die nog steeds vertrouwen heeft in de Conch - gedood terwijl hij hem probeerde te beschermen.

Het hoofd van het varken

De Heer van de Vliegen, zoals beschreven door een hallucinerende Simon, is een varkenskop op een spies die door vliegen wordt verteerd. Lord of the Flies is een symbool van de toenemende wreedheid van de jongens, die voor iedereen zichtbaar is.

Ralph, Jack, Piggy en Simon

Elk van de jongens vertegenwoordigt fundamentele aard. Ralph staat voor orde. Piggy staat voor kennis. Jack staat voor geweld. Simon vertegenwoordigt het goede en is in feite de enige echt onbaatzuchtige jongen op het eiland, die zijn dood door toedoen van Ralph en de andere zogenaamd geciviliseerde jongens schokkend maakt.

Piggy's bril

Piggy's bril is ontworpen om helder zicht te bieden, maar ze worden omgezet in een hulpmiddel om vuur te maken. De bril fungeert als een symbool van controle krachtiger dan de Conch. De Conch is puur symbolisch en vertegenwoordigt regels en orde, terwijl de bril echte fysieke kracht overbrengt.

Het beest

Het beest vertegenwoordigt de onbewuste, onwetende angst van de jongens. Zoals Simon denkt: "Het beest is de jongens. "Het bestond niet op het eiland vóór hun aankomst.

Literair apparaat: Allegorie

heer der vliegen is geschreven in een eenvoudige stijl. Golding schuwt complexe literaire apparaten en vertelt het verhaal eenvoudig in chronologische volgorde. De hele roman dient echter als een complexe allegorie, waarin elk belangrijk personage een groter aspect van de samenleving en de wereld vertegenwoordigt. Hun gedrag is dus in veel opzichten vooraf bepaald. Ralph vertegenwoordigt de samenleving en orde, en daarom probeert hij consequent de jongens te organiseren en aan gedragsnormen te houden. Jack staat voor wreedheid en primitieve angst en daarom blijft hij consequent in een primitieve staat verkeren.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos